ts_has_superjump

Синтаксис

native ts_has_superjump(id);					//!

Описание

Тази функция няма описание.