operator*

Синтаксис

stock Float:operator*(Float:oper1, oper2)

Описание

Тази функция няма описание.