Преработка на BM Points System

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Заключено
Аватар
Coca Cola _-FxF-_
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 147
Регистриран на: 15 Окт 2016, 15:30
Се отблагодари: 20 пъти
Получена благодарност: 2 пъти
Обратна връзка:

Преработка на BM Points System

Мнение от Coca Cola _-FxF-_ » 04 Юни 2017, 17:40

Ето .sma кода -

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <cstrike>
#include <engine>
#include <fakemeta_util>
#include <fun>
#include <hamsandwich>
#include <colorchat>
#include <nvault>

new const P[] = "HNS Shop Edited"
new const A[] = "xPaw & Grim"
new const V[] = "1.0"

new const prefix[] = "HNS-BM"

//Natives for Anti-Frost and XP
native add_user_immune( id );
native remove_user_immune( id );

native hnsxp_get_user_xp(client);
native hnsxp_set_user_xp(client, xp);

stock hnsxp_add_user_xp(client, xp) {
    return hnsxp_set_user_xp(client, hnsxp_get_user_xp(client) + xp);
}
//End Natives

new bm_points[33], AwpReward, HeadshotReward, NormalReward, KillMessage, g_vault

// Cost of items
new deaglecost, m3cost, awpcost, hecost;
new healthcost, healthammount, armorcost, armorammount;
new noflashcost, nofrostcost;
new xpcost, xpamount;
new respawncost;

//Used or not?
new userhealth[33], userarmor[33], userawp[33], usernoflash[33], usernofrost[33], userxp[33];
new userrespawn[33], userm3[33], userdeagle[33], userhe[33]


//Floats
new Float:g_gametime2;
new Float:g_gametime, g_owner;

//For Anti-Flash
new grenade[32];
new bool:g_track_enemy;
new bool:g_track[33];
new g_msgScreenFade, last;
new g_sync_check_data;

//Plugin init
public plugin_init( )
{
    register_plugin(P,V,A)
    register_clcmd( "say /shop", "bm_hns_shop" )
    register_clcmd( "say_team /shop", "bm_hns_shop" )
    register_clcmd( "say /hnsshop", "bm_hns_shop" )
    register_clcmd( "say_team /hnsshop", "bm_hns_shop" )
    register_clcmd( "say /bmshop", "bm_hns_shop" )
    register_clcmd( "say_team /bmshop", "bm_hns_shop")
    register_clcmd( "say /points", "MyPoints" )
    register_clcmd( "say_team /points", "MyPoints" )
    
    // admin command to give bm points
    register_concmd("amx_give_bm_points", "cmd_give_bmpoints", ADMIN_RCON, "<Name> <BM Points Amount>")
    register_concmd("amx_take_bm_points", "cmd_take_bmpoints", ADMIN_RCON, "<Name> <BM Points Amount>")
    register_concmd("amx_give_bm_points_all", "cmd_give_bmpoints_all", ADMIN_RCON, "<BM Points Amount>")
    
    // events 
    RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "fwPlayerSpawn", 1)
    register_event("DeathMsg", "eDeath", "a");
    register_event("ScreenFade", "eventFlash", "be", "4=255", "5=255", "6=255", "7>199");
    register_event("TextMsg", "fire_in_the_hole", "b", "2&#Game_radio", "4&#Fire_in_the_hole");
    register_event("TextMsg", "fire_in_the_hole2", "b", "3&#Game_radio", "5&#Fire_in_the_hole");
    register_event("99", "grenade_throw", "b");
    
    // shop cvars
    hecost = register_cvar( "bm_shop_hecost", "25" )
    healthammount = register_cvar( "bm_shop_healthammount", "100" )
    healthcost = register_cvar( "bm_shop_healthcost", "20" )
    armorammount = register_cvar( "bm_shop_armorammount", "100" )
    armorcost = register_cvar( "bm_shop_armorcost", "10" )
    awpcost = register_cvar( "bm_shop_awpcost", "35" )
    respawncost = register_cvar( "bm_shop_respawncost", "150" )
    m3cost = register_cvar( "bm_shop_m3cost", "50" )
    deaglecost = register_cvar( "bm_shop_deaglecost", "20" )
    noflashcost = register_cvar( "bm_shop_noflashcost", "15" )
    nofrostcost = register_cvar( "bm_shop_nofrostcost", "30" )
    xpcost = register_cvar( "bm_shop_xpcost", "50" )
    xpamount = register_cvar( "bm_shop_xpamount", "15" )
    
