Списък на константи в vzbb_mod.inc

return ... (блокира forward)
неограничен брой пъти купуване на итем
Кога може да се ползва итема?
Кой може да ползва итема?
Как се движи блока?
Какъв режим се игра този рунд?
Каква граната е хвърлена?
Какъв тип забавен блок е това?