EF_TraceModel

Синтаксис

stock EF_TraceModel(const Float:V1[3], const Float:V2[3], hullNumber, const ENTITY) {

Описание

Тази функция няма описание.