    AwpReward = register_cvar("bm_shop_awp_kill_reward", "2")
    HeadshotReward = register_cvar("bm_shop_headshot_kill_reward", "3")
    NormalReward = register_cvar("bm_shop_normal_kill_reward", "2")
    KillMessage = register_cvar("bm_shop_kill_message", "1")
    
    //tasks
    set_task( 2.0, "flash",_,_,_, "b" );
    g_msgScreenFade = get_user_msgid("ScreenFade");
    
    g_vault = nvault_open("BmPointsShop")
    
}
public fwPlayerSpawn(id) {
    if(is_user_alive(id)) {
        userhe[id] = 0;
        userhealth[id] = 0;
        userarmor[id] = 0;
        userawp[id] = 0;
        usernoflash[id] = 0;
        usernofrost[id]     = 0;
        userxp[id] = 0;
        userm3[id] = 0;
        userdeagle[id] = 0;
        userrespawn[id] = 0;
        
        remove_user_immune(id);
    }
}
//When player connects
public client_connect( id ) {
    userhe[id] = 0;
    userhealth[id] = 0;
    userarmor[id] = 0;
    userawp[id] = 0;
    usernoflash[id] = 0;
    usernofrost[id]     = 0;
    userxp[id] = 0;
    userm3[id] = 0;
    userdeagle[id] = 0;
    userrespawn[id] = 0;
    
    remove_user_immune(id);
    
    LoadData(id);
}

public client_disconnect( id ) {
    userhealth[id] = 0;
    userarmor[id] = 0;
    userhe[id] = 0;
    usernoflash[id] = 0;
    usernofrost[id]     = 0;
    userawp[id] = 0;
    userm3[id] = 0;
    userdeagle[id] = 0;
    userxp[id] = 0;
    userrespawn[id] = 0;
    
    remove_user_immune(id);
    SaveData(id);
}
public client_putinserver(id) {
    LoadData(id);
}
public eDeath( id ) {
    new killer = read_data(1);
    new victim = read_data(2);
    
    if(!is_user_connected(killer) || !is_user_connected(victim) || killer == victim)
        return PLUGIN_HANDLED;
    
    new headshot = read_data(3)
    
    new weapon[32]
    read_data(4, weapon, charsmax(weapon))
    
    new award
    
    if(equali(weapon, "awp")) award = get_pcvar_num(AwpReward)
    else if(headshot) award = get_pcvar_num(HeadshotReward)
        else award = get_pcvar_num(NormalReward)
    bm_points[killer] += award
    
    if(get_pcvar_num(KillMessage) == 1) {
        new name_victim[32]
        get_user_name(victim, name_victim, 31)
        
        ColorChat(killer, NORMAL, "^4[%s] ^1You got^3 %i^1 points for killing^4 %s", prefix, award, name_victim)
    }
    
    return PLUGIN_CONTINUE;
}
public MyPoints(id) {
    ColorChat(id, GREY, "^4[%s]^3 BM Points:^4 %d", prefix, bm_points[id])
}
public bm_hns_shop(id) {
    if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
        hns_shop(id)
    } else { 
        ColorChat(id, BLUE, "^4[%s]^1 Shop is avaliable only for^3 CT's^1.", prefix)
    }
}
public hns_shop( id ) {
    new szShop[200], szHE[200], szHealth[200], szDeagle[200], szM3[200], szArmor[200], szAwp[200], szRespawn[200], szNoFrost[200], szXP[200], szNoFlash[200];
    
