fm_boxents_distance

Синтаксис

stock Float:fm_boxents_distance(boxent1, boxent2) {

Описание

Тази функция няма описание.