dllfunc

Синтаксис

native dllfunc(type,any:...);

Описание

Тази функция няма описание.