getClientACPL

Синтаксис

native getClientACPL 			( Client );

Описание

Тази функция няма описание.