Търся block message плъгин

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Отговори
Потребителски аватар

Автор на темата
You Owe Me ZP43
Потребител
Потребител
Мнения: 185
Регистриран: 07 мар 2018, 19:34
Местоположение: Пред компютъра
Получена благодарност: 1 път
Години: 19

Търся block message плъгин

Мнение от You Owe Me ZP43 » 08 апр 2018, 17:40

Трябва ми плъгин за Hide N Seek мод, когато някой блокне друг, тоест CT вече е скочил и докосне T (докато вече е в въздуха) да изпише в чата съобщение: [AntiBlock] Player Nick blocked Nick, and he will get back to his position! имам си отделен плъгин, който като някой блокне друг и го връща обратно от където е бил, но ми трябва и съобщение защото хората ще се бъркат, благодаря ви!
I am actually not a Harry Potter FAN, but this song below is HOT AF :crazy:

Потребителски аватар

OciXCrom TM
Администратор
Администратор
Мнения: 5041
Регистриран: 06 окт 2016, 19:20
Местоположение: /resetscore
Се отблагодари: 56 пъти
Получена благодарност: 470 пъти
Години: 21
Контакти:

Търся block message плъгин

Мнение от OciXCrom TM » 08 апр 2018, 19:48

Щом вече имаш такъв плъгин, какъв е смисълът да се изработва друг, вместо към този който имаш да се добави съобщението?

Потребителски аватар

Автор на темата
You Owe Me ZP43
Потребител
Потребител
Мнения: 185
Регистриран: 07 мар 2018, 19:34
Местоположение: Пред компютъра
Получена благодарност: 1 път
Години: 19

Търся block message плъгин

Мнение от You Owe Me ZP43 » 15 апр 2018, 17:16

Код: Избери всички

/*
 *
 * HNS Block Return
 *
 * Copyright 2016 Garey <[email protected]>
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
 * MA 02110-1301, USA.
 *
 *
 */

#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>

new Array:g_arFlPlayerOrigin[33]
new Array:g_arFlPlayerAngle[33]
new bool:g_bIsTouched[33];
new bool:g_bIsBlocked[33];
new iToucher[33];
new g_iMaxPlayers;

public plugin_init()
{
	register_plugin("Block Return", "0.1", "Garey");

	g_iMaxPlayers = get_maxplayers();

	for(new i = 1; i <= g_iMaxPlayers; i++)
	{
		g_arFlPlayerOrigin[i] = ArrayCreate(3);
		g_arFlPlayerAngle[i] = ArrayCreate(3);
	}
	
	RegisterHam( Ham_Player_PreThink, "player", "fwd_PlayerPreThink", 0 );
	RegisterHam( Ham_Touch, "player", "fwd_TouchPlayer", 0 );
	RegisterHam( Ham_TakeDamage, "player", "Ham_TakeDamagePlayer" );
}

public fwd_TouchPlayer( id, entity )
{
	if( get_user_team( id ) != 2 || !is_user_alive( entity ))
		return;

	if( get_user_team( entity ) != 1 )
		return;

	new flVelocity[3]
	pev(id, pev_velocity, flVelocity);

	if(flVelocity[2] != 0.0)
	{
		g_bIsTouched[id] = true;
		iToucher[id] = entity;
	}
}

public Ham_TakeDamagePlayer(iVictim, iInflictor, iAttacker, Float:flDamage, iDamageBits)
{
	if( is_user_alive(iVictim) && flDamage >= 50.0 && iDamageBits & DMG_FALL )
	{
		if( get_user_team(iVictim) == 2 )
		{
			if(g_bIsTouched[iVictim] && is_user_alive(iToucher[iVictim]))
			{
				iToucher[iVictim] = 0;
				g_bIsBlocked[iVictim] = true;
				set_pev(iVictim, pev_movetype, MOVETYPE_NOCLIP)
				return HAM_SUPERCEDE;
			}
		}
	}
	return HAM_IGNORED;
}

