Смяна на наградите от плъгина Fast Event

Въпроси и проблеми свързани с AMXModX.
Заключено
Аватар
tom1k
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 195
Регистриран на: 29 Сеп 2020, 23:50
Местоположение: Добрич
Се отблагодари: 16 пъти
Получена благодарност: 7 пъти

Смяна на наградите от плъгина Fast Event

Мнение от tom1k » 21 Дек 2020, 20:04

Здравейте.. Хакера е писал в темата си че може да ги преработи той, но погледнах че не е влизал от доста време и реших направо да пусна тема.
Бих желал на този плъгин viewtopic.php?f=21&t=710 да му променя наградите, вместо:
* Пари (настройва се с CVAR)
* Допълнително кръв (настройва се с CVAR)
* Всички гранати (Настройва се с CVAR)

Да дава:
50 XP
5 BM точки

BM plugin shop-a който ползвам:

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <cstrike>
#include <engine>
#include <fakemeta_util>
#include <fun>
#include <hamsandwich>
#include <colorchat>
#include <nvault>

new const P[] = "HNS Shop Edited"
new const A[] = "xPaw & Grim"
new const V[] = "1.0"

new const prefix[] = "^3International-Gaming^4"

//Natives for Anti-Frost and XP
native add_user_immune( id );
native remove_user_immune( id );

native hnsxp_get_user_xp(client);
native hnsxp_set_user_xp(client, xp);

stock hnsxp_add_user_xp(client, xp) {
	return hnsxp_set_user_xp(client, hnsxp_get_user_xp(client) + xp);
}
//End Natives

new bm_points[33], AwpReward, HeadshotReward, NormalReward, KillMessage, g_vault

// Cost of items
new deaglecost, m3cost, awpcost, hecost;
new healthcost, healthammount, armorcost, armorammount;
new noflashcost, nofrostcost;
new xpcost, xpamount;
new respawncost;

//Used or not?
new userhealth[33], userarmor[33], userawp[33], usernoflash[33], usernofrost[33], userxp[33];
new userrespawn[33], userm3[33], userdeagle[33], userhe[33]


//Floats
new Float:g_gametime2;
new Float:g_gametime, g_owner;

//For Anti-Flash
new grenade[32];
new bool:g_track_enemy;
new bool:g_track[33];
new g_msgScreenFade, last;
new g_sync_check_data;

//Plugin init
public plugin_init( )
{
	register_plugin(P,V,A)
	register_clcmd( "say /shop", "bm_hns_shop" )
	register_clcmd( "say_team /shop", "bm_hns_shop" )
	register_clcmd( "say /hnsshop", "bm_hns_shop" )
	register_clcmd( "say_team /hnsshop", "bm_hns_shop" )
	register_clcmd( "say /bmshop", "bm_hns_shop" )
	register_clcmd( "say_team /bmshop", "bm_hns_shop")
	register_clcmd( "say /points", "MyPoints" )
	register_clcmd( "say_team /points", "MyPoints" )
	
	// admin command to give bm points
	register_concmd("amx_give_bm_points", "cmd_give_bmpoints", ADMIN_RCON, "<Name> <BM Points Amount>")
	register_concmd("amx_take_bm_points", "cmd_take_bmpoints", ADMIN_RCON, "<Name> <BM Points Amount>")
	register_concmd("amx_give_bm_points_all", "cmd_give_bmpoints_all", ADMIN_RCON, "<BM Points Amount>")
	
	// events 
	RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "fwPlayerSpawn", 1)
	register_event("DeathMsg", "eDeath", "a");
	register_event("ScreenFade", "eventFlash", "be", "4=255", "5=255", "6=255", "7>199");
	register_event("TextMsg", "fire_in_the_hole", "b", "2&#Game_radio", "4&#Fire_in_the_hole");
	register_event("TextMsg", "fire_in_the_hole2", "b", "3&#Game_radio", "5&#Fire_in_the_hole");
	register_event("99", "grenade_throw", "b");
	
	// shop cvars
	hecost = register_cvar( "bm_shop_hecost", "25" )
	healthammount = register_cvar( "bm_shop_healthammount", "100" )
	healthcost = register_cvar( "bm_shop_healthcost", "15" )
	armorammount = register_cvar( "bm_shop_armorammount", "100" )
	armorcost = register_cvar( "bm_shop_armorcost", "10" )
	awpcost = register_cvar( "bm_shop_awpcost", "75" )
	respawncost = register_cvar( "bm_shop_respawncost", "100" )
	m3cost = register_cvar( "bm_shop_m3cost", "60" )
	deaglecost = register_cvar( "bm_shop_deaglecost", "60" )
	noflashcost = register_cvar( "bm_shop_noflashcost", "40" )
	nofrostcost = register_cvar( "bm_shop_nofrostcost", "40" )
	xpcost = register_cvar( "bm_shop_xpcost", "20" )
	xpamount = register_cvar( "bm_shop_xpamount", "1000" )
	
	AwpReward = register_cvar("bm_shop_awp_kill_reward", "5")
	HeadshotReward = register_cvar("bm_shop_headshot_kill_reward", "3")
	NormalReward = register_cvar("bm_shop_normal_kill_reward", "2")
	KillMessage = register_cvar("bm_shop_kill_message", "1")
	
	//tasks
	set_task( 2.0, "flash",_,_,_, "b" );
	g_msgScreenFade = get_user_msgid("ScreenFade");
	
	g_vault = nvault_open("BmPointsShop")
	
}
public fwPlayerSpawn(id) {
	if(is_user_alive(id)) {
		userhe[id] = 0;
		userhealth[id] = 0;
		userarmor[id] = 0;
		userawp[id] = 0;
		usernoflash[id] = 0;
		usernofrost[id]	 = 0;
		userxp[id] = 0;
		userm3[id] = 0;
		userdeagle[id] = 0;
		userrespawn[id] = 0;
		
		remove_user_immune(id);
	}
}
//When player connects
public client_connect( id ) {
	userhe[id] = 0;
	userhealth[id] = 0;
	userarmor[id] = 0;
	userawp[id] = 0;
	usernoflash[id] = 0;
	usernofrost[id]	 = 0;
	userxp[id] = 0;
	userm3[id] = 0;
	userdeagle[id] = 0;
	userrespawn[id] = 0;
	
	remove_user_immune(id);
	
	LoadData(id);
}

public client_disconnect( id ) {
	userhealth[id] = 0;
	userarmor[id] = 0;
	userhe[id] = 0;
	usernoflash[id] = 0;
	usernofrost[id]	 = 0;
	userawp[id] = 0;
	userm3[id] = 0;
	userdeagle[id] = 0;
	userxp[id] = 0;
	userrespawn[id] = 0;
	
	remove_user_immune(id);
	SaveData(id);
}
public client_putinserver(id) {
	LoadData(id);
}
public eDeath( id ) {
	new killer = read_data(1);
	new victim = read_data(2);
	
	if(!is_user_connected(killer) || !is_user_connected(victim) || killer == victim)
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	new headshot = read_data(3)
	
	new weapon[32]
	read_data(4, weapon, charsmax(weapon))
	
	new award
	
	if(equali(weapon, "awp")) award = get_pcvar_num(AwpReward)
	else if(headshot) award = get_pcvar_num(HeadshotReward)
		else award = get_pcvar_num(NormalReward)
	bm_points[killer] += award
	
	if(get_pcvar_num(KillMessage) == 1) {
		new name_victim[32]
		get_user_name(victim, name_victim, 31)
		
		ColorChat(killer, NORMAL, "^4[%s] ^1You got^3 %i^1 points for killing^4 %s", prefix, award, name_victim)
	}
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
public MyPoints(id) {
	ColorChat(id, GREY, "^4[%s]^3 BM Credits:^4 %d", prefix, bm_points[id])
}
public bm_hns_shop(id) {
	if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
		hns_shop(id)
	} else { 
		ColorChat(id, BLUE, "^4[%s]^1 This menu is avaliable only for^3 CT's^1.", prefix)
	}
}
public hns_shop( id ) {
	new szShop[200], szHE[200], szHealth[200], szDeagle[200], szM3[200], szArmor[200], szAwp[200], szRespawn[200], szNoFrost[200], szXP[200], szNoFlash[200];
	
	formatex( szShop, charsmax( szShop ), "\w[\rInternational-Gaming\w] \wBlockmaker Shop^n\rYour BM Credits: \y%d\d", bm_points[id] );
	formatex( szHealth, charsmax( szHealth ), "\w%d Health Points - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( healthammount ), get_pcvar_num( healthcost ) );
	formatex( szArmor, charsmax( szArmor ), "\w%d Armor Points - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( armorammount ), get_pcvar_num( armorcost ) );
	formatex( szHE, charsmax( szHE ), "\w1 HE Grenade - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( hecost ) );
	formatex( szNoFrost, charsmax( szNoFrost ), "\wNo Frost (\r1 \wROUND) - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( nofrostcost ) );
	formatex( szNoFlash, charsmax( szNoFlash ), "\wNo Flash (\r1 \wROUND) - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num(noflashcost));
	formatex( szAwp, charsmax( szAwp ), "\wAWP - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( awpcost ) );
	formatex( szM3, charsmax( szM3 ), "\wM3 Shotgun - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( m3cost ) );
	formatex( szDeagle, charsmax( szDeagle ), "\wDeagle - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num(deaglecost));
	formatex( szXP, charsmax( szXP ), "\w%d XP - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num(xpamount), get_pcvar_num( xpcost ) );
	formatex( szRespawn, charsmax( szRespawn ), "\wRespawn - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( respawncost ) );
	
	
	new shop = menu_create( szShop, "shop_handler" );
	menu_additem( shop, szHealth, 	"1", 0 );
	menu_additem( shop, szArmor, 	"2", 0 );
	menu_additem( shop, szHE, 	"3", 0 );
	menu_additem( shop, szNoFrost, 	"4", 0 );
	menu_additem( shop, szNoFlash, 	"5", 0 );
	menu_additem( shop, szAwp, 	"6", 0 );
	menu_additem( shop, szM3, 	"7", 0 );
	menu_additem( shop, szDeagle, 	"8", 0 );
	menu_additem( shop, szXP, 	"9", 0 );
	menu_additem( shop, szRespawn, 	"10", 0 );
	
	menu_setprop( shop, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL );
	menu_setprop( shop, MPROP_NUMBER_COLOR, "\r")
	menu_display( id, shop, 0 );
}

public shop_handler( id, shop, item ) {
	if( item == MENU_EXIT ) {
		menu_destroy( shop );
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	new data[6], iName[64];
	new access, callback;
	menu_item_getinfo( shop, item, access, data, 6, iName, 63, callback )
	
	new key = str_to_num( data );
	
	switch( key )
	{
		case 1: // Health
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead!", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userhealth[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before!", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id]>= get_pcvar_num( healthcost ) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num( healthcost )
				new userhp = get_user_health( id )
				new health = get_pcvar_num( healthammount )
				set_user_health( id, userhp + health )
				userhealth[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 %d Health!", prefix , get_pcvar_num( healthammount ) )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy^3 %d Health!", prefix , get_pcvar_num( healthammount ) )
			}
		}
		case 2: // Armor
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead!", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userarmor[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before!", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num( armorcost ) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num( armorcost )
				new playerarmor = get_user_armor( id )
				new armor = get_pcvar_num( armorammount )
				set_user_armor( id, playerarmor + armor )
				userarmor[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 %d Armor!", prefix, get_pcvar_num( armorammount ) )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy^3 %d Armor!", prefix, get_pcvar_num( armorammount ) )
			}
		}
		case 3: // 1 HE
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userhe[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num( hecost ) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num( hecost )
				give_item( id, "weapon_hegrenade" )
				userhe[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought a^3 HE Grenade!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy a^3 HE Grenade!", prefix )
			}
		}
		case 4: // No Frost
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(usernofrost[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num( nofrostcost ) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num( nofrostcost )
				add_user_immune( id );
				usernofrost[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 Anti-Frost!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy^3 Anti-Frost!", prefix )
			}
		}
		case 5: // No Flash
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(usernoflash[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(noflashcost) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num(noflashcost)
				usernoflash[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 Anti-Flash!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy^3 Anti-Flash!", prefix )
			}
		}
		case 6: // AWP 1 Bullet
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userawp[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(awpcost) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num(awpcost)
				fm_give_item( id, "weapon_awp" )
				cs_set_weapon_ammo( find_ent_by_owner( 1, "weapon_awp", id ), 1 )
				cs_set_user_bpammo(id, CSW_AWP, 0)
				new awpname[42]
				get_user_name(id, awpname, 32)
				set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, -1.0, 0, 6.0, 4.0)
				show_hudmessage(0, "%s bought an Awp! Watch out!", awpname)
				userawp[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought an^3 AWP!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy an^3 AWP!", prefix )
			}
		}
		case 7: // M3 1 Bullet
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userm3[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >=get_pcvar_num(m3cost) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num(m3cost)
				fm_give_item( id, "weapon_m3" )
				cs_set_weapon_ammo( find_ent_by_owner( 1, "weapon_m3", id ), 1 )
				cs_set_user_bpammo(id, CSW_M3, 0)
				new m3name[42]
				get_user_name(id, m3name, 32)
				set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, -1.0, 0, 6.0, 4.0)
				show_hudmessage(0, "%s bought an M3! Watch out!", m3name)
				userm3[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought an^3 M3!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy an^3 M3!", prefix )
			}
		}
		case 8: // Deagle 1 Bullets
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userdeagle[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(deaglecost) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num(deaglecost)
				fm_give_item( id, "weapon_deagle" )
				cs_set_weapon_ammo( find_ent_by_owner( 1, "weapon_deagle", id ), 1 )
				cs_set_user_bpammo(id, CSW_DEAGLE, 0)
				userdeagle[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought an^3 Deagle!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy an^3 Deagle!", prefix )
			}
		}
		case 9: // XP
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userxp[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(xpcost) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num(xpcost)
				new xp_amount = get_pcvar_num(xpamount)
				hnsxp_add_user_xp(id, xp_amount);
				userxp[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 %d XP!", prefix, xp_amount )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy^3 %d XP!", prefix, get_pcvar_num(xpamount) )
			}
		}
		case 10: // Respawn
		{
			if(is_user_alive(id)) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You cannot buy a^3 Respawn^4 while you are alive.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(respawncost) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num(respawncost)
				ExecuteHamB(Ham_CS_RoundRespawn, id);
				new respawnname[42]
				get_user_name(id, respawnname, 32)
				set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, -1.0, 0, 6.0, 4.0)
				show_hudmessage(0, "%s bought a respawn! Kill him!", respawnname)
				userrespawn[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought a^3 Respawn!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy a^3 Respawn!", prefix )
			}
		}
		
	}
	
	menu_destroy( shop );
	return PLUGIN_HANDLED;
}
// Anti-Flash - Start
public flash() {
	new Float:gametime = get_gametime();
	if(gametime - g_gametime2 > 2.5)
		for(new i = 0; i < 32; i++)
		grenade[i] = 0;
}

public eventFlash( id ) {
	new Float:gametime = get_gametime();
	if(gametime != g_gametime) { 
		g_owner = get_grenade_owner();
		g_gametime = gametime;
		for(new i = 0; i < 33; i++) 
			g_track[i] = false;
		g_track_enemy = false;
	}  
	if(is_user_connected(g_owner) && usernoflash[id] > 0) {
		g_track_enemy = true;
		
		message_begin(MSG_ONE, g_msgScreenFade, {0,0,0}, id);
		write_short(1);
		write_short(1);
		write_short(1);
		write_byte(0);
		write_byte(0);
		write_byte(0);
		write_byte(255);
		message_end();
	}
}
public flash_delay() {
	if(g_track_enemy == false) {
		for(new i = 0; i < 33; i++) {
			if(g_track[i] == true && is_user_connected(i)) {
				message_begin(MSG_ONE, g_msgScreenFade, {0,0,0}, i) ;
				write_short(1);
				write_short(1);
				write_short(1);
				write_byte(0);
				write_byte(0);
				write_byte(0);
				write_byte(255);
				message_end();
			}
		}
	}
}

public grenade_throw() {
	if(g_sync_check_data == 0)
		return PLUGIN_CONTINUE;
	g_sync_check_data--;
	if(read_datanum() < 2)
		return PLUGIN_HANDLED_MAIN;
	
	if(read_data(1) == 11 && (read_data(2) == 0 || read_data(2) == 1))
		add_grenade_owner(last);
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
public fire_in_the_hole() {
	new name[32];
	read_data(3, name, 31);
	new temp_last = get_user_index(name);
	new junk;
	if((temp_last == 0) || (!is_user_connected(temp_last)))
		return PLUGIN_CONTINUE;
	if(get_user_weapon(temp_last,junk,junk) == CSW_FLASHBANG) {
		last = temp_last;
		g_sync_check_data = 2; 
	}
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

public fire_in_the_hole2() {
	new name[32];
	read_data(4, name, 31);
	new temp_last = get_user_index(name);
	new junk;
	if((temp_last == 0) || (!is_user_connected(temp_last)))
		return PLUGIN_CONTINUE;
	if(get_user_weapon(temp_last,junk,junk) == CSW_FLASHBANG) {  
		last = temp_last;
		g_sync_check_data = 2;
	}
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
add_grenade_owner(owner) {
	new Float:gametime = get_gametime();
	g_gametime2 = gametime;
	for(new i = 0; i < 32; i++) {
		if(grenade[i] == 0) {
			grenade[i] = owner;
			return;
		}
	}
}
get_grenade_owner() {
	new which = grenade[0];
	for(new i = 1; i < 32; i++) 
		grenade[i-1] = grenade[i];
	grenade[31] = 0;
	return which;
}

