zp_user_infected_post

Синтаксис

forward zp_user_infected_post(id, infector, nemesis)

Описание

Тази функция няма описание.