public fwd_PlayerPreThink( id )
{
	static flPlayerOrigin[3], flPlayerAngles[3], LastFrames[33]

	if(is_user_alive(id))
	{
		if(!g_bIsBlocked[id])
		{
			pev(id, pev_origin, flPlayerOrigin);
			pev(id, pev_v_angle, flPlayerAngles);

			if((pev(id, pev_flags) & FL_ONGROUND) || pev(id, pev_movetype) == MOVETYPE_FLY)
			{
				if(LastFrames[id] > 10)
				{
					g_bIsTouched[id] = false;
					ArrayClear(g_arFlPlayerOrigin[id]);
					ArrayClear(g_arFlPlayerAngle[id]);
					LastFrames[id] = 0;
				}
				else
				{
					ArrayPushArray(g_arFlPlayerOrigin[id], flPlayerOrigin);
					ArrayPushArray(g_arFlPlayerAngle[id], flPlayerAngles);
					LastFrames[id]++;
				}
			}
			else
			{
				ArrayPushArray(g_arFlPlayerOrigin[id], flPlayerOrigin);
				ArrayPushArray(g_arFlPlayerAngle[id], flPlayerAngles);
			}
		}
		else
		{
			new Length = ArraySize(g_arFlPlayerOrigin[id])-1;

			if(Length)
			{
				ArrayGetArray(g_arFlPlayerOrigin[id], Length, flPlayerOrigin);
				ArrayGetArray(g_arFlPlayerAngle[id], Length, flPlayerAngles);

				ArrayDeleteItem(g_arFlPlayerOrigin[id], Length);
				ArrayDeleteItem(g_arFlPlayerAngle[id], Length);

				set_pev(id, pev_origin, flPlayerOrigin)
				set_pev(id, pev_angles, flPlayerAngles)
				set_pev(id, pev_fixangle, 1)
			}
			else
			{
				set_pev(id,pev_movetype,MOVETYPE_WALK)
				set_pev(id,pev_velocity,Float:{0.0,0.0,0.0})
				set_pev(id,pev_flags,pev(id,pev_flags)|FL_DUCKING)
				g_bIsBlocked[id] = false;
			}
		}
	}
	else
	{
		LastFrames[id] = 0;
	}
}
I am actually not a Harry Potter FAN, but this song below is HOT AF :crazy:

Потребителски аватар

hackera457 Охрана
Модератор
Модератор
Мнения: 594
Регистриран: 01 ное 2016, 09:46
Местоположение: София
Получена благодарност: 54 пъти
Години: 24
Контакти:

Търся block message плъгин

Мнение от hackera457 Охрана » 15 апр 2018, 17:24

Тествай

Код: Избери всички

/*
 *
 * HNS Block Return
 *
 * Copyright 2016 Garey <[email protected]>
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
 * MA 02110-1301, USA.
 *
 *
 */

#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>
#include <WPMGPrintChatColor>

new Array:g_arFlPlayerOrigin[33]
new Array:g_arFlPlayerAngle[33]
new bool:g_bIsTouched[33];
new bool:g_bIsBlocked[33];
new iToucher[33];
new g_iMaxPlayers;

public plugin_init()
{
	register_plugin("Block Return", "0.1", "Garey");

	g_iMaxPlayers = get_maxplayers();

	for(new i = 1; i <= g_iMaxPlayers; i++)
	{
		g_arFlPlayerOrigin[i] = ArrayCreate(3);
		g_arFlPlayerAngle[i] = ArrayCreate(3);
	}
	