    formatex( szShop, charsmax( szShop ), "\yHNS Shop^n\yBM Points: %d\d", bm_points[id] );
    formatex( szHealth, charsmax( szHealth ), "\w%d Health Points  - (%d bm points)", get_pcvar_num( healthammount ), get_pcvar_num( healthcost ) );
    formatex( szArmor, charsmax( szArmor ), "\w%d Armor Points - (%d bm points)", get_pcvar_num( armorammount ), get_pcvar_num( armorcost ) );
    formatex( szHE, charsmax( szHE ), "\w1 HE Grenade - (%d bm points)", get_pcvar_num( hecost ) );
    formatex( szNoFrost, charsmax( szNoFrost ), "\wNo Frost (1 ROUND) - (%d bm points)", get_pcvar_num( nofrostcost ) );
    formatex( szNoFlash, charsmax( szNoFlash ), "\wNo Flash (1 ROUND) - (%d bm points)", get_pcvar_num(noflashcost));
    formatex( szAwp, charsmax( szAwp ), "\wAWP - (%d bm points)", get_pcvar_num( awpcost ) );
    formatex( szM3, charsmax( szM3 ), "\wM3 - (%d bm points)", get_pcvar_num( m3cost ) );
    formatex( szDeagle, charsmax( szDeagle ), "\wDeagle - (%d bm points)", get_pcvar_num(deaglecost));
    formatex( szXP, charsmax( szXP ), "\w%d XP - (%d bm points)", get_pcvar_num(xpamount), get_pcvar_num( xpcost ) );
    formatex( szRespawn, charsmax( szRespawn ), "\wRespawn - (%d bm points)", get_pcvar_num( respawncost ) );
    
    
    new shop = menu_create( szShop, "shop_handler" );
    menu_additem( shop, szHealth,     "1", 0 );
    menu_additem( shop, szArmor,     "2", 0 );
    menu_additem( shop, szHE,     "3", 0 );
    menu_additem( shop, szNoFrost,     "4", 0 );
    menu_additem( shop, szNoFlash,     "5", 0 );
    menu_additem( shop, szAwp,     "6", 0 );
    menu_additem( shop, szM3,     "7", 0 );
    menu_additem( shop, szDeagle,     "8", 0 );
    menu_additem( shop, szXP,     "9", 0 );
    menu_additem( shop, szRespawn,     "10", 0 );
    
    menu_setprop( shop, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL );
    menu_setprop( shop, MPROP_NUMBER_COLOR, "\r")
    menu_display( id, shop, 0 );
}

public shop_handler( id, shop, item ) {
    if( item == MENU_EXIT ) {
        menu_destroy( shop );
        return PLUGIN_HANDLED;
    }
    
    new data[6], iName[64];
    new access, callback;
    menu_item_getinfo( shop, item, access, data, 6, iName, 63, callback )
    
    new key = str_to_num( data );
    
