cshop_open

Синтаксис

native cshop_open(id)

Употреба

id
Player's id.

Описание

Tries to open the shop menu.

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.