EF_MakeStatic

Синтаксис

stock EF_MakeStatic(const ENTITY) {

Описание

Тази функция няма описание.