user_unfreeze

Синтаксис

native user_unfreeze(id)

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Премахва заледяването на играч

Връщаща стойност

Тази функция няма връщаща стойност.