Списък на константи в csx.inc

Map objective flags returned by get_map_objectives().
Shared natives
@endsection Shared natives