is_freezetime

Синтаксис

native is_freezetime()

Употреба

id
Индекс на играча

Описание

Връща съответна стойност, ако е freezetime в момента

Връщаща стойност

Връща true ако е и false - ако не е. (bool)