EF_GetAttachment

Синтаксис

stock EF_GetAttachment(const ENTITY, iAttachment, Float:origin[3], Float:angles[3]) {

Описание

Тази функция няма описание.