update_user_hud_data

Синтаксис

forward update_user_hud_data()

Описание

Извиква се при всяко обновяване на HUD-а на играчите

Забележка

Върнете стойност FORWARD_CONTINUE, за да оставите работещ само HUD-a без другите функции на играчите в бойната фаза.