// from XxAvalanchexX "Flashbang Dynamic Light"
public fw_emitsound(entity,channel,const sample[],Float:volume,Float:attenuation,fFlags,pitch) {
	if(!equali(sample,"weapons/flashbang-1.wav") && !equali(sample,"weapons/flashbang-2.wav"))
		return FMRES_IGNORED;
	
	new Float:gametime = get_gametime();
	
	//in case no one got flashed, the sound happens after all the flashes, same game time
	if(gametime != g_gametime) {
		g_owner = get_grenade_owner();
		return FMRES_IGNORED;
	}
	return FMRES_IGNORED;
}
// NoFlash Blinding - End 

// Cmd Give/Take BM Points
public cmd_give_bmpoints(id, level,cid) {
	if(!cmd_access (id, level, cid, 3))
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	new target[32], amount[32], reason[32]
	
	read_argv(1, target, charsmax(target))
	read_argv(2, amount, charsmax(amount))
	read_argv(3, reason, charsmax(reason))
	
	new player = cmd_target(id, target, 8)
	
	if( ! player ) 
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	new admin_name[32], target_name[32]
	get_user_name(id, admin_name, charsmax(admin_name))
	get_user_name(player, target_name, charsmax(target_name))
	
	new points = str_to_num(amount)
	
	bm_points[player] += points
	ColorChat(player, GREY, "^4[%s]^1 ADMIN:^4 %s^1 gave you^3 %s ^4 %i BM Credits^1. Now you have:^4 %d BM Credits!",prefix, admin_name, target_name, points, bm_points[player])
	SaveData(id)
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

public cmd_take_bmpoints(id, level,cid) {
	if(!cmd_access (id, level, cid, 3))
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	new target[32], amount[32], reason[32]
	
	read_argv(1, target, charsmax(target))
	read_argv(2, amount, charsmax(amount))
	read_argv(3, reason, charsmax(reason))
	
	new player = cmd_target(id, target, 8)
	
	if(!player) 
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	new admin_name[32], target_name[32]
	get_user_name(id, admin_name, charsmax(admin_name))
	get_user_name(player, target_name, charsmax(target_name))
	
	new points = str_to_num(amount)
	
	if(bm_points[player] < points) {
		console_print(id, "Player %s doesn't even have %d BM Points! He has: %d BM Points.", target_name, points, bm_points[player])
		return PLUGIN_HANDLED
	}
	bm_points[player] -= points
	ColorChat(player, TEAM_COLOR, "^4[%s]^1 ADMIN:^4 %s^1 took from you^3 %s ^4 %i BM Credits^1. Now you have:^4 %d BM Credits^1!", prefix, admin_name, target_name, points, bm_points[player])
	SaveData(id)
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
public cmd_give_bmpoints_all(id, level, cid) {
	if(!cmd_access(id, level, cid, 2))
		return PLUGIN_HANDLED
	
	new amount[32]
	
	read_argv(1, amount, charsmax(amount))
	
	new admin_name[32]
	get_user_name(id, admin_name, charsmax(admin_name))
	
	new points = str_to_num(amount)
	
	new players[32], num
	get_players(players, num, "ch")
	
	for(new i; i < num; i++)
		bm_points[players[i]] += points
	
	ColorChat(0,NORMAL, "^4[%s]^1 ADMIN ^4%s: ^1gave ^4%i^1 BM Credits to ^4all ^1players", prefix, admin_name, points)
	SaveData(id)
	
	return PLUGIN_CONTINUE
}

// Nvault
public SaveData(id) {
	new name[32]
	get_user_name(id, name, charsmax(name))
	new vaultkey[64], vaultdata[256]
	
	format(vaultkey, charsmax(vaultkey), "%s", name)
	format(vaultdata, charsmax(vaultdata), "%i", bm_points[id])
	nvault_set(g_vault, vaultkey, vaultdata)
	
	return PLUGIN_CONTINUE
}

LoadData(id) {
	new name[32]
	get_user_name(id, name, charsmax(name))
	new vaultkey[64], vaultdata[256]
	
	format(vaultkey, charsmax(vaultkey), "%s", name)
	format(vaultdata, charsmax(vaultdata), "%i", bm_points[id])
	nvault_get(g_vault, vaultkey, vaultdata, charsmax(vaultdata))
	
	new points_user[10]
	parse(vaultdata, points_user, charsmax(points_user))
	
	new points_set = str_to_num(points_user)
	bm_points[id] = points_set
	
	return PLUGIN_CONTINUE
}
XP плъгина който ползвам:

Код за потвърждение: Избери целия код

// =================================================
// BEGIN EDITING HERE
// =================================================

// Should the plugin save player data in SQL database?
// To save player data in a vault, change "#define USING_SQL" to "//#define USING_SQL"
// To save player data in SQL, change "//#define USING_SQL" to "#define USING_SQL"

//#define USING_SQL

// The prefix in all of the plugin's messages

new const MESSAGE_TAG[] =		"[International-Gaming]";

// If the player hasn't ever been to your server, they will get this much xp to start with

#define ENTRY_XP			100

// These determine if these abilities should be enabled or disabled
// 1 = enabled
// 0 = disabled

#define ENABLE_GRENADE			1
#define ENABLE_FLASHBANG_1		1
#define ENABLE_FLASHBANG_2		1
#define ENABLE_SMOKEGRENADE		1
#define ENABLE_TERR_HEALTH		1
#define ENABLE_CT_HEALTH		1
#define ENABLE_TERR_ARMOR		1
#define ENABLE_CT_ARMOR			1
#define ENABLE_TERR_RESPAWN		1
#define ENABLE_CT_RESPAWN		1
#define ENABLE_TERR_NOFALL		1
#define ENABLE_CT_NOFALL		1

// The maximum level for each ability

#define MAXLEVEL_GRENADE		8
#define MAXLEVEL_FLASHBANG_1		4
#define MAXLEVEL_FLASHBANG_2		4
#define MAXLEVEL_SMOKEGRENADE		4
#define MAXLEVEL_TERR_HEALTH		10
#define MAXLEVEL_CT_HEALTH		5
#define MAXLEVEL_TERR_ARMOR		8
#define MAXLEVEL_CT_ARMOR		6
#define MAXLEVEL_TERR_RESPAWN		2
#define MAXLEVEL_CT_RESPAWN		2
#define MAXLEVEL_TERR_NOFALL		8
#define MAXLEVEL_CT_NOFALL		8

// The xp amount required to buy the first level

#define FIRST_XP_GRENADE		100
#define FIRST_XP_FLASHBANG_1		100
#define FIRST_XP_FLASHBANG_2		100
#define FIRST_XP_SMOKEGRENADE		100
#define FIRST_XP_TERR_HEALTH		100
#define FIRST_XP_CT_HEALTH		100
#define FIRST_XP_TERR_ARMOR		100
#define FIRST_XP_CT_ARMOR		100
#define FIRST_XP_TERR_RESPAWN		1000
#define FIRST_XP_CT_RESPAWN		2000
#define FIRST_XP_TERR_NOFALL		100
#define FIRST_XP_CT_NOFALL		100

// The maximum chance possible for this ability (happens when player has maximum level)

#define CHANCE_MAX_GRENADE		100
#define CHANCE_MAX_FLASHBANG_1		100
#define CHANCE_MAX_FLASHBANG_2		100
#define CHANCE_MAX_SMOKEGRENADE		100
#define CHANCE_MAX_TERR_RESPAWN		50
#define CHANCE_MAX_CT_RESPAWN		50
#define CHANCE_MAX_TERR_NOFALL		80
#define CHANCE_MAX_CT_NOFALL		80

// =================================================
// STOP EDITING HERE
// =================================================


#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <cstrike>
#include <hamsandwich>
#include <fun>
#include <regex>
#include <hlsdk_const>
#include <colorchat>

#if defined USING_SQL
#include <sqlx>

new Handle:g_sql_tuple;
#else
#include <nvault>

new g_vault;
#endif


new const VERSION[] =	"0.0.1";


#pragma semicolon 1

enum _:Grenades
{
	NADE_HE,
	NADE_FL1,
	NADE_FL2,
	NADE_SM
};

new const g_nade_enabled[Grenades] =
{
	ENABLE_GRENADE,
	ENABLE_FLASHBANG_1,
	ENABLE_FLASHBANG_2,
	ENABLE_SMOKEGRENADE
};

new const g_any_nade_enabled = ENABLE_GRENADE + ENABLE_FLASHBANG_1 + ENABLE_FLASHBANG_2 + ENABLE_SMOKEGRENADE;

new const g_nade_names[Grenades][] =
{
	"HE Grenade",
	"Flashbang #1",
	"Flashbang #2",
	"Frost Nade"
};

new const g_nade_classnames[Grenades][] =
{
	"weapon_hegrenade",
	"weapon_flashbang",
	"weapon_flashbang",
	"weapon_smokegrenade"
};

new const g_nade_maxlevels[Grenades] =
{
	MAXLEVEL_GRENADE,
	MAXLEVEL_FLASHBANG_1,
	MAXLEVEL_FLASHBANG_2,
	MAXLEVEL_SMOKEGRENADE
};

new const g_nade_first_xp[Grenades] =
{
	FIRST_XP_GRENADE,
	FIRST_XP_FLASHBANG_1,
	FIRST_XP_FLASHBANG_2,
	FIRST_XP_SMOKEGRENADE
};

new const g_nade_max_chance[Grenades] =
{
	CHANCE_MAX_GRENADE,
	CHANCE_MAX_FLASHBANG_1,
	CHANCE_MAX_FLASHBANG_2,
	CHANCE_MAX_SMOKEGRENADE
};

new const g_team_names[CsTeams][] =
{
	"Spectator",
	"Terrorist",
	"Counter-Terrorist",
	"Spectator"
};

new const g_health_enabled[CsTeams] =
{
	0,
	ENABLE_TERR_HEALTH,
	ENABLE_CT_HEALTH,
	0
};

new const g_any_health_enabled = ENABLE_TERR_HEALTH + ENABLE_CT_HEALTH;

new const g_health_names[CsTeams][] =
{
	"",
	"T Extra Health",
	"CT Extra Health",
	""
};

new const g_health_maxamount[CsTeams] =
{
	0,
	100,
	50,
	0
};

new const g_health_maxlevels[CsTeams] =
{
	0,
	MAXLEVEL_TERR_HEALTH,
	MAXLEVEL_CT_HEALTH,
	0
};

new const g_health_first_xp[CsTeams] =
{
	0,
	FIRST_XP_TERR_HEALTH,
	FIRST_XP_CT_HEALTH,
	0
};

new const g_armor_enabled[CsTeams] =
{
	0,
	ENABLE_TERR_ARMOR,
	ENABLE_CT_ARMOR,
	0
};

new const g_any_armor_enabled = ENABLE_TERR_ARMOR + ENABLE_CT_ARMOR;

new const g_armor_names[CsTeams][] =
{
	"",
	"T Armor",
	"CT Armor",
	""
};

new const g_armor_maxamount[CsTeams] =
{
	0,
	200,
	150,
	0
};

new const g_armor_maxlevels[CsTeams] =
{
	0,
	MAXLEVEL_TERR_ARMOR,
	MAXLEVEL_CT_ARMOR,
	0
};

new const g_armor_first_xp[CsTeams] =
{
	0,
	FIRST_XP_TERR_ARMOR,
	FIRST_XP_CT_ARMOR,
	0
};

new const g_respawn_enabled[CsTeams] =
{
	0,
	ENABLE_TERR_RESPAWN,
	ENABLE_CT_RESPAWN,
	0
};

new const g_any_respawn_enabled = ENABLE_TERR_RESPAWN + ENABLE_CT_RESPAWN;

new const g_respawn_names[CsTeams][] =
{
	"",
	"T Respawn Chance",
	"CT Respawn Chance",
	""
};

new const g_respawn_maxlevels[CsTeams] =
{
	0,
	MAXLEVEL_TERR_RESPAWN,
	MAXLEVEL_CT_RESPAWN,
	0
};

new const g_respawn_first_xp[CsTeams] =
{
	0,
	FIRST_XP_TERR_RESPAWN,
	FIRST_XP_CT_RESPAWN,
	0
};

new const g_respawn_max_chance[CsTeams] =
{
	0,
	CHANCE_MAX_TERR_RESPAWN,
	CHANCE_MAX_CT_RESPAWN,
	0
};

new const g_nofall_enabled[CsTeams] =
{
	0,
	ENABLE_TERR_NOFALL,
	ENABLE_CT_NOFALL,
	0
};

new const g_any_nofall_enabled = ENABLE_TERR_NOFALL + ENABLE_CT_NOFALL;

new const g_nofall_names[CsTeams][] =
{
	"",
	"T Fall Damage Reducer",
	"CT Fall Damage Reducer",
	""
};

new const g_nofall_maxlevels[CsTeams] =
{
	0,
	MAXLEVEL_TERR_NOFALL,
	MAXLEVEL_CT_NOFALL,
	0
};

new const g_nofall_first_xp[CsTeams] =
{
	0,
	FIRST_XP_TERR_NOFALL,
	FIRST_XP_CT_NOFALL,
	0
};

new const g_nofall_max_chance[CsTeams] =
{
	0,
	CHANCE_MAX_TERR_NOFALL,
	CHANCE_MAX_CT_NOFALL,
	0
};

#define ANY_ABILITY_ENABLED (g_any_nade_enabled || g_any_health_enabled || g_any_armor_enabled || g_any_respawn_enabled || g_any_nofall_enabled)

new g_authid[33][35];

new g_xp[33];

new g_first_time[33];
#if defined USING_SQL
new g_loaded_data[33];
#endif

new g_used_revive[33];

new g_nade_level[33][Grenades];
new g_armor_level[33][CsTeams];
new g_respawn_level[33][CsTeams];
new g_health_level[33][CsTeams];
new g_nofall_level[33][CsTeams];

new cvar_xp_suicide;
new cvar_xp_kill;
new cvar_xp_headshot;
new cvar_xp_grenade;
new cvar_xp_survive;
new cvar_xp_win;
new cvar_spawn_nade_delay;

new Float:g_nade_give_time;

new g_first_client;
new g_max_clients;

new g_msgid_SayText;

#if defined USING_SQL
public plugin_precache()
{
	g_sql_tuple = SQL_MakeStdTuple();
	
	SQL_ThreadQuery(g_sql_tuple, "QueryCreateTable", "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hns_xp` ( `name` VARCHAR(32) NOT NULL, `authid` VARCHAR(35) NOT NULL, `data` VARCHAR(256) NOT NULL );" );
}

public QueryCreateTable(failstate, Handle:query, error[], errnum, data[], size, Float:queuetime)
{
	if( failstate == TQUERY_CONNECT_FAILED
	|| failstate == TQUERY_QUERY_FAILED )
	{
		set_fail_state(error);
	}
}
#endif

public plugin_init()
{
	register_plugin("HideNSeek XP Mod", VERSION, "Exolent");
	register_cvar("hnsxp_author", "Exolent", FCVAR_SPONLY);
	register_cvar("hnsxp_version", VERSION, FCVAR_SPONLY);
	
	register_clcmd("say /xp", "CmdMainMenu");
	register_clcmd("say /exp", "CmdMainMenu");
	
	register_concmd("hnsxp_give_xp", "CmdGiveXP", ADMIN_RCON, "<nick, #userid, authid> <xp>");
	register_concmd("hnsxp_remove_xp", "CmdRemoveXP", ADMIN_RCON, "<nick, #userid, authid> <xp>");
	
	register_event("HLTV", "EventNewRound", "a", "1=0", "2=0");
	register_event("DeathMsg", "EventDeathMsg", "a");
	register_logevent("EventRoundStart", 2, "1=Round_Start");
	register_logevent("EventRoundEnd", 2, "1=Round_End");
	register_event("TextMsg", "EventRoundRestart", "a", "2&#Game_C", "2&#Game_w");
	
	RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "FwdPlayerSpawn", 1);
	RegisterHam(Ham_Killed, "player", "FwdPlayerDeath", 1);
	RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "FwdPlayerDamage");
	
	cvar_xp_suicide = register_cvar("hnsxp_xp_suicide", "5");
	cvar_xp_kill = register_cvar("hnsxp_xp_kill", "10");
	cvar_xp_headshot = register_cvar("hnsxp_xp_headshot", "15");
	cvar_xp_grenade = register_cvar("hnsxp_xp_grenade", "25");
	cvar_xp_survive = register_cvar("hnsxp_xp_survive", "10");
	cvar_xp_win = register_cvar("hnsxp_xp_win", "5");
	cvar_spawn_nade_delay = register_cvar("hnsxp_spawn_nade_delay", "10");
	
