set_cd

Синтаксис

native set_cd(cd_handle, ClientData:member, any:...);

Описание

Тази функция няма описание.