    switch( key )
    {
        case 1: // Health
        {
            if( !is_user_alive( id ) ) {
                ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead!", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED; 
            }
            if(userhealth[id] > 0) {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before!", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED;
            }
            if( bm_points[id]>= get_pcvar_num( healthcost ) ) {
                bm_points[id] -= get_pcvar_num( healthcost )
                new userhp = get_user_health( id )
                new health = get_pcvar_num( healthammount )
                set_user_health( id, userhp + health )
                userhealth[id]++;
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 %d Health!", prefix , get_pcvar_num( healthammount ) )
                } else {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more bm points to buy^3 %d Health!", prefix , get_pcvar_num( healthammount ) )
            }
        }
        case 2: // Armor
        {
            if( !is_user_alive( id ) ) {
                ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead!", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED; 
            }
            if(userarmor[id] > 0) {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before!", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED;
            }
            if( bm_points[id] >= get_pcvar_num( armorcost ) ) {
                bm_points[id] -= get_pcvar_num( armorcost )
                new playerarmor = get_user_armor( id )
                new armor = get_pcvar_num( armorammount )
                set_user_armor( id, playerarmor + armor )
                userarmor[id]++;
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 %d Armor!", prefix, get_pcvar_num( armorammount ) )
                } else {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more bm points to buy^3 %d Armor!", prefix, get_pcvar_num( armorammount ) )
            }
        }
        case 3: // 1 HE
        {
            if( !is_user_alive( id ) ) {
                ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED; 
            }
            if(userhe[id] > 0) {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED;
            }
            if( bm_points[id] >= get_pcvar_num( hecost ) ) {
                bm_points[id] -= get_pcvar_num( hecost )
                give_item( id, "weapon_hegrenade" )
                userhe[id]++;
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought a^3 HE Grenade!", prefix )
                } else {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more bm points to buy a^3 HE Grenade!", prefix )
            }
        }
        case 4: // No Frost
        {
            if( !is_user_alive( id ) ) {
                ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED; 
            }
            if(usernofrost[id] > 0) {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED;
            }
            if( bm_points[id] >= get_pcvar_num( nofrostcost ) ) {
                bm_points[id] -= get_pcvar_num( nofrostcost )
                add_user_immune( id );
                usernofrost[id]++;
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 Anti-Frost!", prefix )
                } else {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more bm points to buy^3 Anti-Frost!", prefix )
            }
        }
        case 5: // No Flash
        {
            if( !is_user_alive( id ) ) {
                ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED; 
            }
            if(usernoflash[id] > 0) {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED;
            }
            if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(noflashcost) ) {
                bm_points[id] -= get_pcvar_num(noflashcost)
                usernoflash[id]++;
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 Anti-Flash!", prefix )
                } else {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more bm points to buy^3 Anti-Flash!", prefix )
            }
        }
        case 6: // AWP 1 Bullet
        {
            if( !is_user_alive( id ) ) {
                ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED; 
            }
            if(userawp[id] > 0) {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED;
            }
            if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(awpcost) ) {
                bm_points[id] -= get_pcvar_num(awpcost)
                fm_give_item( id, "weapon_awp" )
                cs_set_weapon_ammo( find_ent_by_owner( 1, "weapon_awp", id ), 1 )
                cs_set_user_bpammo(id, CSW_AWP, 0)
                new awpname[42]
                get_user_name(id, awpname, 32)
                set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, -1.0, 0, 6.0, 4.0)
                show_hudmessage(0, "%s bought an Awp! Watch out!", awpname)
                userawp[id]++;
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought an^3 AWP!", prefix )
                } else {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more bm points to buy an^3 AWP!", prefix )
            }
        }
        case 7: // M3 1 Bullet
        {
            if( !is_user_alive( id ) ) {
                ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED; 
            }
            if(userm3[id] > 0) {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED;
            }
            if( bm_points[id] >=get_pcvar_num(m3cost) ) {
                bm_points[id] -= get_pcvar_num(m3cost)
                fm_give_item( id, "weapon_m3" )
                cs_set_weapon_ammo( find_ent_by_owner( 1, "weapon_m3", id ), 1 )
                cs_set_user_bpammo(id, CSW_M3, 0)
                new m3name[42]
                get_user_name(id, m3name, 32)
                set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, -1.0, 0, 6.0, 4.0)
                show_hudmessage(0, "%s bought an M3! Watch out!", m3name)
                userm3[id]++;
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought an^3 M3!", prefix )
                } else {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more bm points to buy an^3 M3!", prefix )
            }
        }
        case 8: // Deagle 1 Bullets
        {
            if( !is_user_alive( id ) ) {
                ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED; 
            }
            if(userdeagle[id] > 0) {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED;
            }
            if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(deaglecost) ) {
                bm_points[id] -= get_pcvar_num(deaglecost)
                fm_give_item( id, "weapon_deagle" )
                cs_set_weapon_ammo( find_ent_by_owner( 1, "weapon_deagle", id ), 1 )
                cs_set_user_bpammo(id, CSW_DEAGLE, 0)
                userdeagle[id]++;
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought an^3 Deagle!", prefix )
                } else {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more bm points to buy an^3 Deagle!", prefix )
            }
        }
        case 9: // XP
        {
            if( !is_user_alive( id ) ) {
                ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED; 
            }
            if(userxp[id] > 0) {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED;
            }
            if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(xpcost) ) {
                bm_points[id] -= get_pcvar_num(xpcost)
                new xp_amount = get_pcvar_num(xpamount)
                hnsxp_add_user_xp(id, xp_amount);
                userxp[id]++;
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 %d XP!", prefix, xp_amount )
                } else {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more bm points to buy^3 %d XP!", prefix, get_pcvar_num(xpamount) )
            }
        }
        case 10: // Respawn
        {
            if(is_user_alive(id)) {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You cannot buy a^3 Respawn^4 while you are alive.", prefix );
                return PLUGIN_HANDLED;
            }
            if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(respawncost) ) {
                bm_points[id] -= get_pcvar_num(respawncost)
                ExecuteHamB(Ham_CS_RoundRespawn, id);
                new respawnname[42]
                get_user_name(id, respawnname, 32)
                set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, -1.0, 0, 6.0, 4.0)
                show_hudmessage(0, "%s bought a respawn! Kill him!", respawnname)
                userrespawn[id]++;
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought a^3 Respawn!", prefix )
                } else {
                ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more bm points to buy a^3 Respawn!", prefix )
            }
        }
        