	#if !defined USING_SQL
	g_vault = nvault_open("hnsxp");
	#endif
		
	g_first_client = 1;
	g_max_clients = get_maxplayers();
	
	g_msgid_SayText = get_user_msgid("SayText");
}

#if !defined USING_SQL
public plugin_end()
{
	nvault_close(g_vault);
}
#endif

public plugin_natives()
{
	register_library("hns_xp");
	register_native("hnsxp_get_user_xp", "_get_xp");
	register_native("hnsxp_set_user_xp", "_set_xp");
}

public _get_xp(plugin, params)
{
	return g_xp[get_param(1)];
}

public _set_xp(plugin, params)
{
	new client = get_param(1);
	g_xp[client] = max(0, get_param(2));
	Save(client);
	return g_xp[client];
}

public client_authorized(client)
{
	if( !is_user_bot(client) && !is_user_hltv(client) )
	{
		get_user_name(client, g_authid[client], sizeof(g_authid[]) - 1);
		
		Load(client);
	}
}

public client_disconnect(client)
{
	Save(client);
	
	g_authid[client][0] = 0;
	g_first_time[client] = 0;
	#if defined USING_SQL
	g_loaded_data[client] = 0;
	#endif
	g_used_revive[client] = 0;
}

public CmdMainMenu(client)
{
	ShowMainMenu(client);
}

public CmdGiveXP(client, level, cid)
{
	if( !cmd_access(client, level, cid, 3) ) return PLUGIN_HANDLED;
	
	static arg[35];
	read_argv(1, arg, sizeof(arg) - 1);
	
	new target = cmd_target(client, arg, CMDTARGET_OBEY_IMMUNITY|CMDTARGET_NO_BOTS);
	if( !target ) return PLUGIN_HANDLED;
	
	if( !IsUserAuthorized(target) )
	{
		//console_print(client, "Target has not authorized with the server.");
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	read_argv(2, arg, sizeof(arg) - 1);
	new xp = str_to_num(arg);
	
	if( xp <= 0 )
	{
		//console_print(client, "XP must be a value greater than 0!");
		if( xp < 0 )
		{
			console_print(client, "Use hnsxp_remove_xp instead.");
		}
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	g_xp[target] += xp;
	
	Save(target);
	
	static name[2][32];
	get_user_name(client, name[0], sizeof(name[]) - 1);
	get_user_name(target, name[1], sizeof(name[]) - 1);
	
	Print(0, "%s gave %i XP to %s.", name[0], xp, name[1]);
	
	static steamid[2][35];
	get_user_authid(client, steamid[0], sizeof(steamid[]) - 1);
	get_user_authid(target, steamid[1], sizeof(steamid[]) - 1);
	
	log_amx("%s (%s) gave %i XP to %s (%s)", name[0], steamid[0], xp, name[1], steamid[1]);
	
	return PLUGIN_HANDLED;
}

public CmdRemoveXP(client, level, cid)
{
	if( !cmd_access(client, level, cid, 3) ) return PLUGIN_HANDLED;
	
	static arg[35];
	read_argv(1, arg, sizeof(arg) - 1);
	
	new target = cmd_target(client, arg, CMDTARGET_OBEY_IMMUNITY|CMDTARGET_NO_BOTS);
	if( !target ) return PLUGIN_HANDLED;
	
	if( !IsUserAuthorized(target) )
	{
		//console_print(client, "Target has not authorized with the server.");
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	read_argv(2, arg, sizeof(arg) - 1);
	new xp = str_to_num(arg);
	
	if( xp <= 0 )
	{
		//console_print(client, "XP must be a value greater than 0!");
		if( xp < 0 )
		{
			console_print(client, "Use hnsxp_give_xp instead.");
		}
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	g_xp[target] -= xp;
	
	Save(target);
	
	static name[2][32];
	get_user_name(client, name[0], sizeof(name[]) - 1);
	get_user_name(target, name[1], sizeof(name[]) - 1);
	
	Print(0, "%s removed %i XP from %s.", name[0], xp, name[1]);
	
	static steamid[2][35];
	get_user_authid(client, steamid[0], sizeof(steamid[]) - 1);
	get_user_authid(target, steamid[1], sizeof(steamid[]) - 1);
	
	log_amx("%s (%s) removed %i XP from %s (%s)", name[0], steamid[0], xp, name[1], steamid[1]);
	
	return PLUGIN_HANDLED;
}

public EventNewRound()
{
	arrayset(g_used_revive, 0, sizeof(g_used_revive));
	
	g_nade_give_time = 9999999.9;
}

public EventDeathMsg()
{
	new killer = read_data(1);
	new victim = read_data(2);
	
	if( (g_first_client <= killer <= g_max_clients) && victim != killer )
	{
		if( IsUserAuthorized(killer) )
		{
			// regular kill
			new xp = get_pcvar_num(cvar_xp_kill);
			
			if( read_data(3) )
			{
				// headshot kill
				xp += get_pcvar_num(cvar_xp_headshot);
			}
			else
			{
				static weapon[20];
				read_data(4, weapon, sizeof(weapon) - 1);
				
				if( contain(weapon, "grenade") >= 0 )
				{
					// grenade kill (or frostnade)
					xp += get_pcvar_num(cvar_xp_grenade);
				}
			}
			
			g_xp[killer] += xp;
			
			//Print(killer, "You gained %i XP!", xp);
			ColorChat(killer, RED, "%s ^1You^x04 gained^x01 %i^x03 XP!", MESSAGE_TAG, xp);
			
			Save(killer);
		}
	}
	else if( IsUserAuthorized(victim) )
	{
		// victim died of map causes or killed self
		new xp = get_pcvar_num(cvar_xp_suicide);
		
		g_xp[victim] -= xp;
		
		//Print(victim, "You lost %i XP!", xp);
		ColorChat(victim, RED, "%s ^1You lost^x01 %i^x04 XP!", MESSAGE_TAG, xp);
		
		Save(victim);
	}
}

public EventRoundStart()
{
	g_nade_give_time = get_pcvar_float(cvar_spawn_nade_delay);
	
	set_task(g_nade_give_time, "TaskGiveNades", 1234);
	
	g_nade_give_time += get_gametime();
}

public EventRoundEnd()
{
	EventRoundRestart();
	
	new hider, seeker, hider_alive;
	
	for( new i = g_first_client; i <= g_max_clients; i++ )
	{
		if( is_user_connected(i) )
		{
			switch( cs_get_user_team(i) )
			{
				case CS_TEAM_CT:
				{
					if( !seeker )
					{
						seeker = i;
					}
				}
				case CS_TEAM_T:
				{
					if( !hider )
					{
						hider = i;
						
						if( !hider_alive && is_user_alive(i) )
						{
							hider_alive = i;
						}
					}
				}
			}
			
			if( seeker && hider && hider_alive )
			{
				break;
			}
		}
	}
	
	if( !hider || !seeker )
	{
		return;
	}
	
	new CsTeams:winner = CS_TEAM_CT;
	
	if( hider_alive )
	{
		winner = CS_TEAM_T;
		
		new survive = get_pcvar_num(cvar_xp_survive);
		for( new client = g_first_client; client <= g_max_clients; client++ )
		{
			if( IsUserAuthorized(client) && is_user_alive(client) && cs_get_user_team(client) == CS_TEAM_T )
			{
				g_xp[client] += survive;
				Save(client);
				
				//Print(client, "You gained %i XP for surviving!", survive);
				ColorChat(client, RED, "%s ^1You^x04 gained^x01 %i^x03 XP^x01 for^x04 surviving!", MESSAGE_TAG, survive);
			}
		}
	}
	
	new win = get_pcvar_num(cvar_xp_win);
	for( new client = g_first_client; client <= g_max_clients; client++ )
	{
		if( IsUserAuthorized(client) && is_user_alive(client) && cs_get_user_team(client) == winner )
		{
			g_xp[client] += win;
			Save(client);
			
			//Print(client, "You gained %i XP for winning the round!", win);
			ColorChat(client, RED, "%s ^1You^x04 gained^x01 %i^x03 XP^x01 for^x04 winning^x03 the round!", MESSAGE_TAG, win);
		}
	}
}

public EventRoundRestart()
{
	remove_task(1234);
	
	g_nade_give_time = 9999999.9;
}

public FwdPlayerSpawn(client)
{
	if( is_user_alive(client) )
	{
		new CsTeams:team = cs_get_user_team(client);
		if( team == CS_TEAM_T || team == CS_TEAM_CT )
		{
			if( g_first_time[client] )
			{
				//Print(client, "It is your first time playing this HideNSeek XP mod, so you are rewarded with %i XP!", ENTRY_XP);
				ColorChat(client, TEAM_COLOR, "%s ^1It is your first time playing this^x04 HideNSeek XP mod,^x03 so you are rewarded with^x01 %i^x04 XP!", MESSAGE_TAG, ENTRY_XP);
				//Print(client, "You earn XP based upon your gameplay, and you can buy more levels in the menu.");
				ColorChat(client, TEAM_COLOR, "%s ^1You earn^x04 XP^x03 based upon your^x01 gameplay,^x03 and you can buy more levels in^x04 the menu.", MESSAGE_TAG);
				//Print(client, "Type /xp to view what you can get!");
				ColorChat(client, TEAM_COLOR, "%s ^1Type^x01 /xp^x03 to view what you^x04 can get!", MESSAGE_TAG);
				
				g_first_time[client] = 0;
			}
			else
			{
				if( g_health_enabled[team] )
				{
					new health = g_health_maxamount[team] * g_health_level[client][team] / g_health_maxlevels[team];
					if( health > 0 )
					{
						set_user_health(client, get_user_health(client) + health);
					}
				}
				
				if( g_armor_enabled[team] )
				{
					new armorvalue = g_armor_maxamount[team] * g_armor_level[client][team] / g_armor_maxlevels[team];
					if( armorvalue == 0 )
					{
						cs_set_user_armor(client, armorvalue, CS_ARMOR_NONE);
					}
					else if( armorvalue < 100 )
					{
						cs_set_user_armor(client, armorvalue, CS_ARMOR_KEVLAR);
					}
					else
					{
						cs_set_user_armor(client, armorvalue, CS_ARMOR_VESTHELM);
					}
				}
			}
			
			if( get_gametime() >= g_nade_give_time )
			{
				GiveNades(client);
			}
		}
	}
}

public FwdPlayerDeath(client, killer, shouldgib)
{
	if( !g_used_revive[client] )
	{
		new CsTeams:team = cs_get_user_team(client);
		if( team == CS_TEAM_T || team == CS_TEAM_CT )
		{
			if( g_respawn_enabled[team] )
			{
				new percent = g_respawn_max_chance[team] * g_respawn_level[client][team] / g_respawn_maxlevels[team];
				if( random_num(1, 100) <= percent )
				{
					if( HasTeammateAlive(client, team) )
					{
						set_task(0.5, "TaskRespawn", client);
						
						//Print(client, "You have been respawned! (%i%% chance)", percent);
						ColorChat(client, RED, "%s ^1You^x04 have been^x03 respawned!^x01 (^x03%i%%^x04 chance^x01)", MESSAGE_TAG, percent);
						
						g_used_revive[client] = 1;
					}
				}
			}
		}
	}
}

public FwdPlayerDamage(client, inflictor, attacker, Float:damage, damagebits)
{
	if( is_user_alive(client) && (damagebits & DMG_FALL) )
	{
		new CsTeams:team = cs_get_user_team(client);
		if( team == CS_TEAM_T || team == CS_TEAM_CT )
		{
			if( g_nofall_enabled[team] )
			{
				new percent = g_nofall_max_chance[team] * g_nofall_level[client][team] / g_nofall_maxlevels[team];
				SetHamParamFloat(4, damage * (1.0 - (float(percent) / 100.0)));
			}
		}
	}
}

public TaskRespawn(client)
{
	ExecuteHamB(Ham_CS_RoundRespawn, client);
}

public TaskGiveNades()
{
	for( new client = g_first_client; client <= g_max_clients; client++ )
	{
		if( is_user_alive(client) )
		{
			GiveNades(client);
		}
	}
}

HasTeammateAlive(client, CsTeams:team)
{
	for( new i = g_first_client; i <= g_max_clients; i++ )
	{
		if( i == client ) continue;
		
		if( is_user_alive(i) && cs_get_user_team(i) == team )
		{
			return 1;
		}
	}
	
	return 0;
}

GiveNades(client)
{
	new CsTeams:team = cs_get_user_team(client);
	
	if( team == CS_TEAM_T )
	{
		static percent;
		for( new i = 0; i < Grenades; i++ )
		{
			if( g_nade_enabled[i] )
			{
				percent = g_nade_max_chance[i] * g_nade_level[client][i] / g_nade_maxlevels[i];
				if( percent > 0 && (percent == 100 || random_num(1, 100) <= percent) )
				{
					give_item(client, g_nade_classnames[i]);
					
					if( percent < 100 )
					{
						//Print(client, "You received your %s! (%i%% chance)", g_nade_names[i], percent);
						ColorChat(client, GREY, "%s ^1You^x04 received^x03 your^x04 %s!^x01 (^x03%i%%^x04 chance^x01)", MESSAGE_TAG, g_nade_names[i], percent);
					}
				}
			}
		}
	}
}

ShowMainMenu(client)
{
	static title[128];
	formatex(title, sizeof(title) - 1, "[HNS XP by Exolent]^nMain Menu^n^nYour XP: \w%i", g_xp[client]);
	new menu = menu_create(title, "MenuMain");
	
	menu_additem(menu, "\yHelp", "*");
	if( g_any_nade_enabled )
	{
		menu_additem(menu, "Grenades Menu", "1");
	}
	if( g_any_health_enabled )
	{
		menu_additem(menu, "Health Menu", "2");
	}
	if( g_any_armor_enabled )
	{
		menu_additem(menu, "Armor Menu", "3");
	}
	if( g_any_respawn_enabled )
	{
		menu_additem(menu, "Respawn Menu", "4");
	}
	if( g_any_nofall_enabled )
	{
		menu_additem(menu, "Fall Damage Menu^n", "5");
	}
	if( ANY_ABILITY_ENABLED )
	{
		menu_additem(menu, "Player Info", "6");
	}
	
	menu_display(client, menu);
}

public MenuMain(client, menu, item)
{
	if( item == MENU_EXIT )
	{
		menu_destroy(menu);
		return;
	}
	
	static _access, info[4], callback;
	menu_item_getinfo(menu, item, _access, info, sizeof(info) - 1, _, _, callback);
	menu_destroy(menu);
	
	switch( info[0] )
	{
		case '*':
		{
			static motd[2500];
			new len = formatex(motd, sizeof(motd) - 1,	"<body style=^"background-color:#030303; color:#FF8F00^">");
			len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<p align=^"center^">");
			len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"HideNSeek XP Mod is an experienced based addon for HideNSeek.<br>");
			len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"Players earn experience points by how well they play the game.<br>");
			len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<br>");
			len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<table border=0>");
			len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr><th>Action</th><th>XP</th></tr>");
			len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr><td>Kill</td><td>+%i</td></tr>", get_pcvar_num(cvar_xp_kill));
			len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr><td>Grenade</td><td>+%i</td></tr>", get_pcvar_num(cvar_xp_grenade));
			len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr><td>Headshot</td><td>+%i</td></tr>", get_pcvar_num(cvar_xp_headshot));
			len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr><td>Suicide</td><td>-%i</td></tr>", get_pcvar_num(cvar_xp_suicide));
			len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr><td>Survive as a T</td><td>+%i</td></tr>", get_pcvar_num(cvar_xp_survive));
			len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr><td>Win Round</td><td>+%i</td></tr>", get_pcvar_num(cvar_xp_win));
			len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</table>");
			len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"With these XP points, you can buy upgrades.<br>");
			len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"For a list of these upgrades, type /xp again and view the other menus inside.");
			len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</p>");
			len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</body>");
			
			show_motd(client, motd, "HideNSeek XP Mod Info");
		}
		case '1':
		{
			ShowGrenadesMenu(client);
		}
		case '2':
		{
			ShowHealthMenu(client);
		}
		case '3':
		{
			ShowArmorMenu(client);
		}
		case '4':
		{
			ShowRespawnMenu(client);
		}
		case '5':
		{
			ShowNoFallMenu(client);
		}
		case '6':
		{
			ShowPlayerMenu(client);
		}
	}
}

