EF_CreateInstBaseline

Синтаксис

stock EF_CreateInstBaseline(CLASSNAME, baseline) {

Описание

Тази функция няма описание.