ts_is_unstoppable

Синтаксис

stock ts_is_unstoppable(id) {

Описание

Тази функция няма описание.