ShowGrenadesMenu(client)
{
	static title[128];
	formatex(title, sizeof(title) - 1, "[HNS XP by Exolent]^nGrenades Menu^n^nNote: \wGrenade abilities are for \rT's Only!\y^n^nYour XP: \w%i", g_xp[client]);
	new menu = menu_create(title, "MenuGrenades");
	new callback = menu_makecallback("CallbackGrenades");
	
	menu_additem(menu, "\yHelp", "*", _, callback);
	
	static level, xp, percent, item[128], info[4];
	for( new i = 0; i < Grenades; i++ )
	{
		if( g_nade_enabled[i] )
		{
			level = g_nade_level[client][i] + 1;
			percent = g_nade_max_chance[i] * level / g_nade_maxlevels[i];
			
			if( g_nade_level[client][i] < g_nade_maxlevels[i] )
			{
				xp = g_nade_first_xp[i] * (1 << (level - 1));
				formatex(item, sizeof(item) - 1, "%s: \yLevel %i (%i%%) \r[\w%i XP\r]", g_nade_names[i], level, percent, xp);
			}
			else
			{
				formatex(item, sizeof(item) - 1, "%s: \yLevel %i (%i%%) \r[\wMaxed Out!\r]", g_nade_names[i], level, percent);
			}
			
			num_to_str(i, info, sizeof(info) - 1);
			
			menu_additem(menu, item, info, _, callback);
		}
	}
	
	menu_display(client, menu);
}

public MenuGrenades(client, menu, item)
{
	if( item == MENU_EXIT )
	{
		menu_destroy(menu);
		ShowMainMenu(client);
		return;
	}
	
	static _access, info[4], callback;
	menu_item_getinfo(menu, item, _access, info, sizeof(info) - 1, _, _, callback);
	menu_destroy(menu);
	
	if( info[0] == '*' )
	{
		static motd[2500];
		new len = formatex(motd, sizeof(motd) - 1,	"<body style=^"background-color:#030303; color:#FF8F00^">");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<p align=^"center^">");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"The Grenades ability for the XP Mod is for Terrorists only.<br>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"The Grenades ability contains the HE Grenade, 2 Flashbangs, and Frost Nade.<br>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"These are the grenades you are given when you receive the your items after the hide timer ends.<br>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<br>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<table>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th></th>");
		for( new i = 0; i < Grenades; i++ )
		{
			if( g_nade_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>%s</th>", g_nade_names[i]);
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>Chance Intervals</th>");
		for( new i = 0; i < Grenades; i++ )
		{
			if( g_nade_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<td>%i%%</td>", (g_nade_max_chance[i] / g_nade_maxlevels[i]));
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>Max Level</th>");
		for( new i = 0; i < Grenades; i++ )
		{
			if( g_nade_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<td>%i</td>", g_nade_maxlevels[i]);
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>Max Chance</th>");
		for( new i = 0; i < Grenades; i++ )
		{
			if( g_nade_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<td>%i%%</td>", g_nade_max_chance[i]);
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</table>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</p>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</body>");
		
		show_motd(client, motd, "XP Grenades Info");
	}
	else
	{
		new upgrade = str_to_num(info);
		
		new level = g_nade_level[client][upgrade] + 1;
		new xp = g_nade_first_xp[upgrade] * (1 << (level - 1));
		new percent = g_nade_max_chance[upgrade] * level / g_nade_maxlevels[upgrade];
		
		g_xp[client] -= xp;
		g_nade_level[client][upgrade] = level;
		
		Save(client);
		
		ColorChat(client, RED, "%s ^1You^x04 bought^x03 %s^x01 Level^x04 %i^x01 (%i%%)^x03 for^x01 %i^x04 XP!", MESSAGE_TAG, g_nade_names[upgrade], level, percent, xp);
		//Print(client, "You bought %s Level %i (%i%%) for %i XP!", g_nade_names[upgrade], level, percent, xp);
	}
	
	ShowGrenadesMenu(client);
}

public CallbackGrenades(client, menu, item)
{
	static _access, info[4], callback;
	menu_item_getinfo(menu, item, _access, info, sizeof(info) - 1, _, _, callback);
	
	if( info[0] == '*' ) return ITEM_ENABLED;
	
	new upgrade = str_to_num(info);
	if( g_nade_level[client][upgrade] == g_nade_maxlevels[upgrade] )
	{
		return ITEM_DISABLED;
	}
	
	new xp = g_nade_first_xp[upgrade] * (1 << g_nade_level[client][upgrade]);
	if( g_xp[client] < xp )
	{
		return ITEM_DISABLED;
	}
	
	return ITEM_ENABLED;
}

ShowHealthMenu(client)
{
	static title[128];
	formatex(title, sizeof(title) - 1, "[HNS XP by Exolent]^nHealth Menu^n^nYour XP: \w%i", g_xp[client]);
	new menu = menu_create(title, "MenuHealth");
	new callback = menu_makecallback("CallbackHealth");
	
	menu_additem(menu, "\yHelp", "*", _, callback);
	
	static level, xp, amount, item[128], info[4];
	for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
	{
		if( g_health_enabled[i] )
		{
			level = g_health_level[client][i] + 1;
			amount = g_health_maxamount[i] * level / g_health_maxlevels[i];
			
			if( g_health_level[client][i] < g_health_maxlevels[i] )
			{
				xp = g_health_first_xp[i] * (1 << (level - 1));
				formatex(item, sizeof(item) - 1, "%s: \yLevel %i (%i HP) \r[\w%i XP\r]", g_health_names[i], level, amount, xp);
			}
			else
			{
				formatex(item, sizeof(item) - 1, "\w%s: \yLevel %i (%i HP) \r[\wMaxed Out!\r]", g_health_names[i], level, amount);
			}
			
			num_to_str(_:i, info, sizeof(info) - 1);
			
			menu_additem(menu, item, info, _, callback);
		}
	}
	
	menu_display(client, menu);
}

public MenuHealth(client, menu, item)
{
	if( item == MENU_EXIT )
	{
		menu_destroy(menu);
		ShowMainMenu(client);
		return;
	}
	
	static _access, info[4], callback;
	menu_item_getinfo(menu, item, _access, info, sizeof(info) - 1, _, _, callback);
	menu_destroy(menu);
	
	if( info[0] == '*' )
	{
		static motd[2500];
		new len = formatex(motd, sizeof(motd) - 1,	"<body style=^"background-color:#030303; color:#FF8F00^">");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<p align=^"center^">");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"The Health ability is the amount of HP that is added to your spawn health.<br>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<br>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<table>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th></th>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_health_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>%s</th>",g_team_names[i]);
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>Health Intervals</th>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_health_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<td>%i</td>", (g_health_maxamount[i] / g_health_maxlevels[i]));
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>Max Level</th>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_health_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<td>%i</td>", g_health_maxlevels[i]);
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>Max Health</th>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_health_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<td>%i</td>", g_health_maxamount[i]);
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</table>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</p>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</body>");
		
		show_motd(client, motd, "XP Health Info");
	}
	else
	{
		new CsTeams:upgrade = CsTeams:str_to_num(info);
		
		new level = g_health_level[client][upgrade] + 1;
		new xp = g_health_first_xp[upgrade] * (1 << (level - 1));
		new amount = g_health_maxamount[upgrade] * level / g_health_maxlevels[upgrade];
		
		g_xp[client] -= xp;
		g_health_level[client][upgrade] = level;
		
		Save(client);
		
		ColorChat(client, RED, "%s ^1You^x04 bought^x03 %s^x04 Level^x01 %i^x03 (%i HP)^x01 for^x03 %i^x04 XP!", MESSAGE_TAG, g_health_names[upgrade], level, amount, xp);
		//Print(client, "You bought %s Level %i (%i HP) for %i XP!", g_health_names[upgrade], level, amount, xp);
	}
	
	ShowHealthMenu(client);
}

public CallbackHealth(client, menu, item)
{
	static _access, info[4], callback;
	menu_item_getinfo(menu, item, _access, info, sizeof(info) - 1, _, _, callback);
	
	if( info[0] == '*' ) return ITEM_ENABLED;
	
	new CsTeams:upgrade = CsTeams:str_to_num(info);
	if( g_health_level[client][upgrade] == g_health_maxlevels[upgrade] )
	{
		return ITEM_DISABLED;
	}
	
	new xp = g_health_first_xp[upgrade] * (1 << g_health_level[client][upgrade]);
	if( g_xp[client] < xp )
	{
		return ITEM_DISABLED;
	}
	
	return ITEM_ENABLED;
}

ShowArmorMenu(client)
{
	static title[128];
	formatex(title, sizeof(title) - 1, "[HNS XP by Exolent]^nArmor Menu^n^nYour XP: \w%i", g_xp[client]);
	new menu = menu_create(title, "MenuArmor");
	new callback = menu_makecallback("CallbackArmor");
	
	menu_additem(menu, "\yHelp", "*", _, callback);
	
	static level, xp, amount, item[128], info[4];
	for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
	{
		if( g_armor_enabled[i] )
		{
			level = g_armor_level[client][i] + 1;
			amount = g_armor_maxamount[i] * level / g_armor_maxlevels[i];
			
			if( g_armor_level[client][i] < g_armor_maxlevels[i] )
			{
				xp = g_armor_first_xp[i] * (1 << (level - 1));
				formatex(item, sizeof(item) - 1, "%s: \yLevel %i (%i AP) \r[\w%i XP\r]", g_armor_names[i], level, amount, xp);
			}
			else
			{
				formatex(item, sizeof(item) - 1, "\w%s: \yLevel %i (%i AP) \r[\wMaxed Out!\r]", g_armor_names[i], level, amount);
			}
			
			num_to_str(_:i, info, sizeof(info) - 1);
			
			menu_additem(menu, item, info, _, callback);
		}
	}
	
	menu_display(client, menu);
}

public MenuArmor(client, menu, item)
{
	if( item == MENU_EXIT )
	{
		menu_destroy(menu);
		ShowMainMenu(client);
		return;
	}
	
	static _access, info[4], callback;
	menu_item_getinfo(menu, item, _access, info, sizeof(info) - 1, _, _, callback);
	menu_destroy(menu);
	
	if( info[0] == '*' )
	{
		static motd[2500];
		new len = formatex(motd, sizeof(motd) - 1,	"<body style=^"background-color:#030303; color:#FF8F00^">");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<p align=^"center^">");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"The Armor ability is the amount of AP that given to you at spawn.<br>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<br>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<table>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th></th>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_armor_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>%s</th>",g_team_names[i]);
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>Armor Intervals</th>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_armor_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<td>%i</td>", (g_armor_maxamount[i] / g_armor_maxlevels[i]));
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>Max Level</th>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_armor_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<td>%i</td>", g_armor_maxlevels[i]);
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>Max Armor</th>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_armor_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<td>%i</td>", g_armor_maxamount[i]);
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</table>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</p>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</body>");
		
		show_motd(client, motd, "XP Armor Info");
	}
	else
	{
		new CsTeams:upgrade = CsTeams:str_to_num(info);
		
		new level = g_armor_level[client][upgrade] + 1;
		new xp = g_armor_first_xp[upgrade] * (1 << (level - 1));
		new amount = g_armor_maxamount[upgrade] * level / g_armor_maxlevels[upgrade];
		
		g_xp[client] -= xp;
		g_armor_level[client][upgrade] = level;
		
		Save(client);
		
		//Print(client, "You bought %s Level %i (%i AP) for %i XP!", g_armor_names[upgrade], level, amount, xp);
		ColorChat(client, RED, "%s ^1You^x04 bought^x03 %s^x04 Level^x01 %i^x03 (%i AP)^x01 for^x03 %i^x04 XP!", MESSAGE_TAG, g_armor_names[upgrade], level, amount, xp);
	}
	
	ShowArmorMenu(client);
}

public CallbackArmor(client, menu, item)
{
	static _access, info[4], callback;
	menu_item_getinfo(menu, item, _access, info, sizeof(info) - 1, _, _, callback);
	
	if( info[0] == '*' ) return ITEM_ENABLED;
	
	new CsTeams:upgrade = CsTeams:str_to_num(info);
	if( g_armor_level[client][upgrade] == g_armor_maxlevels[upgrade] )
	{
		return ITEM_DISABLED;
	}
	
	new xp = g_armor_first_xp[upgrade] * (1 << g_armor_level[client][upgrade]);
	if( g_xp[client] < xp )
	{
		return ITEM_DISABLED;
	}
	
	return ITEM_ENABLED;
}

ShowRespawnMenu(client)
{
	static title[128];
	formatex(title, sizeof(title) - 1, "[HNS XP by Exolent]^nRespawn Menu^n^nYour XP: \w%i", g_xp[client]);
	new menu = menu_create(title, "MenuRespawn");
	new callback = menu_makecallback("CallbackRespawn");
	
	menu_additem(menu, "\yHelp", "*", _, callback);
	
	static level, xp, percent, item[128], info[4];
	for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
	{
		if( g_respawn_enabled[i] )
		{
			level = g_respawn_level[client][i] + 1;
			percent = g_respawn_max_chance[i] * level / g_respawn_maxlevels[i];
			
			if( g_respawn_level[client][i] < g_respawn_maxlevels[i] )
			{
				xp = g_respawn_first_xp[i] * (1 << (level - 1));
				formatex(item, sizeof(item) - 1, "%s: \yLevel %i (%i%%) \r[\w%i XP\r]", g_respawn_names[i], level, percent, xp);
			}
			else
			{
				formatex(item, sizeof(item) - 1, "%s: \yLevel %i (%i%%) \r[\wMaxed Out!\r]", g_respawn_names[i], level, percent);
			}
			
			num_to_str(_:i, info, sizeof(info) - 1);
			
			menu_additem(menu, item, info, _, callback);
		}
	}
	
	menu_display(client, menu);
}

public MenuRespawn(client, menu, item)
{
	if( item == MENU_EXIT )
	{
		menu_destroy(menu);
		ShowMainMenu(client);
		return;
	}
	
	static _access, info[4], callback;
	menu_item_getinfo(menu, item, _access, info, sizeof(info) - 1, _, _, callback);
	menu_destroy(menu);
	
	if( info[0] == '*' )
	{
		static motd[2500];
		new len = formatex(motd, sizeof(motd) - 1,	"<body style=^"background-color:#030303; color:#FF8F00^">");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<p align=^"center^">");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"The Respawn ability is chance to be respawned when you die.<br>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<br>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<table>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th></th>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_respawn_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>%s</th>",g_team_names[i]);
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>Chance Intervals</th>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_respawn_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<td>%i%%</td>", (g_respawn_max_chance[i] / g_respawn_maxlevels[i]));
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>Max Level</th>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_respawn_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<td>%i</td>", g_respawn_maxlevels[i]);
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>Max Chance</th>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_respawn_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<td>%i%%</td>", g_respawn_max_chance[i]);
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</table>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</p>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</body>");
		
		show_motd(client, motd, "XP Respawn Info");
	}
	else
	{
		new CsTeams:upgrade = CsTeams:str_to_num(info);
		
		new level = g_respawn_level[client][upgrade] + 1;
		new xp = g_respawn_first_xp[upgrade] * (1 << (level - 1));
		new percent = g_respawn_max_chance[upgrade] * level / g_respawn_maxlevels[upgrade];
		
		g_xp[client] -= xp;
		g_respawn_level[client][upgrade] = level;
		
		Save(client);
		
		//Print(client, "You bought %s Level %i (%i%%) for %i XP!", g_respawn_names[upgrade], level, percent, xp);
		ColorChat(client, RED, "%s ^1You^x04 bought^x03 %s^x04 Level^x01 %i^x03 (%i%%)^x01 for^x03 %i^x04 XP!", MESSAGE_TAG, g_respawn_names[upgrade], level, percent, xp);
	}
	
	ShowRespawnMenu(client);
}

public CallbackRespawn(client, menu, item)
{
	static _access, info[4], callback;
	menu_item_getinfo(menu, item, _access, info, sizeof(info) - 1, _, _, callback);
	
	if( info[0] == '*' ) return ITEM_ENABLED;
	
	new CsTeams:upgrade = CsTeams:str_to_num(info);
	if( g_respawn_level[client][upgrade] == g_respawn_maxlevels[upgrade] )
	{
		return ITEM_DISABLED;
	}
	
	new xp = g_respawn_first_xp[upgrade] * (1 << g_respawn_level[client][upgrade]);
	if( g_xp[client] < xp || g_respawn_level[client][upgrade] == g_respawn_maxlevels[upgrade] )
	{
		return ITEM_DISABLED;
	}
	
	return ITEM_ENABLED;
}

ShowNoFallMenu(client)
{
	static title[128];
	formatex(title, sizeof(title) - 1, "[HNS XP by Exolent]^nFall Damage Menu^n^nYour XP: \w%i", g_xp[client]);
	new menu = menu_create(title, "MenuNoFall");
	new callback = menu_makecallback("CallbackNoFall");
	
	menu_additem(menu, "\yHelp", "*", _, callback);
	
	static level, xp, percent, item[128], info[4];
	for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
	{
		if( g_nofall_enabled[i] )
		{
			level = g_nofall_level[client][i] + 1;
			percent = g_nofall_max_chance[i] * level / g_nofall_maxlevels[i];
			
			if( g_nofall_level[client][i] < g_nofall_maxlevels[i] )
			{
				xp = g_nofall_first_xp[i] * (1 << (level - 1));
				formatex(item, sizeof(item) - 1, "%s: \yLevel %i (%i%%) \r[\w%i XP\r]", g_nofall_names[i], level, percent, xp);
			}
			else
			{
				formatex(item, sizeof(item) - 1, "%s: \yLevel %i (%i%%) \r[\wMaxed Out!\r]", g_nofall_names[i], level, percent);
			}
			
			num_to_str(_:i, info, sizeof(info) - 1);
			
			menu_additem(menu, item, info, _, callback);
		}
	}
	
	menu_display(client, menu);
}

public MenuNoFall(client, menu, item)
{
	if( item == MENU_EXIT )
	{
		menu_destroy(menu);
		ShowMainMenu(client);
		return;
	}
	
	static _access, info[4], callback;
	menu_item_getinfo(menu, item, _access, info, sizeof(info) - 1, _, _, callback);
	menu_destroy(menu);
	
	if( info[0] == '*' )
	{
		static motd[2500];
		new len = formatex(motd, sizeof(motd) - 1,	"<body style=^"background-color:#030303; color:#FF8F00^">");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<p align=^"center^">");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"The Fall Damage ability reduces the amount of damage inflicted from falling.<br>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<br>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<table>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th></th>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_nofall_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>%s</th>",g_team_names[i]);
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>Reduction Intervals</th>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_nofall_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<td>%i%%</td>", (g_nofall_max_chance[i] / g_nofall_maxlevels[i]));
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>Max Level</th>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_nofall_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<td>%i</td>", g_nofall_maxlevels[i]);
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<th>Max Chance</th>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_nofall_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"<td>%i%%</td>", g_nofall_max_chance[i]);
			}
		}
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</tr>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</table>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</p>");
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1,	"</body>");
		
		show_motd(client, motd, "XP Fall Damage Info");
	}
	else
	{
		new CsTeams:upgrade = CsTeams:str_to_num(info);
		
		new level = g_nofall_level[client][upgrade] + 1;
		new xp = g_nofall_first_xp[upgrade] * (1 << (level - 1));
		new percent = g_nofall_max_chance[upgrade] * level / g_nofall_maxlevels[upgrade];
		
		g_xp[client] -= xp;
		g_nofall_level[client][upgrade] = level;
		