	RegisterHam( Ham_Player_PreThink, "player", "fwd_PlayerPreThink", 0 );
	RegisterHam( Ham_Touch, "player", "fwd_TouchPlayer", 0 );
	RegisterHam( Ham_TakeDamage, "player", "Ham_TakeDamagePlayer" );
}

public fwd_TouchPlayer( id, entity )
{
	if( get_user_team( id ) != 2 || !is_user_alive( entity ))
		return;

	if( get_user_team( entity ) != 1 )
		return;

	new flVelocity[3]
	pev(id, pev_velocity, flVelocity);

	if(flVelocity[2] != 0.0)
	{
		g_bIsTouched[id] = true;
		iToucher[id] = entity;
	}
}

public Ham_TakeDamagePlayer(iVictim, iInflictor, iAttacker, Float:flDamage, iDamageBits)
{
	new szBlockedUser[32], szBlockerName[32]
	
	get_user_name(iVictim, szBlockedUser,charsmax(szBlockedUser))
	get_user_name(iInflictor, szBlockerName, charsmax(szBlockerName))
	
	if( is_user_alive(iVictim) && flDamage >= 50.0 && iDamageBits & DMG_FALL )
	{
		if( get_user_team(iVictim) == 2 )
		{
			if(g_bIsTouched[iVictim] && is_user_alive(iToucher[iVictim]))
			{
				iToucher[iVictim] = 0;
				g_bIsBlocked[iVictim] = true;
				set_pev(iVictim, pev_movetype, MOVETYPE_NOCLIP)
				
				PrintChatColor(id,PRINT_COLOR_GREY,"!g[!tAntiBlock!g] !yPlayer !g%s !yblocked !g%s !yand he will get back to his position!", szBlockerName, szBlockedUser)
				
				return HAM_SUPERCEDE;
			}
		}
	}
	return HAM_IGNORED;
}

public fwd_PlayerPreThink( id )
{
	static flPlayerOrigin[3], flPlayerAngles[3], LastFrames[33]

	if(is_user_alive(id))
	{
		if(!g_bIsBlocked[id])
		{
			pev(id, pev_origin, flPlayerOrigin);
			pev(id, pev_v_angle, flPlayerAngles);

			if((pev(id, pev_flags) & FL_ONGROUND) || pev(id, pev_movetype) == MOVETYPE_FLY)
			{
				if(LastFrames[id] > 10)
				{
					g_bIsTouched[id] = false;
					ArrayClear(g_arFlPlayerOrigin[id]);
					ArrayClear(g_arFlPlayerAngle[id]);
					LastFrames[id] = 0;
				}
				else
				{
					ArrayPushArray(g_arFlPlayerOrigin[id], flPlayerOrigin);
					ArrayPushArray(g_arFlPlayerAngle[id], flPlayerAngles);
					LastFrames[id]++;
				}
			}
			else
			{
				ArrayPushArray(g_arFlPlayerOrigin[id], flPlayerOrigin);
				ArrayPushArray(g_arFlPlayerAngle[id], flPlayerAngles);
			}
		}
		else
		{
			new Length = ArraySize(g_arFlPlayerOrigin[id])-1;

			if(Length)
			{
				ArrayGetArray(g_arFlPlayerOrigin[id], Length, flPlayerOrigin);
				ArrayGetArray(g_arFlPlayerAngle[id], Length, flPlayerAngles);

				ArrayDeleteItem(g_arFlPlayerOrigin[id], Length);
				ArrayDeleteItem(g_arFlPlayerAngle[id], Length);

				set_pev(id, pev_origin, flPlayerOrigin)
				set_pev(id, pev_angles, flPlayerAngles)
				set_pev(id, pev_fixangle, 1)
			}
			else
			{
				set_pev(id,pev_movetype,MOVETYPE_WALK)
				set_pev(id,pev_velocity,Float:{0.0,0.0,0.0})
				set_pev(id,pev_flags,pev(id,pev_flags)|FL_DUCKING)
				g_bIsBlocked[id] = false;
			}
		}
	}
	else
	{
		LastFrames[id] = 0;
	}
}
WPMGPrintChatColor.inc
(8.17 KиБ) Свален 9 пъти
WPMGPrintChatColor.inc
(8.17 KиБ) Свален 9 пъти
Моите плъгини

