getClientMELEE

Синтаксис

native getClientMELEE 			( Client );

Описание

Тази функция няма описание.