		Save(client);
		
		//Print(client, "You bought %s Level %i (%i%%) for %i XP!", g_nofall_names[upgrade], level, percent, xp);
		ColorChat(client, RED, "%s ^1You^x04 bought^x03 %s^x04 Level^x01 %i^x03 (%i%%)^x01 for^x03 %i^x04 XP!", MESSAGE_TAG, g_nofall_names[upgrade], level, percent, xp);
	}
	
	ShowNoFallMenu(client);
}

public CallbackNoFall(client, menu, item)
{
	static _access, info[4], callback;
	menu_item_getinfo(menu, item, _access, info, sizeof(info) - 1, _, _, callback);
	
	if( info[0] == '*' ) return ITEM_ENABLED;
	
	new CsTeams:upgrade = CsTeams:str_to_num(info);
	if( g_nofall_level[client][upgrade] == g_nofall_maxlevels[upgrade] )
	{
		return ITEM_DISABLED;
	}
	
	new xp = g_nofall_first_xp[upgrade] * (1 << g_nofall_level[client][upgrade]);
	if( g_xp[client] < xp || g_nofall_level[client][upgrade] == g_nofall_maxlevels[upgrade] )
	{
		return ITEM_DISABLED;
	}
	
	return ITEM_ENABLED;
}

ShowPlayerMenu(client)
{
	new menu = menu_create("Player Info Menu", "MenuPlayer");
	
	new name[32], authid[35];
	for( new i = 1; i <= g_max_clients; i++ )
	{
		if( !is_user_connected(i) ) continue;
		
		get_user_name(i, name, sizeof(name) - 1);
		get_user_authid(i, authid, sizeof(authid) - 1);
		
		menu_additem(menu, name, authid);
	}
	
	menu_display(client, menu);
}

public MenuPlayer(client, menu, item)
{
	if( item == MENU_EXIT )
	{
		menu_destroy(menu);
		ShowMainMenu(client);
		return;
	}
	
	static _access, authid[35], callback;
	menu_item_getinfo(menu, item, _access, authid, sizeof(authid) - 1, _, _, callback);
	menu_destroy(menu);
	
	new player = find_player("c", authid);
	if( !is_user_connected(player) )
	{
		ShowMainMenu(client);
		return;
	}
	
	new name[32];
	get_user_name(player, name, sizeof(name) - 1);
	
	static motd[2500];
	new len = copy(motd, sizeof(motd) - 1, "<html>");
	len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1, "<b><font size=^"4^">Name:</font></b> %s<br><br>", name);
	len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1, "<b><font size=^"4^">XP:</font></b> %i<br><br>", g_xp[player]);
	if( g_any_nade_enabled )
	{
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1, "<b><font size=^"4^">Grenades Levels:</font></b><br>");
		for( new i = 0; i < Grenades; i++ )
		{
			if( g_nade_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1, "<b>%s:</b> %i/%i<br>", g_nade_names[i], g_nade_level[player][i], g_nade_maxlevels[i]);
			}
		}
	}
	if( g_any_health_enabled )
	{
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1, "<br><b><font size=^"4^">Health Levels:</font></b><br>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_health_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1, "<b>%s:</b> %i/%i (%i/%i HP)<br>",\
					g_health_names[i], g_health_level[player][i], g_health_maxlevels[i],\
					(g_health_maxamount[i] * g_health_level[player][i] / g_health_maxlevels[i]), g_health_maxamount[i]);
			}
		}
	}
	if( g_any_armor_enabled )
	{
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1, "<br><b><font size=^"4^">Armor Levels:</font></b><br>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_armor_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1, "<b>%s:</b> %i/%i (%i/%i AP)<br>",\
					g_armor_names[i], g_armor_level[player][i], g_armor_maxlevels[i],\
					(g_armor_maxamount[i] * g_armor_level[player][i] / g_armor_maxlevels[i]), g_armor_maxamount[i]);
			}
		}
	}
	if( g_any_respawn_enabled )
	{
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1, "<br><b><font size=^"4^">Respawn Levels:</font></b><br>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_respawn_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1, "<b>%s:</b> %i/%i (%i/%i %%)<br>",\
					g_respawn_names[i], g_respawn_level[player][i], g_respawn_maxlevels[i],\
					(g_respawn_max_chance[i] * g_respawn_level[player][i] / g_respawn_maxlevels[i]), g_respawn_max_chance[i]);
			}
		}
	}
	if( g_any_nofall_enabled )
	{
		len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1, "<br><b><font size=^"4^">Fall Damage Levels:</font></b><br>");
		for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
		{
			if( g_nofall_enabled[i] )
			{
				len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1, "<b>%s:</b> %i/%i (%i/%i %%)<br>",\
					g_nofall_names[i], g_nofall_level[player][i], g_nofall_maxlevels[i],\
					(g_nofall_max_chance[i] * g_nofall_level[player][i] / g_nofall_maxlevels[i]), g_nofall_max_chance[i]);
			}
		}
	}
	len += format(motd[len], sizeof(motd) - len - 1, "</html>");
	
	show_motd(client, motd, "HNS XP Mod Info");
	
	ShowPlayerMenu(client);
}


IsUserAuthorized(client)
{
	return g_authid[client][0] != 0;
}

Print(client, const msg_fmt[], any:...)
{
	static message[192];
	new len = formatex(message, sizeof(message) - 1, "%s^x03 ", MESSAGE_TAG);
	vformat(message[len], sizeof(message) - len - 1, msg_fmt, 3);
	
	if( client )
	{
		message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, g_msgid_SayText, _, client);
		write_byte(client);
		write_string(message);
		message_end();
	}
	else
	{
		for( new i = g_first_client; i <= g_max_clients; i++ )
		{
			if( is_user_connected(i) )
			{
				message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, g_msgid_SayText, _, i);
				write_byte(i);
				write_string(message);
				message_end();
			}
		}
	}
}

Load(client)
{
	#if defined USING_SQL
	static query[128];
	formatex(query, sizeof(query) - 1, "SELECT `data` FROM `hns_xp` WHERE `authid` = '%s';", g_authid[client]);
	
	static data[2];
	data[0] = client;
	
	SQL_ThreadQuery(g_sql_tuple, "QueryLoadData", query, data, sizeof(data));
	#else
	static data[256], timestamp;
	if( nvault_lookup(g_vault, g_authid[client], data, sizeof(data) - 1, timestamp) )
	{
		ParseLoadData(client, data);
		return;
	}
	else
	{
		NewUser(client);
	}
	#endif
}

#if defined USING_SQL
public QueryLoadData(failstate, Handle:query, error[], errnum, data[], size, Float:queuetime)
{
	if( failstate == TQUERY_CONNECT_FAILED
	|| failstate == TQUERY_QUERY_FAILED )
	{
		set_fail_state(error);
	}
	else
	{
		if( SQL_NumResults(query) )
		{
			static sqldata[256];
			SQL_ReadResult(query, 0, sqldata, sizeof(sqldata) - 1);
			ParseLoadData(data[0], sqldata);
		}
		else
		{
			NewUser(data[0]);
		}
	}
}
#endif

ParseLoadData(client, data[256])
{
	static num[6];
	strbreak(data, num, sizeof(num) - 1, data, sizeof(data) - 1);
	
	g_xp[client] = str_to_num(num);
	
	for( new i = 0; i < Grenades; i++ )
	{
		strbreak(data, num, sizeof(num) - 1, data, sizeof(data) - 1);
		g_nade_level[client][i] = clamp(str_to_num(num), 0, g_nade_maxlevels[i]);
	}
	
	for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
	{
		strbreak(data, num, sizeof(num) - 1, data, sizeof(data) - 1);
		g_armor_level[client][i] = clamp(str_to_num(num), 0, g_armor_maxlevels[i]);
	}
	
	for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
	{
		strbreak(data, num, sizeof(num) - 1, data, sizeof(data) - 1);
		g_respawn_level[client][i] = clamp(str_to_num(num), 0, g_respawn_maxlevels[i]);
	}
	
	for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
	{
		strbreak(data, num, sizeof(num) - 1, data, sizeof(data) - 1);
		g_health_level[client][i] = clamp(str_to_num(num), 0, g_health_maxlevels[i]);
	}
	
	for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
	{
		strbreak(data, num, sizeof(num) - 1, data, sizeof(data) - 1);
		g_nofall_level[client][i] = clamp(str_to_num(num), 0, g_nofall_maxlevels[i]);
	}
	
	#if defined USING_SQL
	g_loaded_data[client] = 1;
	#endif
}

NewUser(client)
{
	g_first_time[client] = 1;
	
	g_xp[client] = ENTRY_XP;
	arrayset(g_nade_level[client], 0, sizeof(g_nade_level[]));
	for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
	{
		g_armor_level[client][i] = 0;
		g_respawn_level[client][i] = 0;
		g_health_level[client][i] = 0;
		g_nofall_level[client][i] = 0;
	}
}

Save(client)
{
	if( !IsUserAuthorized(client) ) return;
	
	static data[256];
	new len = formatex(data, sizeof(data) - 1, "%i", g_xp[client]);
	
	for( new i = 0; i < Grenades; i++ )
	{
		len += formatex(data[len], sizeof(data) - len - 1, " %i", g_nade_level[client][i]);
	}
	
	for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
	{
		len += formatex(data[len], sizeof(data) - len - 1, " %i", g_armor_level[client][i]);
	}
	
	for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
	{
		len += formatex(data[len], sizeof(data) - len - 1, " %i", g_respawn_level[client][i]);
	}
	
	for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
	{
		len += formatex(data[len], sizeof(data) - len - 1, " %i", g_health_level[client][i]);
	}
	
	for( new CsTeams:i = CS_TEAM_T; i <= CS_TEAM_CT; i++ )
	{
		len += formatex(data[len], sizeof(data) - len - 1, " %i", g_nofall_level[client][i]);
	}
	
	#if defined USING_SQL
	static name[32];
	get_user_name(client, name, sizeof(name) - 1);
	
	static query[512];
	if( g_loaded_data[client] )
	{
		formatex(query, sizeof(query) - 1, "UPDATE `hns_xp` SET `name` = '%s', `data` = '%s' WHERE `authid` = '%s';", name, data, g_authid[client]);
	}
	else
	{
		formatex(query, sizeof(query) - 1, "INSERT INTO `hns_xp` ( `name`, `authid`, `data` ) VALUES ( '%s', '%s', '%s' );", name, g_authid[client], data);
	}
	
	SQL_ThreadQuery(g_sql_tuple, "QuerySaveData", query);
	#else
	nvault_set(g_vault, g_authid[client], data);
	#endif
}

#if defined USING_SQL
public QuerySaveData(failstate, Handle:query, error[], errnum, data[], size, Float:queuetime)
{
	if( failstate == TQUERY_CONNECT_FAILED
	|| failstate == TQUERY_QUERY_FAILED )
	{
		set_fail_state(error);
	}
}
#endif
iG-Blockmaker # HNS 100aa
45.144.155.93:27025


Аватар
tom1k
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 195
Регистриран на: 29 Сеп 2020, 23:50
Местоположение: Добрич
Се отблагодари: 16 пъти
Получена благодарност: 7 пъти

Смяна на наградите от плъгина Fast Event

Мнение от tom1k » 03 Апр 2021, 17:50

Още ми трябва! Благодаря..
iG-Blockmaker # HNS 100aa
45.144.155.93:27025


Аватар
hackera457
Извън линия
Модератор
Модератор
Мнения: 768
Регистриран на: 01 Ное 2016, 09:46
Местоположение: София
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 122 пъти
Обратна връзка:

Смяна на наградите от плъгина Fast Event

Мнение от hackera457 » 03 Апр 2021, 23:33

Не съм бил активен, защото работя и си имах лични проблеми,

Трябваше да ти се добавят natives на шопа, ето ти го с natives. Тествай

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <cstrike>
#include <engine>
#include <fakemeta_util>
#include <fun>
#include <hamsandwich>
#include <colorchat>
#include <nvault>

new const P[] = "HNS Shop Edited"
new const A[] = "xPaw & Grim"
new const V[] = "1.0"

new const prefix[] = "^3International-Gaming^4"

//Natives for Anti-Frost and XP
native add_user_immune( id );
native remove_user_immune( id );

native hnsxp_get_user_xp(client);
native hnsxp_set_user_xp(client, xp);

stock hnsxp_add_user_xp(client, xp) {
	return hnsxp_set_user_xp(client, hnsxp_get_user_xp(client) + xp);
}
//End Natives

new bm_points[33], AwpReward, HeadshotReward, NormalReward, KillMessage, g_vault

// Cost of items
new deaglecost, m3cost, awpcost, hecost;
new healthcost, healthammount, armorcost, armorammount;
new noflashcost, nofrostcost;
new xpcost, xpamount;
new respawncost;

//Used or not?
new userhealth[33], userarmor[33], userawp[33], usernoflash[33], usernofrost[33], userxp[33];
new userrespawn[33], userm3[33], userdeagle[33], userhe[33]


//Floats
new Float:g_gametime2;
new Float:g_gametime, g_owner;

//For Anti-Flash
new grenade[32];
new bool:g_track_enemy;
new bool:g_track[33];
new g_msgScreenFade, last;
new g_sync_check_data;

//Plugin init
public plugin_init( )
{
	register_plugin(P,V,A)
	register_clcmd( "say /shop", "bm_hns_shop" )
	register_clcmd( "say_team /shop", "bm_hns_shop" )
	register_clcmd( "say /hnsshop", "bm_hns_shop" )
	register_clcmd( "say_team /hnsshop", "bm_hns_shop" )
	register_clcmd( "say /bmshop", "bm_hns_shop" )
	register_clcmd( "say_team /bmshop", "bm_hns_shop")
	register_clcmd( "say /points", "MyPoints" )
	register_clcmd( "say_team /points", "MyPoints" )
	
	// admin command to give bm points
	register_concmd("amx_give_bm_points", "cmd_give_bmpoints", ADMIN_RCON, "<Name> <BM Points Amount>")
	register_concmd("amx_take_bm_points", "cmd_take_bmpoints", ADMIN_RCON, "<Name> <BM Points Amount>")
	register_concmd("amx_give_bm_points_all", "cmd_give_bmpoints_all", ADMIN_RCON, "<BM Points Amount>")
	
	// events 
	RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "fwPlayerSpawn", 1)
	register_event("DeathMsg", "eDeath", "a");
	register_event("ScreenFade", "eventFlash", "be", "4=255", "5=255", "6=255", "7>199");
	register_event("TextMsg", "fire_in_the_hole", "b", "2&#Game_radio", "4&#Fire_in_the_hole");
	register_event("TextMsg", "fire_in_the_hole2", "b", "3&#Game_radio", "5&#Fire_in_the_hole");
	register_event("99", "grenade_throw", "b");
	
	// shop cvars
	hecost = register_cvar( "bm_shop_hecost", "25" )
	healthammount = register_cvar( "bm_shop_healthammount", "100" )
	healthcost = register_cvar( "bm_shop_healthcost", "15" )
	armorammount = register_cvar( "bm_shop_armorammount", "100" )
	armorcost = register_cvar( "bm_shop_armorcost", "10" )
	awpcost = register_cvar( "bm_shop_awpcost", "75" )
	respawncost = register_cvar( "bm_shop_respawncost", "100" )
	m3cost = register_cvar( "bm_shop_m3cost", "60" )
	deaglecost = register_cvar( "bm_shop_deaglecost", "60" )
	noflashcost = register_cvar( "bm_shop_noflashcost", "40" )
	nofrostcost = register_cvar( "bm_shop_nofrostcost", "40" )
	xpcost = register_cvar( "bm_shop_xpcost", "20" )
	xpamount = register_cvar( "bm_shop_xpamount", "1000" )
	
	AwpReward = register_cvar("bm_shop_awp_kill_reward", "5")
	HeadshotReward = register_cvar("bm_shop_headshot_kill_reward", "3")
	NormalReward = register_cvar("bm_shop_normal_kill_reward", "2")
	KillMessage = register_cvar("bm_shop_kill_message", "1")
	
	//tasks
	set_task( 2.0, "flash",_,_,_, "b" );
	g_msgScreenFade = get_user_msgid("ScreenFade");
	
	g_vault = nvault_open("BmPointsShop")
	
