getClientATKSHOOT

Синтаксис

native getClientATKSHOOT 		( Client );

Описание

Тази функция няма описание.