Списък с функции в jbextreme-crx.inc

Функция Описание
get_jail_day
Тази функция няма описание.
get_players_in_team
Тази функция няма описание.
is_block_weapons_enabled
Тази функция няма описание.
is_box_started
Тази функция няма описание.
is_freeday_next
Тази функция няма описание.
is_global_freeday
Тази функция няма описание.
is_last_denied
Тази функция няма описание.
is_player_last
Тази функция няма описание.
is_simon_allowed
Тази функция няма описание.
is_user_freeday
Тази функция няма описание.
is_user_nomic
Тази функция няма описание.
is_user_revolt
Тази функция няма описание.
is_user_simon
Тази функция няма описание.
is_user_simon_talking
Тази функция няма описание.
is_user_simon_voice
Тази функция няма описание.
is_user_wanted
Тази функция няма описание.
open_jail_doors
Тази функция няма описание.
set_user_freeday
Тази функция няма описание.