user_unfreeze_cool

Синтаксис

native user_unfreeze_cool(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Премахва топенето на играч

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.