fm_get_weaponbox_type

Синтаксис

stock fm_get_weaponbox_type(entity) {

Описание

Тази функция няма описание.