is_user_simon_talking

Синтаксис

native bool:is_user_simon_talking(id)

Описание

Тази функция няма описание.