cshop_set_float

Синтаксис

native cshop_set_float(item, setting[], Float:value)

Употреба

item
Item id.
setting
Setting's name.
value
Setting's default value.

Описание

Registers a float setting for a specific item.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.