Код: Избери всички

#include <hambeer>

RegisterHamBeer(HamBeer_Spawn, "player", "GivePlayerBeer", 1);

public GivePlayerBeer(Pl){
  if(!is_user_alive(Pl)){
    ham_give_beer(Pl, 5)
    client_print(Pl, print_chat, "Go Go Go"){
} 


Потребителски аватар

Автор на темата
You Owe Me ZP43
Потребител
Потребител
Мнения: 185
Регистриран: 07 мар 2018, 19:34
Местоположение: Пред компютъра
Получена благодарност: 1 път
Години: 19

Търся block message плъгин

Мнение от You Owe Me ZP43 » 15 апр 2018, 17:43

I am actually not a Harry Potter FAN, but this song below is HOT AF :crazy:

Потребителски аватар

hackera457 Охрана
Модератор
Модератор
Мнения: 594
Регистриран: 01 ное 2016, 09:46
Местоположение: София
Получена благодарност: 54 пъти
Години: 24
Контакти:

Търся block message плъгин

Мнение от hackera457 Охрана » 15 апр 2018, 18:42

Ето, проблема е че без в бързината пропуснал нещо

Код: Избери всички

/*
 *
 * HNS Block Return
 *
 * Copyright 2016 Garey <[email protected]>
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
 * MA 02110-1301, USA.
 *
 *
 */

#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>
#include <WPMGPrintChatColor>

new Array:g_arFlPlayerOrigin[33]
new Array:g_arFlPlayerAngle[33]
new bool:g_bIsTouched[33];
new bool:g_bIsBlocked[33];
new iToucher[33];
new g_iMaxPlayers;

public plugin_init()
{
	register_plugin("Block Return", "0.1", "Garey");

	g_iMaxPlayers = get_maxplayers();

	for(new i = 1; i <= g_iMaxPlayers; i++)
	{
		g_arFlPlayerOrigin[i] = ArrayCreate(3);
		g_arFlPlayerAngle[i] = ArrayCreate(3);
	}
	
	RegisterHam( Ham_Player_PreThink, "player", "fwd_PlayerPreThink", 0 );
	RegisterHam( Ham_Touch, "player", "fwd_TouchPlayer", 0 );
	RegisterHam( Ham_TakeDamage, "player", "Ham_TakeDamagePlayer" );
}

public fwd_TouchPlayer( id, entity )
{
	if( get_user_team( id ) != 2 || !is_user_alive( entity ))
		return;

	if( get_user_team( entity ) != 1 )
		return;

	new flVelocity[3]
	pev(id, pev_velocity, flVelocity);

	if(flVelocity[2] != 0.0)
	{
		g_bIsTouched[id] = true;
		iToucher[id] = entity;
	}
}

public Ham_TakeDamagePlayer(iVictim, iInflictor, iAttacker, Float:flDamage, iDamageBits)
{
	new szBlockedUser[32], szBlockerName[32]
	
	get_user_name(iVictim, szBlockedUser,charsmax(szBlockedUser))
	get_user_name(iInflictor, szBlockerName, charsmax(szBlockerName))
	
	if( is_user_alive(iVictim) && flDamage >= 50.0 && iDamageBits & DMG_FALL )
	{
		if( get_user_team(iVictim) == 2 )
		{
			if(g_bIsTouched[iVictim] && is_user_alive(iToucher[iVictim]))
			{
				iToucher[iVictim] = 0;
				g_bIsBlocked[iVictim] = true;
				set_pev(iVictim, pev_movetype, MOVETYPE_NOCLIP)
				
