fm_get_aim_origin

Синтаксис

stock fm_get_aim_origin(index, Float:origin[3]) {

Описание

Тази функция няма описание.