get_jail_day

Синтаксис

native get_jail_day()

Описание

Тази функция няма описание.