				PrintChatColor(0,PRINT_COLOR_GREY,"!g[!tAntiBlock!g] !yPlayer !g%s !yblocked !g%s !yand he will get back to his position!", szBlockerName, szBlockedUser)
				
				return HAM_SUPERCEDE;
			}
		}
	}
	return HAM_IGNORED;
}

public fwd_PlayerPreThink( id )
{
	static flPlayerOrigin[3], flPlayerAngles[3], LastFrames[33]

	if(is_user_alive(id))
	{
		if(!g_bIsBlocked[id])
		{
			pev(id, pev_origin, flPlayerOrigin);
			pev(id, pev_v_angle, flPlayerAngles);

			if((pev(id, pev_flags) & FL_ONGROUND) || pev(id, pev_movetype) == MOVETYPE_FLY)
			{
				if(LastFrames[id] > 10)
				{
					g_bIsTouched[id] = false;
					ArrayClear(g_arFlPlayerOrigin[id]);
					ArrayClear(g_arFlPlayerAngle[id]);
					LastFrames[id] = 0;
				}
				else
				{
					ArrayPushArray(g_arFlPlayerOrigin[id], flPlayerOrigin);
					ArrayPushArray(g_arFlPlayerAngle[id], flPlayerAngles);
					LastFrames[id]++;
				}
			}
			else
			{
				ArrayPushArray(g_arFlPlayerOrigin[id], flPlayerOrigin);
				ArrayPushArray(g_arFlPlayerAngle[id], flPlayerAngles);
			}
		}
		else
		{
			new Length = ArraySize(g_arFlPlayerOrigin[id])-1;

			if(Length)
			{
				ArrayGetArray(g_arFlPlayerOrigin[id], Length, flPlayerOrigin);
				ArrayGetArray(g_arFlPlayerAngle[id], Length, flPlayerAngles);

				ArrayDeleteItem(g_arFlPlayerOrigin[id], Length);
				ArrayDeleteItem(g_arFlPlayerAngle[id], Length);

				set_pev(id, pev_origin, flPlayerOrigin)
				set_pev(id, pev_angles, flPlayerAngles)
				set_pev(id, pev_fixangle, 1)
			}
			else
			{
				set_pev(id,pev_movetype,MOVETYPE_WALK)
				set_pev(id,pev_velocity,Float:{0.0,0.0,0.0})
				set_pev(id,pev_flags,pev(id,pev_flags)|FL_DUCKING)
				g_bIsBlocked[id] = false;
			}
		}
	}
	else
	{
		LastFrames[id] = 0;
	}
}
Моите плъгини

Код: Избери всички

#include <hambeer>

RegisterHamBeer(HamBeer_Spawn, "player", "GivePlayerBeer", 1);

public GivePlayerBeer(Pl){
  if(!is_user_alive(Pl)){
    ham_give_beer(Pl, 5)
    client_print(Pl, print_chat, "Go Go Go"){
} 


Потребителски аватар

Автор на темата
You Owe Me ZP43
Потребител
Потребител
Мнения: 185
Регистриран: 07 мар 2018, 19:34
Местоположение: Пред компютъра
Получена благодарност: 1 път
Години: 19

Търся block message плъгин

Мнение от You Owe Me ZP43 » 15 апр 2018, 19:14

antiblock.sma(161) : Error 010: invalid function or declaration

Добавено преди 8 минути 31 секунди:
Плъгина се компилира, грешката е дошла защото в последния ред си добавил по грешка WPMGPrintColor или както се казваше там... Да видим дали работи.
I am actually not a Harry Potter FAN, but this song below is HOT AF :crazy:

Потребителски аватар

hackera457 Охрана
Модератор
Модератор
Мнения: 594
Регистриран: 01 ное 2016, 09:46
Местоположение: София
Получена благодарност: 54 пъти
Години: 24
Контакти:

Търся block message плъгин

Мнение от hackera457 Охрана » 15 апр 2018, 19:40

You Owe Me написа:
15 апр 2018, 19:22
antiblock.sma(161) : Error 010: invalid function or declaration

Добавено преди 8 минути 31 секунди:
Плъгина се компилира, грешката е дошла защото в последния ред си добавил по грешка WPMGPrintColor или както се казваше там... Да видим дали работи.
Възможно е направих ти я набързо, може да съм пропуснал нещо
Моите плъгини