    }
    
    menu_destroy( shop );
    return PLUGIN_HANDLED;
}
// Anti-Flash - Start
public flash() {
    new Float:gametime = get_gametime();
    if(gametime - g_gametime2 > 2.5)
        for(new i = 0; i < 32; i++)
        grenade[i] = 0;
}

public eventFlash( id ) {
    new Float:gametime = get_gametime();
    if(gametime != g_gametime) { 
        g_owner = get_grenade_owner();
        g_gametime = gametime;
        for(new i = 0; i < 33; i++) 
            g_track[i] = false;
        g_track_enemy = false;
    }    
    if(is_user_connected(g_owner) && usernoflash[id] > 0) {
        g_track_enemy = true;
        
        message_begin(MSG_ONE, g_msgScreenFade, {0,0,0}, id);
        write_short(1);
        write_short(1);
        write_short(1);
        write_byte(0);
        write_byte(0);
        write_byte(0);
        write_byte(255);
        message_end();
    }
}
public flash_delay() {
    if(g_track_enemy == false) {
        for(new i = 0; i < 33; i++) {
            if(g_track[i] == true && is_user_connected(i)) {
                message_begin(MSG_ONE, g_msgScreenFade, {0,0,0}, i) ;
                write_short(1);
                write_short(1);
                write_short(1);
                write_byte(0);
                write_byte(0);
                write_byte(0);
                write_byte(255);
                message_end();
            }
        }
    }
}

public grenade_throw() {
    if(g_sync_check_data == 0)
        return PLUGIN_CONTINUE;
    g_sync_check_data--;
    if(read_datanum() < 2)
        return PLUGIN_HANDLED_MAIN;
    
    if(read_data(1) == 11 && (read_data(2) == 0 || read_data(2) == 1))
        add_grenade_owner(last);
    
    return PLUGIN_CONTINUE;
}
public fire_in_the_hole() {
    new name[32];
    read_data(3, name, 31);
    new temp_last = get_user_index(name);
    new junk;
    if((temp_last == 0) || (!is_user_connected(temp_last)))
        return PLUGIN_CONTINUE;
    if(get_user_weapon(temp_last,junk,junk) == CSW_FLASHBANG) {
        last = temp_last;
        g_sync_check_data = 2; 
    }
    return PLUGIN_CONTINUE;
}

public fire_in_the_hole2() {
    new name[32];
    read_data(4, name, 31);
    new temp_last = get_user_index(name);
    new junk;
    if((temp_last == 0) || (!is_user_connected(temp_last)))
        return PLUGIN_CONTINUE;
    if(get_user_weapon(temp_last,junk,junk) == CSW_FLASHBANG) {    
        last = temp_last;
        g_sync_check_data = 2;
    }
    return PLUGIN_CONTINUE;
}
add_grenade_owner(owner) {
    new Float:gametime = get_gametime();
    g_gametime2 = gametime;
    for(new i = 0; i < 32; i++) {
        if(grenade[i] == 0) {
            grenade[i] = owner;
            return;
        }
    }
}
get_grenade_owner() {
    new which = grenade[0];
    for(new i = 1; i < 32; i++)  
        grenade[i-1] = grenade[i];
    grenade[31] = 0;
    return which;
}