}

//hackera457 Code
///////////////////////////
public plugin_natives()
{
	register_library("bmshop_edit");
	register_native("bm_get_user_points", "_get_points");
	register_native("bm_set_user_points", "_set_points");
}

public _set_points(iPlugin,iParams)
{
	new iUser = get_param(1), iPoints = get_param(2);
	
	bm_points[iUser] = iPoints;
	SaveData(iUser);
}

public _get_points(iPluign,iParams)
{
	new iUser = get_param(1);
	return bm_points[iUser];
}
////////////////////////////////////

public fwPlayerSpawn(id) {
	if(is_user_alive(id)) {
		userhe[id] = 0;
		userhealth[id] = 0;
		userarmor[id] = 0;
		userawp[id] = 0;
		usernoflash[id] = 0;
		usernofrost[id]	 = 0;
		userxp[id] = 0;
		userm3[id] = 0;
		userdeagle[id] = 0;
		userrespawn[id] = 0;
		
		remove_user_immune(id);
	}
}
//When player connects
public client_connect( id ) {
	userhe[id] = 0;
	userhealth[id] = 0;
	userarmor[id] = 0;
	userawp[id] = 0;
	usernoflash[id] = 0;
	usernofrost[id]	 = 0;
	userxp[id] = 0;
	userm3[id] = 0;
	userdeagle[id] = 0;
	userrespawn[id] = 0;
	
	remove_user_immune(id);
	
	LoadData(id);
}

public client_disconnected( id ) {
	userhealth[id] = 0;
	userarmor[id] = 0;
	userhe[id] = 0;
	usernoflash[id] = 0;
	usernofrost[id]	 = 0;
	userawp[id] = 0;
	userm3[id] = 0;
	userdeagle[id] = 0;
	userxp[id] = 0;
	userrespawn[id] = 0;
	
	remove_user_immune(id);
	SaveData(id);
}
public client_putinserver(id) {
	LoadData(id);
}
public eDeath( id ) {
	new killer = read_data(1);
	new victim = read_data(2);
	
	if(!is_user_connected(killer) || !is_user_connected(victim) || killer == victim)
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	new headshot = read_data(3)
	
	new weapon[32]
	read_data(4, weapon, charsmax(weapon))
	
	new award
	
	if(equali(weapon, "awp")) award = get_pcvar_num(AwpReward)
	else if(headshot) award = get_pcvar_num(HeadshotReward)
		else award = get_pcvar_num(NormalReward)
	bm_points[killer] += award
	
	if(get_pcvar_num(KillMessage) == 1) {
		new name_victim[32]
		get_user_name(victim, name_victim, 31)
		
		ColorChat(killer, NORMAL, "^4[%s] ^1You got^3 %i^1 points for killing^4 %s", prefix, award, name_victim)
	}
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
public MyPoints(id) {
	ColorChat(id, GREY, "^4[%s]^3 BM Credits:^4 %d", prefix, bm_points[id])
}
public bm_hns_shop(id) {
	if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
		hns_shop(id)
	} else { 
		ColorChat(id, BLUE, "^4[%s]^1 This menu is avaliable only for^3 CT's^1.", prefix)
	}
}
public hns_shop( id ) {
	new szShop[200], szHE[200], szHealth[200], szDeagle[200], szM3[200], szArmor[200], szAwp[200], szRespawn[200], szNoFrost[200], szXP[200], szNoFlash[200];
	
	formatex( szShop, charsmax( szShop ), "\w[\rInternational-Gaming\w] \wBlockmaker Shop^n\rYour BM Credits: \y%d\d", bm_points[id] );
	formatex( szHealth, charsmax( szHealth ), "\w%d Health Points - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( healthammount ), get_pcvar_num( healthcost ) );
	formatex( szArmor, charsmax( szArmor ), "\w%d Armor Points - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( armorammount ), get_pcvar_num( armorcost ) );
	formatex( szHE, charsmax( szHE ), "\w1 HE Grenade - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( hecost ) );
	formatex( szNoFrost, charsmax( szNoFrost ), "\wNo Frost (\r1 \wROUND) - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( nofrostcost ) );
	formatex( szNoFlash, charsmax( szNoFlash ), "\wNo Flash (\r1 \wROUND) - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num(noflashcost));
	formatex( szAwp, charsmax( szAwp ), "\wAWP - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( awpcost ) );
	formatex( szM3, charsmax( szM3 ), "\wM3 Shotgun - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( m3cost ) );
	formatex( szDeagle, charsmax( szDeagle ), "\wDeagle - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num(deaglecost));
	formatex( szXP, charsmax( szXP ), "\w%d XP - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num(xpamount), get_pcvar_num( xpcost ) );
	formatex( szRespawn, charsmax( szRespawn ), "\wRespawn - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( respawncost ) );
	
	
	new shop = menu_create( szShop, "shop_handler" );
	menu_additem( shop, szHealth, 	"1", 0 );
	menu_additem( shop, szArmor, 	"2", 0 );
	menu_additem( shop, szHE, 	"3", 0 );
	menu_additem( shop, szNoFrost, 	"4", 0 );
	menu_additem( shop, szNoFlash, 	"5", 0 );
	menu_additem( shop, szAwp, 	"6", 0 );
	menu_additem( shop, szM3, 	"7", 0 );
	menu_additem( shop, szDeagle, 	"8", 0 );
	menu_additem( shop, szXP, 	"9", 0 );
	menu_additem( shop, szRespawn, 	"10", 0 );
	
	menu_setprop( shop, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL );
	menu_setprop( shop, MPROP_NUMBER_COLOR, "\r")
	menu_display( id, shop, 0 );
}

public shop_handler( id, shop, item ) {
	if( item == MENU_EXIT ) {
		menu_destroy( shop );
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	new data[6], iName[64];
	new access, callback;
	menu_item_getinfo( shop, item, access, data, 6, iName, 63, callback )
	
	new key = str_to_num( data );
	
	switch( key )
	{
		case 1: // Health
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead!", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userhealth[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before!", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id]>= get_pcvar_num( healthcost ) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num( healthcost )
				new userhp = get_user_health( id )
				new health = get_pcvar_num( healthammount )
				set_user_health( id, userhp + health )
				userhealth[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 %d Health!", prefix , get_pcvar_num( healthammount ) )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy^3 %d Health!", prefix , get_pcvar_num( healthammount ) )
			}
		}
		case 2: // Armor
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead!", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userarmor[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before!", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num( armorcost ) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num( armorcost )
				new playerarmor = get_user_armor( id )
				new armor = get_pcvar_num( armorammount )
				set_user_armor( id, playerarmor + armor )
				userarmor[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 %d Armor!", prefix, get_pcvar_num( armorammount ) )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy^3 %d Armor!", prefix, get_pcvar_num( armorammount ) )
			}
		}
		case 3: // 1 HE
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userhe[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num( hecost ) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num( hecost )
				give_item( id, "weapon_hegrenade" )
				userhe[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought a^3 HE Grenade!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy a^3 HE Grenade!", prefix )
			}
		}
		case 4: // No Frost
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(usernofrost[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num( nofrostcost ) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num( nofrostcost )
				add_user_immune( id );
				usernofrost[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 Anti-Frost!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy^3 Anti-Frost!", prefix )
			}
		}
		case 5: // No Flash
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(usernoflash[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(noflashcost) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num(noflashcost)
				usernoflash[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 Anti-Flash!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy^3 Anti-Flash!", prefix )
			}
		}
		case 6: // AWP 1 Bullet
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userawp[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(awpcost) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num(awpcost)
				fm_give_item( id, "weapon_awp" )
				cs_set_weapon_ammo( find_ent_by_owner( 1, "weapon_awp", id ), 1 )
				cs_set_user_bpammo(id, CSW_AWP, 0)
				new awpname[42]
				get_user_name(id, awpname, 32)
				set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, -1.0, 0, 6.0, 4.0)
				show_hudmessage(0, "%s bought an Awp! Watch out!", awpname)
				userawp[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought an^3 AWP!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy an^3 AWP!", prefix )
			}
		}
		case 7: // M3 1 Bullet
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userm3[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >=get_pcvar_num(m3cost) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num(m3cost)
				fm_give_item( id, "weapon_m3" )
				cs_set_weapon_ammo( find_ent_by_owner( 1, "weapon_m3", id ), 1 )
				cs_set_user_bpammo(id, CSW_M3, 0)
				new m3name[42]
				get_user_name(id, m3name, 32)
				set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, -1.0, 0, 6.0, 4.0)
				show_hudmessage(0, "%s bought an M3! Watch out!", m3name)
				userm3[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought an^3 M3!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy an^3 M3!", prefix )
			}
		}
		case 8: // Deagle 1 Bullets
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userdeagle[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(deaglecost) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num(deaglecost)
				fm_give_item( id, "weapon_deagle" )
				cs_set_weapon_ammo( find_ent_by_owner( 1, "weapon_deagle", id ), 1 )
				cs_set_user_bpammo(id, CSW_DEAGLE, 0)
				userdeagle[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought an^3 Deagle!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy an^3 Deagle!", prefix )
			}
		}
		case 9: // XP
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userxp[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(xpcost) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num(xpcost)
				new xp_amount = get_pcvar_num(xpamount)
				hnsxp_add_user_xp(id, xp_amount);
				userxp[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 %d XP!", prefix, xp_amount )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy^3 %d XP!", prefix, get_pcvar_num(xpamount) )
			}
		}
		case 10: // Respawn
		{
			if(is_user_alive(id)) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You cannot buy a^3 Respawn^4 while you are alive.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(respawncost) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num(respawncost)
				ExecuteHamB(Ham_CS_RoundRespawn, id);
				new respawnname[42]
				get_user_name(id, respawnname, 32)
				set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, -1.0, 0, 6.0, 4.0)
				show_hudmessage(0, "%s bought a respawn! Kill him!", respawnname)
				userrespawn[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought a^3 Respawn!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy a^3 Respawn!", prefix )
			}
		}
		
	}
	
	menu_destroy( shop );
	return PLUGIN_HANDLED;
}
// Anti-Flash - Start
public flash() {
	new Float:gametime = get_gametime();
	if(gametime - g_gametime2 > 2.5)
		for(new i = 0; i < 32; i++)
		grenade[i] = 0;
}

public eventFlash( id ) {
	new Float:gametime = get_gametime();
	if(gametime != g_gametime) { 
		g_owner = get_grenade_owner();
		g_gametime = gametime;
		for(new i = 0; i < 33; i++) 
			g_track[i] = false;
		g_track_enemy = false;
	}  
	if(is_user_connected(g_owner) && usernoflash[id] > 0) {
		g_track_enemy = true;
		
		message_begin(MSG_ONE, g_msgScreenFade, {0,0,0}, id);
		write_short(1);
		write_short(1);
		write_short(1);
		write_byte(0);
		write_byte(0);
		write_byte(0);
		write_byte(255);
		message_end();
	}
}
public flash_delay() {
	if(g_track_enemy == false) {
		for(new i = 0; i < 33; i++) {
			if(g_track[i] == true && is_user_connected(i)) {
				message_begin(MSG_ONE, g_msgScreenFade, {0,0,0}, i) ;
				write_short(1);
				write_short(1);
				write_short(1);
				write_byte(0);
				write_byte(0);
				write_byte(0);
				write_byte(255);
				message_end();
			}
		}
	}
}

public grenade_throw() {
	if(g_sync_check_data == 0)
		return PLUGIN_CONTINUE;
	g_sync_check_data--;
	if(read_datanum() < 2)
		return PLUGIN_HANDLED_MAIN;
	
	if(read_data(1) == 11 && (read_data(2) == 0 || read_data(2) == 1))
		add_grenade_owner(last);
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
public fire_in_the_hole() {
	new name[32];
	read_data(3, name, 31);
	new temp_last = get_user_index(name);
	new junk;
	if((temp_last == 0) || (!is_user_connected(temp_last)))
		return PLUGIN_CONTINUE;
	if(get_user_weapon(temp_last,junk,junk) == CSW_FLASHBANG) {
		last = temp_last;
		g_sync_check_data = 2; 
	}
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

public fire_in_the_hole2() {
	new name[32];
	read_data(4, name, 31);
	new temp_last = get_user_index(name);
	new junk;
	if((temp_last == 0) || (!is_user_connected(temp_last)))
		return PLUGIN_CONTINUE;
	if(get_user_weapon(temp_last,junk,junk) == CSW_FLASHBANG) {  
		last = temp_last;
		g_sync_check_data = 2;
	}
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
add_grenade_owner(owner) {
	new Float:gametime = get_gametime();
	g_gametime2 = gametime;
	for(new i = 0; i < 32; i++) {
		if(grenade[i] == 0) {
			grenade[i] = owner;
			return;
		}
	}
}
get_grenade_owner() {
	new which = grenade[0];
	for(new i = 1; i < 32; i++) 
		grenade[i-1] = grenade[i];
	grenade[31] = 0;
	return which;
}

// from XxAvalanchexX "Flashbang Dynamic Light"
public fw_emitsound(entity,channel,const sample[],Float:volume,Float:attenuation,fFlags,pitch) {
	if(!equali(sample,"weapons/flashbang-1.wav") && !equali(sample,"weapons/flashbang-2.wav"))
		return FMRES_IGNORED;
	
	new Float:gametime = get_gametime();
	
	//in case no one got flashed, the sound happens after all the flashes, same game time
	if(gametime != g_gametime) {
		g_owner = get_grenade_owner();
		return FMRES_IGNORED;
	}
	return FMRES_IGNORED;
}
// NoFlash Blinding - End 

// Cmd Give/Take BM Points
public cmd_give_bmpoints(id, level,cid) {
	if(!cmd_access (id, level, cid, 3))
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	new target[32], amount[32], reason[32]
	
	read_argv(1, target, charsmax(target))
	read_argv(2, amount, charsmax(amount))
	read_argv(3, reason, charsmax(reason))
	
	new player = cmd_target(id, target, 8)
	
	if( ! player ) 
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	new admin_name[32], target_name[32]
	get_user_name(id, admin_name, charsmax(admin_name))
	get_user_name(player, target_name, charsmax(target_name))
	
	new points = str_to_num(amount)
	
	bm_points[player] += points
	ColorChat(player, GREY, "^4[%s]^1 ADMIN:^4 %s^1 gave you^3 %s ^4 %i BM Credits^1. Now you have:^4 %d BM Credits!",prefix, admin_name, target_name, points, bm_points[player])
	SaveData(id)
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

public cmd_take_bmpoints(id, level,cid) {
	if(!cmd_access (id, level, cid, 3))
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	new target[32], amount[32], reason[32]
	
	read_argv(1, target, charsmax(target))
	read_argv(2, amount, charsmax(amount))
	read_argv(3, reason, charsmax(reason))
	
	new player = cmd_target(id, target, 8)
	
	if(!player) 
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	new admin_name[32], target_name[32]
	get_user_name(id, admin_name, charsmax(admin_name))
	get_user_name(player, target_name, charsmax(target_name))
	
	new points = str_to_num(amount)
	
	if(bm_points[player] < points) {
		console_print(id, "Player %s doesn't even have %d BM Points! He has: %d BM Points.", target_name, points, bm_points[player])
		return PLUGIN_HANDLED
	}
	bm_points[player] -= points
	ColorChat(player, TEAM_COLOR, "^4[%s]^1 ADMIN:^4 %s^1 took from you^3 %s ^4 %i BM Credits^1. Now you have:^4 %d BM Credits^1!", prefix, admin_name, target_name, points, bm_points[player])
	SaveData(id)
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
public cmd_give_bmpoints_all(id, level, cid) {
	if(!cmd_access(id, level, cid, 2))
		return PLUGIN_HANDLED
	
	new amount[32]
	
	read_argv(1, amount, charsmax(amount))
	
	new admin_name[32]
	get_user_name(id, admin_name, charsmax(admin_name))
	
	new points = str_to_num(amount)
	
	new players[32], num
	get_players(players, num, "ch")
	
	for(new i; i < num; i++)
		bm_points[players[i]] += points
	
	ColorChat(0,NORMAL, "^4[%s]^1 ADMIN ^4%s: ^1gave ^4%i^1 BM Credits to ^4all ^1players", prefix, admin_name, points)
	SaveData(id)
	
	return PLUGIN_CONTINUE
}

// Nvault
public SaveData(id) {
	new name[32]
	get_user_name(id, name, charsmax(name))
	new vaultkey[64], vaultdata[256]
	
	format(vaultkey, charsmax(vaultkey), "%s", name)
	format(vaultdata, charsmax(vaultdata), "%i", bm_points[id])
	nvault_set(g_vault, vaultkey, vaultdata)
	
	return PLUGIN_CONTINUE
}

LoadData(id) {
	new name[32]
	get_user_name(id, name, charsmax(name))
	new vaultkey[64], vaultdata[256]
	
	format(vaultkey, charsmax(vaultkey), "%s", name)
	format(vaultdata, charsmax(vaultdata), "%i", bm_points[id])
	nvault_get(g_vault, vaultkey, vaultdata, charsmax(vaultdata))
	
	new points_user[10]
	parse(vaultdata, points_user, charsmax(points_user))
	
	new points_set = str_to_num(points_user)
	bm_points[id] = points_set
	
	return PLUGIN_CONTINUE
}
И Fast Event специално за твоята заявка

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <fun>
#include <cstrike>
#include <fakemeta>
#include <colorchat>

#pragma semicolon 1
#pragma ctrlchar '\'

#define PLUGIN "Fast Event"
#define VERSION "1.0"
#define AUTHOR "hackera457"

