Резолюция на екрана:

Текст:


set_hudmessage(, , , , , .effects= , .holdtime= )
show_hudmessage(0, "")