// from XxAvalanchexX "Flashbang Dynamic Light"
public fw_emitsound(entity,channel,const sample[],Float:volume,Float:attenuation,fFlags,pitch) {
    if(!equali(sample,"weapons/flashbang-1.wav") && !equali(sample,"weapons/flashbang-2.wav"))
        return FMRES_IGNORED;
    
    new Float:gametime = get_gametime();
    
    //in case no one got flashed, the sound happens after all the flashes, same game time
    if(gametime != g_gametime) {
        g_owner = get_grenade_owner();
        return FMRES_IGNORED;
    }
    return FMRES_IGNORED;
}
// NoFlash Blinding - End 

// Cmd Give/Take BM Points
public cmd_give_bmpoints(id, level,cid) {
    if(!cmd_access (id, level, cid, 3))
        return PLUGIN_HANDLED;
    
    new target[32], amount[32], reason[32]
    
    read_argv(1, target, charsmax(target))
    read_argv(2, amount, charsmax(amount))
    read_argv(3, reason, charsmax(reason))
    
    new player = cmd_target(id, target, 8)
    
    if( ! player ) 
        return PLUGIN_HANDLED;
    
    new admin_name[32], target_name[32]
    get_user_name(id, admin_name, charsmax(admin_name))
    get_user_name(player, target_name, charsmax(target_name))
    
    new points = str_to_num(amount)
    
    bm_points[player] += points
    ColorChat(player, GREY, "^4[%s]^1 ADMIN:^4 %s^1 give you^3 %s ^4 %i BM Points^1. Now you have:^4 %d BM Points!",prefix, admin_name, target_name, points, bm_points[player])
    SaveData(id)
    
    return PLUGIN_CONTINUE;
}

public cmd_take_bmpoints(id, level,cid) {
    if(!cmd_access (id, level, cid, 3))
        return PLUGIN_HANDLED;
    
    new target[32], amount[32], reason[32]
    
    read_argv(1, target, charsmax(target))
    read_argv(2, amount, charsmax(amount))
    read_argv(3, reason, charsmax(reason))
    
    new player = cmd_target(id, target, 8)
    
    if(!player) 
        return PLUGIN_HANDLED;
    
    new admin_name[32], target_name[32]
    get_user_name(id, admin_name, charsmax(admin_name))
    get_user_name(player, target_name, charsmax(target_name))
    
    new points = str_to_num(amount)
    
    if(bm_points[player] < points) {
        console_print(id, "Player %s doesn't even have %d BM Points! He has: %d BM Points.", target_name, points, bm_points[player])
        return PLUGIN_HANDLED
    }
    bm_points[player] -= points
    ColorChat(player, TEAM_COLOR, "^4[%s]^1 ADMIN:^4 %s^1 took from you^3 %s ^4 %i BM Points^1. Now you have:^4 %d BM Points^1!", prefix, admin_name, target_name, points, bm_points[player])
    SaveData(id)
    
    return PLUGIN_CONTINUE;
}
public cmd_give_bmpoints_all(id, level, cid) {
    if(!cmd_access(id, level, cid, 2))
        return PLUGIN_HANDLED
    
    new amount[32]
    
    read_argv(1, amount, charsmax(amount))
    
    new admin_name[32]
    get_user_name(id, admin_name, charsmax(admin_name))
    
    new points = str_to_num(amount)
    
    new players[32], num
    get_players(players, num, "ch")
    
    for(new i; i < num; i++)
        bm_points[players[i]] += points
    
    ColorChat(0,NORMAL, "^4[%s]^1 ADMIN ^4%s: ^1gave ^4%i^1 BM Points to ^4all ^1players", prefix, admin_name, points)
    SaveData(id)
    
    return PLUGIN_CONTINUE
}

// Nvault
public SaveData(id) {
    new name[32]
    get_user_name(id, name, charsmax(name))
    new vaultkey[64], vaultdata[256]
    
    format(vaultkey, charsmax(vaultkey), "%s", name)
    format(vaultdata, charsmax(vaultdata), "%i", bm_points[id])
    nvault_set(g_vault, vaultkey, vaultdata)
    
    return PLUGIN_CONTINUE
}

LoadData(id) {
    new name[32]
    get_user_name(id, name, charsmax(name))
    new vaultkey[64], vaultdata[256]
    