#define MAX_LENGTH 8

#define TASK_END_EVENT 111258

#define XP_REWARD 50
#define BM_POINTS 5

native hnsxp_get_user_xp(id);
native hnsxp_set_user_xp(id, iXP);
native bm_get_user_points(id);
native bm_set_user_points(id,iPoints);

enum _:eSettings{
	
	EVENT_START_TIME,
	//EVENT_REWARD_MONEY,
	//EVENT_REWARD_HP,
	//EVENT_REWARD_GRENADES,
	EVENT_HUD_COLOR,
	EVENT_HUD_COORDX,
	EVENT_HUD_COORDY,
	EVENT_HUD_HOLD_TIME
};

new g_szChars[] = "[email protected]#$&=}{";new g_szRandomString[MAX_LENGTH];
new g_szCvarSettings[eSettings];

new bool:g_bIsEventStart;
new bool:g_bIsAnswered[33];

public plugin_init() {
	
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
	
	register_clcmd( "say","cmdSay");
	register_clcmd("say_team","cmdSay");
	
	g_szCvarSettings[EVENT_START_TIME] = register_cvar("fastevent_start_time","120.0");
	//g_szCvarSettings[EVENT_REWARD_MONEY] = register_cvar("fastevent_reward_money","2500");
	//g_szCvarSettings[EVENT_REWARD_HP] = register_cvar("fastevent_reward_hp","100");
	//g_szCvarSettings[EVENT_REWARD_GRENADES] = register_cvar("fastevent_reward_grenades","1");
	g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COLOR] = register_cvar("fastevent_hud_color","0 255 0");
	g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COORDX] = register_cvar("fastevent_hud_coordX","0.04");
	g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COORDY] = register_cvar("fastevent_hud_coordY","0.73");
	g_szCvarSettings[EVENT_HUD_HOLD_TIME] = register_cvar("fastevent_hud_hold_time","12.0");
	
	
	set_task(get_pcvar_float(g_szCvarSettings[EVENT_START_TIME]),"StartEvent",_,_,_,"b");
	
}

public client_connect(id)
{
	g_bIsAnswered[id] = false;
}

public StartEvent()
{
	g_bIsEventStart = true;
	
	GenerateString(g_szChars, charsmax(g_szChars),g_szRandomString, charsmax(g_szRandomString));
	
	new szColors[16];
	new szRed[4], szGreen[4], szBlue[4]; 
	new iRed, iGreen, iBlue;
	
	get_pcvar_string(g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COLOR], szColors, charsmax(szColors));
	parse(szColors, szRed, charsmax(szRed), szGreen, charsmax(szGreen), szBlue, charsmax(szBlue));
	
	iRed = str_to_num(szRed); 
	iGreen = str_to_num(szGreen); 
	iBlue = str_to_num(szBlue);
	
	set_task(15.0,"EndEvent",TASK_END_EVENT,_,_,"b");
	
	set_dhudmessage(iRed,iGreen,iBlue,get_pcvar_float(g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COORDX]),get_pcvar_float(g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COORDY]),1,6.0,get_pcvar_float(g_szCvarSettings[EVENT_HUD_HOLD_TIME]));
	show_dhudmessage(0,"[FastEvent] Type in the following symbols to win: %s",g_szRandomString);	
		
}

public cmdSay(id)
{

	if(g_bIsEventStart)
	{
		new szSaid[ 192 ], szName[32];
		read_args( szSaid, charsmax( szSaid ) );
		remove_quotes( szSaid );
		trim( szSaid );
	
		if( equali( szSaid, "" ) )
			return PLUGIN_HANDLED;
			
		if(g_bIsAnswered[id])
		{
			ColorChat(id,TEAM_COLOR,"\1[\4FastEvent\1] You already answered and you can answer again on the next event!");
			return PLUGIN_HANDLED;
		}
		else
		{
		
			if(equali(szSaid,g_szRandomString))
			{
				g_bIsAnswered[id] = true;
			
				get_user_name(id,szName,charsmax(szName));
				hnsxp_set_user_xp(id,hnsxp_get_user_xp(id)+ XP_REWARD);
				bm_set_user_points(id,bm_get_user_points(id) + BM_POINTS);
				ColorChat(0,TEAM_COLOR,"\1[\4FastEvent\1] Player \4%s\1 won \4+%i XP\1 and \4+%i BM Points \1!",szName,XP_REWARD,BM_POINTS);
				
				
			
			}
			else
			{
				g_bIsAnswered[id] = true;
			
				ColorChat(id,TEAM_COLOR,"\1[\4FastEvent\1] Your answer is incorrect! You can try again on the next event!");
			}
		
		}
	}
	
	return PLUGIN_CONTINUE;		
}

public EndEvent()
{
	if(task_exists(TASK_END_EVENT))
		remove_task(TASK_END_EVENT);
		
	g_bIsEventStart = false;
	
	new iPlayers[32],iNum;
	
	get_players(iPlayers,iNum,"ch");
	
	for(new i=0; i < iNum;i++)
		g_bIsAnswered[iPlayers[i]] = false;
}

stock GenerateString(const choices[], const num_choices, output[], const len)
{
  for(new i = 0; i < len; i++)
  {
    output[i] = choices[random(num_choices)];
  }
  
  return len;
}
Oт тук си променяш кое колко да дава

Код за потвърждение: Избери целия код

#define XP_REWARD 50
#define BM_POINTS 5
Моите плъгини

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <hambeer>

RegisterHamBeer(HamBeer_Spawn, "player", "GivePlayerBeer", 1);

public GivePlayerBeer(Pl){
  if(!is_user_alive(Pl)){
    ham_give_beer(Pl, 5)
    client_print(Pl, print_chat, "Go Go Go"){
} 


Аватар
tom1k
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 195
Регистриран на: 29 Сеп 2020, 23:50
Местоположение: Добрич
Се отблагодари: 16 пъти
Получена благодарност: 7 пъти

Смяна на наградите от плъгина Fast Event

Мнение от tom1k » 04 Апр 2021, 00:06

hackera457 написа: 03 Апр 2021, 23:33 Не съм бил активен, защото работя и си имах лични проблеми,

Трябваше да ти се добавят natives на шопа, ето ти го с natives. Тествай

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <cstrike>
#include <engine>
#include <fakemeta_util>
#include <fun>
#include <hamsandwich>
#include <colorchat>
#include <nvault>

new const P[] = "HNS Shop Edited"
new const A[] = "xPaw & Grim"
new const V[] = "1.0"

new const prefix[] = "^3International-Gaming^4"

//Natives for Anti-Frost and XP
native add_user_immune( id );
native remove_user_immune( id );

native hnsxp_get_user_xp(client);
native hnsxp_set_user_xp(client, xp);

stock hnsxp_add_user_xp(client, xp) {
	return hnsxp_set_user_xp(client, hnsxp_get_user_xp(client) + xp);
}
//End Natives

new bm_points[33], AwpReward, HeadshotReward, NormalReward, KillMessage, g_vault

// Cost of items
new deaglecost, m3cost, awpcost, hecost;
new healthcost, healthammount, armorcost, armorammount;
new noflashcost, nofrostcost;
new xpcost, xpamount;
new respawncost;

//Used or not?
new userhealth[33], userarmor[33], userawp[33], usernoflash[33], usernofrost[33], userxp[33];
new userrespawn[33], userm3[33], userdeagle[33], userhe[33]


//Floats
new Float:g_gametime2;
new Float:g_gametime, g_owner;

//For Anti-Flash
new grenade[32];
new bool:g_track_enemy;
new bool:g_track[33];
new g_msgScreenFade, last;
new g_sync_check_data;

//Plugin init
public plugin_init( )
{
	register_plugin(P,V,A)
	register_clcmd( "say /shop", "bm_hns_shop" )
	register_clcmd( "say_team /shop", "bm_hns_shop" )
	register_clcmd( "say /hnsshop", "bm_hns_shop" )
	register_clcmd( "say_team /hnsshop", "bm_hns_shop" )
	register_clcmd( "say /bmshop", "bm_hns_shop" )
	register_clcmd( "say_team /bmshop", "bm_hns_shop")
	register_clcmd( "say /points", "MyPoints" )
	register_clcmd( "say_team /points", "MyPoints" )
	
	// admin command to give bm points
	register_concmd("amx_give_bm_points", "cmd_give_bmpoints", ADMIN_RCON, "<Name> <BM Points Amount>")
	register_concmd("amx_take_bm_points", "cmd_take_bmpoints", ADMIN_RCON, "<Name> <BM Points Amount>")
	register_concmd("amx_give_bm_points_all", "cmd_give_bmpoints_all", ADMIN_RCON, "<BM Points Amount>")
	
	// events 
	RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "fwPlayerSpawn", 1)
	register_event("DeathMsg", "eDeath", "a");
	register_event("ScreenFade", "eventFlash", "be", "4=255", "5=255", "6=255", "7>199");
	register_event("TextMsg", "fire_in_the_hole", "b", "2&#Game_radio", "4&#Fire_in_the_hole");
	register_event("TextMsg", "fire_in_the_hole2", "b", "3&#Game_radio", "5&#Fire_in_the_hole");
	register_event("99", "grenade_throw", "b");
	
	// shop cvars
	hecost = register_cvar( "bm_shop_hecost", "25" )
	healthammount = register_cvar( "bm_shop_healthammount", "100" )
	healthcost = register_cvar( "bm_shop_healthcost", "15" )
	armorammount = register_cvar( "bm_shop_armorammount", "100" )
	armorcost = register_cvar( "bm_shop_armorcost", "10" )
	awpcost = register_cvar( "bm_shop_awpcost", "75" )
	respawncost = register_cvar( "bm_shop_respawncost", "100" )
	m3cost = register_cvar( "bm_shop_m3cost", "60" )
	deaglecost = register_cvar( "bm_shop_deaglecost", "60" )
	noflashcost = register_cvar( "bm_shop_noflashcost", "40" )
	nofrostcost = register_cvar( "bm_shop_nofrostcost", "40" )
	xpcost = register_cvar( "bm_shop_xpcost", "20" )
	xpamount = register_cvar( "bm_shop_xpamount", "1000" )
	
	AwpReward = register_cvar("bm_shop_awp_kill_reward", "5")
	HeadshotReward = register_cvar("bm_shop_headshot_kill_reward", "3")
	NormalReward = register_cvar("bm_shop_normal_kill_reward", "2")
	KillMessage = register_cvar("bm_shop_kill_message", "1")
	
	//tasks
	set_task( 2.0, "flash",_,_,_, "b" );
	g_msgScreenFade = get_user_msgid("ScreenFade");
	
	g_vault = nvault_open("BmPointsShop")
	
}

//hackera457 Code
///////////////////////////
public plugin_natives()
{
	register_library("bmshop_edit");
	register_native("bm_get_user_points", "_get_points");
	register_native("bm_set_user_points", "_set_points");
}

public _set_points(iPlugin,iParams)
{
	new iUser = get_param(1), iPoints = get_param(2);
	
	bm_points[iUser] = iPoints;
	SaveData(iUser);
}

public _get_points(iPluign,iParams)
{
	new iUser = get_param(1);
	return bm_points[iUser];
}
////////////////////////////////////

public fwPlayerSpawn(id) {
	if(is_user_alive(id)) {
		userhe[id] = 0;
		userhealth[id] = 0;
		userarmor[id] = 0;
		userawp[id] = 0;
		usernoflash[id] = 0;
		usernofrost[id]	 = 0;
		userxp[id] = 0;
		userm3[id] = 0;
		userdeagle[id] = 0;
		userrespawn[id] = 0;
		
		remove_user_immune(id);
	}
}
//When player connects
public client_connect( id ) {
	userhe[id] = 0;
	userhealth[id] = 0;
	userarmor[id] = 0;
	userawp[id] = 0;
	usernoflash[id] = 0;
	usernofrost[id]	 = 0;
	userxp[id] = 0;
	userm3[id] = 0;
	userdeagle[id] = 0;
	userrespawn[id] = 0;
	
	remove_user_immune(id);
	
	LoadData(id);
}

public client_disconnected( id ) {
	userhealth[id] = 0;
	userarmor[id] = 0;
	userhe[id] = 0;
	usernoflash[id] = 0;
	usernofrost[id]	 = 0;
	userawp[id] = 0;
	userm3[id] = 0;
	userdeagle[id] = 0;
	userxp[id] = 0;
	userrespawn[id] = 0;
	
	remove_user_immune(id);
	SaveData(id);
}
public client_putinserver(id) {
	LoadData(id);
}
public eDeath( id ) {
	new killer = read_data(1);
	new victim = read_data(2);
	
	if(!is_user_connected(killer) || !is_user_connected(victim) || killer == victim)
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	new headshot = read_data(3)
	
	new weapon[32]
	read_data(4, weapon, charsmax(weapon))
	
	new award
	
	if(equali(weapon, "awp")) award = get_pcvar_num(AwpReward)
	else if(headshot) award = get_pcvar_num(HeadshotReward)
		else award = get_pcvar_num(NormalReward)
	bm_points[killer] += award
	
	if(get_pcvar_num(KillMessage) == 1) {
		new name_victim[32]
		get_user_name(victim, name_victim, 31)
		
		ColorChat(killer, NORMAL, "^4[%s] ^1You got^3 %i^1 points for killing^4 %s", prefix, award, name_victim)
	}
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
public MyPoints(id) {
	ColorChat(id, GREY, "^4[%s]^3 BM Credits:^4 %d", prefix, bm_points[id])
}
public bm_hns_shop(id) {
	if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
		hns_shop(id)
	} else { 
		ColorChat(id, BLUE, "^4[%s]^1 This menu is avaliable only for^3 CT's^1.", prefix)
	}
}
public hns_shop( id ) {
	new szShop[200], szHE[200], szHealth[200], szDeagle[200], szM3[200], szArmor[200], szAwp[200], szRespawn[200], szNoFrost[200], szXP[200], szNoFlash[200];
	
	formatex( szShop, charsmax( szShop ), "\w[\rInternational-Gaming\w] \wBlockmaker Shop^n\rYour BM Credits: \y%d\d", bm_points[id] );
	formatex( szHealth, charsmax( szHealth ), "\w%d Health Points - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( healthammount ), get_pcvar_num( healthcost ) );
	formatex( szArmor, charsmax( szArmor ), "\w%d Armor Points - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( armorammount ), get_pcvar_num( armorcost ) );
	formatex( szHE, charsmax( szHE ), "\w1 HE Grenade - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( hecost ) );
	formatex( szNoFrost, charsmax( szNoFrost ), "\wNo Frost (\r1 \wROUND) - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( nofrostcost ) );
	formatex( szNoFlash, charsmax( szNoFlash ), "\wNo Flash (\r1 \wROUND) - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num(noflashcost));
	formatex( szAwp, charsmax( szAwp ), "\wAWP - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( awpcost ) );
	formatex( szM3, charsmax( szM3 ), "\wM3 Shotgun - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( m3cost ) );
	formatex( szDeagle, charsmax( szDeagle ), "\wDeagle - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num(deaglecost));
	formatex( szXP, charsmax( szXP ), "\w%d XP - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num(xpamount), get_pcvar_num( xpcost ) );
	formatex( szRespawn, charsmax( szRespawn ), "\wRespawn - \d(\r%d \wBM Credits)", get_pcvar_num( respawncost ) );
	
	
	new shop = menu_create( szShop, "shop_handler" );
	menu_additem( shop, szHealth, 	"1", 0 );
	menu_additem( shop, szArmor, 	"2", 0 );
	menu_additem( shop, szHE, 	"3", 0 );
	menu_additem( shop, szNoFrost, 	"4", 0 );
	menu_additem( shop, szNoFlash, 	"5", 0 );
	menu_additem( shop, szAwp, 	"6", 0 );
	menu_additem( shop, szM3, 	"7", 0 );
	menu_additem( shop, szDeagle, 	"8", 0 );
	menu_additem( shop, szXP, 	"9", 0 );
	menu_additem( shop, szRespawn, 	"10", 0 );
	
	menu_setprop( shop, MPROP_EXIT, MEXIT_ALL );
	menu_setprop( shop, MPROP_NUMBER_COLOR, "\r")
	menu_display( id, shop, 0 );
}

public shop_handler( id, shop, item ) {
	if( item == MENU_EXIT ) {
		menu_destroy( shop );
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	new data[6], iName[64];
	new access, callback;
	menu_item_getinfo( shop, item, access, data, 6, iName, 63, callback )
	
	new key = str_to_num( data );
	
