bb_get_flags_buildban

Синтаксис

native bb_get_flags_buildban()

Описание

Тази функция няма описание.