is_deal_offer

Синтаксис

native is_deal_offer(itemid)

Описание

Връща съответна стойност дали итемът е в офертите на "Round Deal" в съответния рунд

Връщаща стойност

Връща true ако е и false - ако не е. (bool)