fm_set_entity_flags

Синтаксис

stock fm_set_entity_flags(index, flag, onoff) {

Описание

Тази функция няма описание.