client_stunt

Синтаксис

forward client_stunt(id,stunttype,UNAVAILABLE);

Описание

Тази функция няма описание.