xs_seed

Синтаксис

stock xs_seed(seed)

Употреба

x
The seed to set.

Описание

Sets the seed for the random number generation.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.