ts_is_in_slowmo

Синтаксис

native ts_is_in_slowmo(id);

Описание

Тази функция няма описание.