user_unfreeze_pre

Синтаксис

forward user_unfreeze_pre(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Извиква се преди премахването на замразяването на играч