zp_colored_print

Синтаксис

stock zp_colored_print(target, const message[], any:...)

Описание

Тази функция няма описание.