fm_get_grenade_id

Синтаксис

stock fm_get_grenade_id(id, model[], len, grenadeid = 0) {

Описание

Тази функция няма описание.