EF_ChangePitch

Синтаксис

stock EF_ChangePitch(const ENTITY) {

Описание

Тази функция няма описание.