rg_initialize_player_counts

Синтаксис

native rg_initialize_player_counts(&num_alive_terrorist = 0, &num_alive_ct = 0, &num_dead_terrorist = 0, &num_dead_ct = 0);

Употреба

num_alive_terrorist
Count alive terrorists
num_alive_ct
Count alive counter-terrorists
num_dead_terrorist
Count dead terrorists
num_dead_ct
Count dead counter-terrorists

Описание

Instantly initialize player counts.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.