fm_remove_entity_name

Синтаксис

stock fm_remove_entity_name(const classname[]) {

Описание

Тази функция няма описание.