Код: Избери всички

#include <hambeer>

RegisterHamBeer(HamBeer_Spawn, "player", "GivePlayerBeer", 1);

public GivePlayerBeer(Pl){
  if(!is_user_alive(Pl)){
    ham_give_beer(Pl, 5)
    client_print(Pl, print_chat, "Go Go Go"){
} 


Потребителски аватар

Автор на темата
You Owe Me ZP43
Потребител
Потребител
Мнения: 185
Регистриран: 07 мар 2018, 19:34
Местоположение: Пред компютъра
Получена благодарност: 1 път
Години: 19

Търся block message плъгин

Мнение от You Owe Me ZP43 » 15 апр 2018, 21:02

Така, работи, обаче има проблем... Вместо да изпише: Player еди кой си blocked еди кой си то изписва Player "името на сървъра" blocked "името на играча" като на името на сървъра не трябва ли да изписва името на играча?
I am actually not a Harry Potter FAN, but this song below is HOT AF :crazy:

Потребителски аватар

hackera457 Охрана
Модератор
Модератор
Мнения: 594
Регистриран: 01 ное 2016, 09:46
Местоположение: София
Получена благодарност: 54 пъти
Години: 24
Контакти:

Търся block message плъгин

Мнение от hackera457 Охрана » 15 апр 2018, 21:21

Код: Избери всички

/*
 *
 * HNS Block Return
 *
 * Copyright 2016 Garey <[email protected]>
 *
 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 *
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 *
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
 * MA 02110-1301, USA.
 *
 *
 */

#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>
#include <WPMGPrintChatColor>

new Array:g_arFlPlayerOrigin[33]
new Array:g_arFlPlayerAngle[33]
new bool:g_bIsTouched[33];
new bool:g_bIsBlocked[33];
new iToucher[33];
new g_iMaxPlayers;

public plugin_init()
{
	register_plugin("Block Return", "0.1", "Garey");

	g_iMaxPlayers = get_maxplayers();

	for(new i = 1; i <= g_iMaxPlayers; i++)
	{
		g_arFlPlayerOrigin[i] = ArrayCreate(3);
		g_arFlPlayerAngle[i] = ArrayCreate(3);
	}
	
	RegisterHam( Ham_Player_PreThink, "player", "fwd_PlayerPreThink", 0 );
	RegisterHam( Ham_Touch, "player", "fwd_TouchPlayer", 0 );
	RegisterHam( Ham_TakeDamage, "player", "Ham_TakeDamagePlayer" );
}

public fwd_TouchPlayer( id, entity )
{
	if( get_user_team( id ) != 2 || !is_user_alive( entity ))
		return;

	if( get_user_team( entity ) != 1 )
		return;

	new flVelocity[3]
	pev(id, pev_velocity, flVelocity);

	if(flVelocity[2] != 0.0)
	{
		g_bIsTouched[id] = true;
		iToucher[id] = entity;
	}
}

public Ham_TakeDamagePlayer(iVictim, iInflictor, iAttacker, Float:flDamage, iDamageBits)
{
	new szBlockedUser[32], szBlockerName[32]
	
	get_user_name(iVictim, szBlockedUser,charsmax(szBlockedUser))
	get_user_name(iAttacker, szBlockerName, charsmax(szBlockerName))
	
	if( is_user_alive(iVictim) && flDamage >= 50.0 && iDamageBits & DMG_FALL )
	{
		if( get_user_team(iVictim) == 2 )
		{
			if(g_bIsTouched[iVictim] && is_user_alive(iToucher[iVictim]))
			{
				iToucher[iVictim] = 0;
				g_bIsBlocked[iVictim] = true;
				set_pev(iVictim, pev_movetype, MOVETYPE_NOCLIP)
				
