EF_TraceLine

Синтаксис

stock EF_TraceLine(const Float:V1[3], const Float:V2[3], fNoMonsters, const ENT_TO_SKIP) {

Описание

Тази функция няма описание.