    format(vaultkey, charsmax(vaultkey), "%s", name)
    format(vaultdata, charsmax(vaultdata), "%i", bm_points[id])
    nvault_get(g_vault, vaultkey, vaultdata, charsmax(vaultdata))
    
    new points_user[10]
    parse(vaultdata, points_user, charsmax(points_user))
    
    new points_set = str_to_num(points_user)
    bm_points[id] = points_set
    
    return PLUGIN_CONTINUE
}
 
Ако може да се добави постоянен DHUD най-отгоре(по-средата)
колко Points има, timeleft , името на сървъра=> (Най отгоре)
Mobile Legends BANG BANG!
- Nick: Marksman <GX>
- Add me for RANKS
!

Аватар
Huehue
Извън линия
Модератор
Модератор
Мнения: 247
Регистриран на: 16 Яну 2017, 23:42
Местоположение: София
Се отблагодари: 6 пъти
Получена благодарност: 60 пъти
Обратна връзка:

Re: Преработка на BM Points System

Мнение от Huehue » 05 Юни 2017, 17:30

/Кирилица/
BM ItemShop.rar
(30.44 KiB) Свалено 92 пъти
BM ItemShop.rar
(30.44 KiB) Свалено 92 пъти
LOYAL TO THE OATH OF OMERTА̀

Зад монитора мъжкари, това не го разбирам..
На живо сте мишкари, това го гарантирам!
Седиш на 30 метра от мен като препариран!
Ако има нещо брат, номерът ми е блокиран..

Аватар
Coca Cola _-FxF-_
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 147
Регистриран на: 15 Окт 2016, 15:30
Се отблагодари: 20 пъти
Получена благодарност: 2 пъти
Обратна връзка:

Re: Преработка на BM Points System

Мнение от Coca Cola _-FxF-_ » 05 Юни 2017, 21:31

[AMXX] Plugin "BM_ItemShop.amxx" failed to load: Plugin
uses an unknown function (name "add_user_immune") - check your modules.ini.
Mobile Legends BANG BANG!
- Nick: Marksman <GX>
- Add me for RANKS
!

Аватар
Huehue
Извън линия
Модератор
Модератор
Мнения: 247
Регистриран на: 16 Яну 2017, 23:42
Местоположение: София
Се отблагодари: 6 пъти
Получена благодарност: 60 пъти
Обратна връзка:

Re: Преработка на BM Points System

Мнение от Huehue » 05 Юни 2017, 22:06

Предполагах, че имаш плъгините нужни за Anti Frost & XP Item-ите..

Код за потвърждение: Избери целия код

//Natives for Anti-Frost and XP
native add_user_immune( id );
native remove_user_immune( id );

native hnsxp_get_user_xp(client);
native hnsxp_set_user_xp(client, xp);

stock hnsxp_add_user_xp(client, xp) {
    return hnsxp_set_user_xp(client, hnsxp_get_user_xp(client) + xp);
}
//End Natives  
Frostnades & hnsxp nosteam.rar
(16.82 KiB) Свалено 86 пъти
Frostnades & hnsxp nosteam.rar
(16.82 KiB) Свалено 86 пъти
LOYAL TO THE OATH OF OMERTА̀

Зад монитора мъжкари, това не го разбирам..
На живо сте мишкари, това го гарантирам!
Седиш на 30 метра от мен като препариран!
Ако има нещо брат, номерът ми е блокиран..

Аватар
Coca Cola _-FxF-_
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 147
Регистриран на: 15 Окт 2016, 15:30
Се отблагодари: 20 пъти
Получена благодарност: 2 пъти
Обратна връзка:

Re: Преработка на BM Points System

Мнение от Coca Cola _-FxF-_ » 06 Юни 2017, 11:57

Имам ги, но не знам защо прави така.
Благодаря <3 ! Локвайте
Mobile Legends BANG BANG!
- Nick: Marksman <GX>
- Add me for RANKS
!

Заключено
  • Подобни теми
    Отговори
    Преглеждания
     Последно мнение

Обратно към “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: digitalbg и 10 госта