getClientHP

Синтаксис

native getClientHP 				( Client );

Описание

Тази функция няма описание.