				PrintChatColor(0,PRINT_COLOR_GREY,"!g[!tAntiBlock!g] !yPlayer !g%s !yblocked !g%s !yand he will get back to his position!", szBlockerName, szBlockedUser)
				
				return HAM_SUPERCEDE;
			}
		}
	}
	return HAM_IGNORED;
}

public fwd_PlayerPreThink( id )
{
	static flPlayerOrigin[3], flPlayerAngles[3], LastFrames[33]

	if(is_user_alive(id))
	{
		if(!g_bIsBlocked[id])
		{
			pev(id, pev_origin, flPlayerOrigin);
			pev(id, pev_v_angle, flPlayerAngles);

			if((pev(id, pev_flags) & FL_ONGROUND) || pev(id, pev_movetype) == MOVETYPE_FLY)
			{
				if(LastFrames[id] > 10)
				{
					g_bIsTouched[id] = false;
					ArrayClear(g_arFlPlayerOrigin[id]);
					ArrayClear(g_arFlPlayerAngle[id]);
					LastFrames[id] = 0;
				}
				else
				{
					ArrayPushArray(g_arFlPlayerOrigin[id], flPlayerOrigin);
					ArrayPushArray(g_arFlPlayerAngle[id], flPlayerAngles);
					LastFrames[id]++;
				}
			}
			else
			{
				ArrayPushArray(g_arFlPlayerOrigin[id], flPlayerOrigin);
				ArrayPushArray(g_arFlPlayerAngle[id], flPlayerAngles);
			}
		}
		else
		{
			new Length = ArraySize(g_arFlPlayerOrigin[id])-1;

			if(Length)
			{
				ArrayGetArray(g_arFlPlayerOrigin[id], Length, flPlayerOrigin);
				ArrayGetArray(g_arFlPlayerAngle[id], Length, flPlayerAngles);

				ArrayDeleteItem(g_arFlPlayerOrigin[id], Length);
				ArrayDeleteItem(g_arFlPlayerAngle[id], Length);

				set_pev(id, pev_origin, flPlayerOrigin)
				set_pev(id, pev_angles, flPlayerAngles)
				set_pev(id, pev_fixangle, 1)
			}
			else
			{
				set_pev(id,pev_movetype,MOVETYPE_WALK)
				set_pev(id,pev_velocity,Float:{0.0,0.0,0.0})
				set_pev(id,pev_flags,pev(id,pev_flags)|FL_DUCKING)
				g_bIsBlocked[id] = false;
			}
		}
	}
	else
	{
		LastFrames[id] = 0;
	}
}
Моите плъгини

Код: Избери всички

#include <hambeer>

RegisterHamBeer(HamBeer_Spawn, "player", "GivePlayerBeer", 1);

public GivePlayerBeer(Pl){
  if(!is_user_alive(Pl)){
    ham_give_beer(Pl, 5)
    client_print(Pl, print_chat, "Go Go Go"){
} 


Потребителски аватар

Автор на темата
You Owe Me ZP43
Потребител
Потребител
Мнения: 185
Регистриран: 07 мар 2018, 19:34
Местоположение: Пред компютъра
Получена благодарност: 1 път
Години: 19

Търся block message плъгин

Мнение от You Owe Me ZP43 » 15 апр 2018, 23:15

Отново показва същото само, че този път е по-зле, след като съм скочил и съм се блъснал в този който ме е блокнал, чак след като падна изписва съобщението.
I am actually not a Harry Potter FAN, but this song below is HOT AF :crazy:

Потребителски аватар

hackera457 Охрана
Модератор
Модератор
Мнения: 594
Регистриран: 01 ное 2016, 09:46
Местоположение: София
Получена благодарност: 54 пъти
Години: 24
Контакти:

Търся block message плъгин

Мнение от hackera457 Охрана » 16 апр 2018, 20:33

Не би трябвало да има проблем с плъгина освен ако ти не си редактирал нещо в последствие
Моите плъгини

Код: Избери всички

#include <hambeer>

RegisterHamBeer(HamBeer_Spawn, "player", "GivePlayerBeer", 1);

public GivePlayerBeer(Pl){
  if(!is_user_alive(Pl)){
    ham_give_beer(Pl, 5)
    client_print(Pl, print_chat, "Go Go Go"){
} 


Отговори

Върни се в “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост