SortStrings

Синтаксис

native SortStrings(array[][], num_strings, SortMethod:order = Sort_Ascending);

Описание

Тази функция няма описание.