fm_trace_normal

Синтаксис

stock fm_trace_normal(ignoreent, const Float:start[3], const Float:end[3], Float:ret[3]) {

Описание

Тази функция няма описание.