okapi_del_hook

Синтаксис

native okapi_del_hook(&okapi_hook:hook);

Употреба

hook
the handler to the hook

Описание

Removes a hook from the function.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.

Грешка

Invalid hook