setClientSWOOPSPEED

Синтаксис

native setClientSWOOPSPEED 		( Client, SwoopSpeed );

Описание

Тази функция няма описание.