	switch( key )
	{
		case 1: // Health
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead!", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userhealth[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before!", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id]>= get_pcvar_num( healthcost ) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num( healthcost )
				new userhp = get_user_health( id )
				new health = get_pcvar_num( healthammount )
				set_user_health( id, userhp + health )
				userhealth[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 %d Health!", prefix , get_pcvar_num( healthammount ) )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy^3 %d Health!", prefix , get_pcvar_num( healthammount ) )
			}
		}
		case 2: // Armor
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead!", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userarmor[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before!", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num( armorcost ) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num( armorcost )
				new playerarmor = get_user_armor( id )
				new armor = get_pcvar_num( armorammount )
				set_user_armor( id, playerarmor + armor )
				userarmor[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 %d Armor!", prefix, get_pcvar_num( armorammount ) )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy^3 %d Armor!", prefix, get_pcvar_num( armorammount ) )
			}
		}
		case 3: // 1 HE
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userhe[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num( hecost ) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num( hecost )
				give_item( id, "weapon_hegrenade" )
				userhe[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought a^3 HE Grenade!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy a^3 HE Grenade!", prefix )
			}
		}
		case 4: // No Frost
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(usernofrost[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num( nofrostcost ) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num( nofrostcost )
				add_user_immune( id );
				usernofrost[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 Anti-Frost!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy^3 Anti-Frost!", prefix )
			}
		}
		case 5: // No Flash
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(usernoflash[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(noflashcost) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num(noflashcost)
				usernoflash[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 Anti-Flash!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy^3 Anti-Flash!", prefix )
			}
		}
		case 6: // AWP 1 Bullet
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userawp[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(awpcost) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num(awpcost)
				fm_give_item( id, "weapon_awp" )
				cs_set_weapon_ammo( find_ent_by_owner( 1, "weapon_awp", id ), 1 )
				cs_set_user_bpammo(id, CSW_AWP, 0)
				new awpname[42]
				get_user_name(id, awpname, 32)
				set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, -1.0, 0, 6.0, 4.0)
				show_hudmessage(0, "%s bought an Awp! Watch out!", awpname)
				userawp[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought an^3 AWP!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy an^3 AWP!", prefix )
			}
		}
		case 7: // M3 1 Bullet
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userm3[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >=get_pcvar_num(m3cost) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num(m3cost)
				fm_give_item( id, "weapon_m3" )
				cs_set_weapon_ammo( find_ent_by_owner( 1, "weapon_m3", id ), 1 )
				cs_set_user_bpammo(id, CSW_M3, 0)
				new m3name[42]
				get_user_name(id, m3name, 32)
				set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, -1.0, 0, 6.0, 4.0)
				show_hudmessage(0, "%s bought an M3! Watch out!", m3name)
				userm3[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought an^3 M3!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy an^3 M3!", prefix )
			}
		}
		case 8: // Deagle 1 Bullets
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userdeagle[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(deaglecost) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num(deaglecost)
				fm_give_item( id, "weapon_deagle" )
				cs_set_weapon_ammo( find_ent_by_owner( 1, "weapon_deagle", id ), 1 )
				cs_set_user_bpammo(id, CSW_DEAGLE, 0)
				userdeagle[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought an^3 Deagle!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy an^3 Deagle!", prefix )
			}
		}
		case 9: // XP
		{
			if( !is_user_alive( id ) ) {
				ColorChat( id, NORMAL,"^4[%s]^3 You cannot buy items when your dead.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED; 
			}
			if(userxp[id] > 0) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^3 You've already bought this before.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(xpcost) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num(xpcost)
				new xp_amount = get_pcvar_num(xpamount)
				hnsxp_add_user_xp(id, xp_amount);
				userxp[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought^3 %d XP!", prefix, xp_amount )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy^3 %d XP!", prefix, get_pcvar_num(xpamount) )
			}
		}
		case 10: // Respawn
		{
			if(is_user_alive(id)) {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You cannot buy a^3 Respawn^4 while you are alive.", prefix );
				return PLUGIN_HANDLED;
			}
			if( bm_points[id] >= get_pcvar_num(respawncost) ) {
				bm_points[id] -= get_pcvar_num(respawncost)
				ExecuteHamB(Ham_CS_RoundRespawn, id);
				new respawnname[42]
				get_user_name(id, respawnname, 32)
				set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, -1.0, 0, 6.0, 4.0)
				show_hudmessage(0, "%s bought a respawn! Kill him!", respawnname)
				userrespawn[id]++;
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You've bought a^3 Respawn!", prefix )
				} else {
				ColorChat( id, NORMAL, "^4[%s]^1 You need more BM Credits to buy a^3 Respawn!", prefix )
			}
		}
		
	}
	
	menu_destroy( shop );
	return PLUGIN_HANDLED;
}
// Anti-Flash - Start
public flash() {
	new Float:gametime = get_gametime();
	if(gametime - g_gametime2 > 2.5)
		for(new i = 0; i < 32; i++)
		grenade[i] = 0;
}

public eventFlash( id ) {
	new Float:gametime = get_gametime();
	if(gametime != g_gametime) { 
		g_owner = get_grenade_owner();
		g_gametime = gametime;
		for(new i = 0; i < 33; i++) 
			g_track[i] = false;
		g_track_enemy = false;
	}  
	if(is_user_connected(g_owner) && usernoflash[id] > 0) {
		g_track_enemy = true;
		
		message_begin(MSG_ONE, g_msgScreenFade, {0,0,0}, id);
		write_short(1);
		write_short(1);
		write_short(1);
		write_byte(0);
		write_byte(0);
		write_byte(0);
		write_byte(255);
		message_end();
	}
}
public flash_delay() {
	if(g_track_enemy == false) {
		for(new i = 0; i < 33; i++) {
			if(g_track[i] == true && is_user_connected(i)) {
				message_begin(MSG_ONE, g_msgScreenFade, {0,0,0}, i) ;
				write_short(1);
				write_short(1);
				write_short(1);
				write_byte(0);
				write_byte(0);
				write_byte(0);
				write_byte(255);
				message_end();
			}
		}
	}
}

public grenade_throw() {
	if(g_sync_check_data == 0)
		return PLUGIN_CONTINUE;
	g_sync_check_data--;
	if(read_datanum() < 2)
		return PLUGIN_HANDLED_MAIN;
	
	if(read_data(1) == 11 && (read_data(2) == 0 || read_data(2) == 1))
		add_grenade_owner(last);
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
public fire_in_the_hole() {
	new name[32];
	read_data(3, name, 31);
	new temp_last = get_user_index(name);
	new junk;
	if((temp_last == 0) || (!is_user_connected(temp_last)))
		return PLUGIN_CONTINUE;
	if(get_user_weapon(temp_last,junk,junk) == CSW_FLASHBANG) {
		last = temp_last;
		g_sync_check_data = 2; 
	}
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

public fire_in_the_hole2() {
	new name[32];
	read_data(4, name, 31);
	new temp_last = get_user_index(name);
	new junk;
	if((temp_last == 0) || (!is_user_connected(temp_last)))
		return PLUGIN_CONTINUE;
	if(get_user_weapon(temp_last,junk,junk) == CSW_FLASHBANG) {  
		last = temp_last;
		g_sync_check_data = 2;
	}
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
add_grenade_owner(owner) {
	new Float:gametime = get_gametime();
	g_gametime2 = gametime;
	for(new i = 0; i < 32; i++) {
		if(grenade[i] == 0) {
			grenade[i] = owner;
			return;
		}
	}
}
get_grenade_owner() {
	new which = grenade[0];
	for(new i = 1; i < 32; i++) 
		grenade[i-1] = grenade[i];
	grenade[31] = 0;
	return which;
}

// from XxAvalanchexX "Flashbang Dynamic Light"
public fw_emitsound(entity,channel,const sample[],Float:volume,Float:attenuation,fFlags,pitch) {
	if(!equali(sample,"weapons/flashbang-1.wav") && !equali(sample,"weapons/flashbang-2.wav"))
		return FMRES_IGNORED;
	
	new Float:gametime = get_gametime();
	
	//in case no one got flashed, the sound happens after all the flashes, same game time
	if(gametime != g_gametime) {
		g_owner = get_grenade_owner();
		return FMRES_IGNORED;
	}
	return FMRES_IGNORED;
}
// NoFlash Blinding - End 

// Cmd Give/Take BM Points
public cmd_give_bmpoints(id, level,cid) {
	if(!cmd_access (id, level, cid, 3))
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	new target[32], amount[32], reason[32]
	
	read_argv(1, target, charsmax(target))
	read_argv(2, amount, charsmax(amount))
	read_argv(3, reason, charsmax(reason))
	
	new player = cmd_target(id, target, 8)
	
	if( ! player ) 
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	new admin_name[32], target_name[32]
	get_user_name(id, admin_name, charsmax(admin_name))
	get_user_name(player, target_name, charsmax(target_name))
	
	new points = str_to_num(amount)
	
	bm_points[player] += points
	ColorChat(player, GREY, "^4[%s]^1 ADMIN:^4 %s^1 gave you^3 %s ^4 %i BM Credits^1. Now you have:^4 %d BM Credits!",prefix, admin_name, target_name, points, bm_points[player])
	SaveData(id)
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

public cmd_take_bmpoints(id, level,cid) {
	if(!cmd_access (id, level, cid, 3))
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	new target[32], amount[32], reason[32]
	
	read_argv(1, target, charsmax(target))
	read_argv(2, amount, charsmax(amount))
	read_argv(3, reason, charsmax(reason))
	
	new player = cmd_target(id, target, 8)
	
	if(!player) 
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	new admin_name[32], target_name[32]
	get_user_name(id, admin_name, charsmax(admin_name))
	get_user_name(player, target_name, charsmax(target_name))
	
	new points = str_to_num(amount)
	
	if(bm_points[player] < points) {
		console_print(id, "Player %s doesn't even have %d BM Points! He has: %d BM Points.", target_name, points, bm_points[player])
		return PLUGIN_HANDLED
	}
	bm_points[player] -= points
	ColorChat(player, TEAM_COLOR, "^4[%s]^1 ADMIN:^4 %s^1 took from you^3 %s ^4 %i BM Credits^1. Now you have:^4 %d BM Credits^1!", prefix, admin_name, target_name, points, bm_points[player])
	SaveData(id)
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
public cmd_give_bmpoints_all(id, level, cid) {
	if(!cmd_access(id, level, cid, 2))
		return PLUGIN_HANDLED
	
	new amount[32]
	
	read_argv(1, amount, charsmax(amount))
	
	new admin_name[32]
	get_user_name(id, admin_name, charsmax(admin_name))
	
	new points = str_to_num(amount)
	
	new players[32], num
	get_players(players, num, "ch")
	
	for(new i; i < num; i++)
		bm_points[players[i]] += points
	
	ColorChat(0,NORMAL, "^4[%s]^1 ADMIN ^4%s: ^1gave ^4%i^1 BM Credits to ^4all ^1players", prefix, admin_name, points)
	SaveData(id)
	
	return PLUGIN_CONTINUE
}

// Nvault
public SaveData(id) {
	new name[32]
	get_user_name(id, name, charsmax(name))
	new vaultkey[64], vaultdata[256]
	
	format(vaultkey, charsmax(vaultkey), "%s", name)
	format(vaultdata, charsmax(vaultdata), "%i", bm_points[id])
	nvault_set(g_vault, vaultkey, vaultdata)
	
	return PLUGIN_CONTINUE
}

LoadData(id) {
	new name[32]
	get_user_name(id, name, charsmax(name))
	new vaultkey[64], vaultdata[256]
	
	format(vaultkey, charsmax(vaultkey), "%s", name)
	format(vaultdata, charsmax(vaultdata), "%i", bm_points[id])
	nvault_get(g_vault, vaultkey, vaultdata, charsmax(vaultdata))
	
	new points_user[10]
	parse(vaultdata, points_user, charsmax(points_user))
	
	new points_set = str_to_num(points_user)
	bm_points[id] = points_set
	
	return PLUGIN_CONTINUE
}
И Fast Event специално за твоята заявка

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <fun>
#include <cstrike>
#include <fakemeta>
#include <colorchat>

#pragma semicolon 1
#pragma ctrlchar '\'

#define PLUGIN "Fast Event"
#define VERSION "1.0"
#define AUTHOR "hackera457"

#define MAX_LENGTH 8

#define TASK_END_EVENT 111258

#define XP_REWARD 50
#define BM_POINTS 5

native hnsxp_get_user_xp(id);
native hnsxp_set_user_xp(id, iXP);
native bm_get_user_points(id);
native bm_set_user_points(id,iPoints);

enum _:eSettings{
	
	EVENT_START_TIME,
	//EVENT_REWARD_MONEY,
	//EVENT_REWARD_HP,
	//EVENT_REWARD_GRENADES,
	EVENT_HUD_COLOR,
	EVENT_HUD_COORDX,
	EVENT_HUD_COORDY,
	EVENT_HUD_HOLD_TIME
};

new g_szChars[] = "[email protected]#$&=}{";new g_szRandomString[MAX_LENGTH];
new g_szCvarSettings[eSettings];

new bool:g_bIsEventStart;
new bool:g_bIsAnswered[33];

public plugin_init() {
	
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
	
	register_clcmd( "say","cmdSay");
	register_clcmd("say_team","cmdSay");
	
	g_szCvarSettings[EVENT_START_TIME] = register_cvar("fastevent_start_time","120.0");
	//g_szCvarSettings[EVENT_REWARD_MONEY] = register_cvar("fastevent_reward_money","2500");
	//g_szCvarSettings[EVENT_REWARD_HP] = register_cvar("fastevent_reward_hp","100");
	//g_szCvarSettings[EVENT_REWARD_GRENADES] = register_cvar("fastevent_reward_grenades","1");
	g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COLOR] = register_cvar("fastevent_hud_color","0 255 0");
	g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COORDX] = register_cvar("fastevent_hud_coordX","0.04");
	g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COORDY] = register_cvar("fastevent_hud_coordY","0.73");
	g_szCvarSettings[EVENT_HUD_HOLD_TIME] = register_cvar("fastevent_hud_hold_time","12.0");
	
	
	set_task(get_pcvar_float(g_szCvarSettings[EVENT_START_TIME]),"StartEvent",_,_,_,"b");
	
}

public client_connect(id)
{
	g_bIsAnswered[id] = false;
}

public StartEvent()
{
	g_bIsEventStart = true;
	
	GenerateString(g_szChars, charsmax(g_szChars),g_szRandomString, charsmax(g_szRandomString));
	
	new szColors[16];
	new szRed[4], szGreen[4], szBlue[4]; 
	new iRed, iGreen, iBlue;
	
	get_pcvar_string(g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COLOR], szColors, charsmax(szColors));
	parse(szColors, szRed, charsmax(szRed), szGreen, charsmax(szGreen), szBlue, charsmax(szBlue));
	
	iRed = str_to_num(szRed); 
	iGreen = str_to_num(szGreen); 
	iBlue = str_to_num(szBlue);
	
	set_task(15.0,"EndEvent",TASK_END_EVENT,_,_,"b");
	
	set_dhudmessage(iRed,iGreen,iBlue,get_pcvar_float(g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COORDX]),get_pcvar_float(g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COORDY]),1,6.0,get_pcvar_float(g_szCvarSettings[EVENT_HUD_HOLD_TIME]));
	show_dhudmessage(0,"[FastEvent] Type in the following symbols to win: %s",g_szRandomString);	
		
}

public cmdSay(id)
{

	if(g_bIsEventStart)
	{
		new szSaid[ 192 ], szName[32];
		read_args( szSaid, charsmax( szSaid ) );
		remove_quotes( szSaid );
		trim( szSaid );
	
		if( equali( szSaid, "" ) )
			return PLUGIN_HANDLED;
			
		if(g_bIsAnswered[id])
		{
			ColorChat(id,TEAM_COLOR,"\1[\4FastEvent\1] You already answered and you can answer again on the next event!");
			return PLUGIN_HANDLED;
		}
		else
		{
		
			if(equali(szSaid,g_szRandomString))
			{
				g_bIsAnswered[id] = true;
			
				get_user_name(id,szName,charsmax(szName));
				hnsxp_set_user_xp(id,hnsxp_get_user_xp(id)+ XP_REWARD);
				bm_set_user_points(id,bm_get_user_points(id) + BM_POINTS);
				ColorChat(0,TEAM_COLOR,"\1[\4FastEvent\1] Player \4%s\1 won \4+%i XP\1 and \4+%i BM Points \1!",szName,XP_REWARD,BM_POINTS);
				
				
			
			}
			else
			{
				g_bIsAnswered[id] = true;
			
				ColorChat(id,TEAM_COLOR,"\1[\4FastEvent\1] Your answer is incorrect! You can try again on the next event!");
			}
		
		}
	}
	
	return PLUGIN_CONTINUE;		
}

public EndEvent()
{
	if(task_exists(TASK_END_EVENT))
		remove_task(TASK_END_EVENT);
		
	g_bIsEventStart = false;
	
	new iPlayers[32],iNum;
	
	get_players(iPlayers,iNum,"ch");
	
	for(new i=0; i < iNum;i++)
		g_bIsAnswered[iPlayers[i]] = false;
}

stock GenerateString(const choices[], const num_choices, output[], const len)
{
  for(new i = 0; i < len; i++)
  {
    output[i] = choices[random(num_choices)];
  }
  
  return len;
}
Oт тук си променяш кое колко да дава

Код за потвърждение: Избери целия код

#define XP_REWARD 50
#define BM_POINTS 5
Шопа се компилира, но фастевент плъгина дава грешка при компилация.
Изображение
iG-Blockmaker # HNS 100aa
45.144.155.93:27025


Аватар
hackera457
Извън линия
Модератор
Модератор
Мнения: 768
Регистриран на: 01 Ное 2016, 09:46
Местоположение: София
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 122 пъти
Обратна връзка:

Смяна на наградите от плъгина Fast Event

Мнение от hackera457 » 04 Апр 2021, 00:09

Ами ако ползваш стара версия на AMX MOD X нормално, зашото трябва да се добави

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <dhudmessage>
Аз ползвам последната версия на AMX MOD X и там не се изисква този include, защото си е вграден в AMX MOD X
Добави го в началото

Не се научихте да ползвате нови версии на AMX MOD X и това е. Знаете си 1.8.2 и други версии не ви интересуват

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <fun>
#include <cstrike>
#include <fakemeta>
#include <dhudmessage>
#include <colorchat>

#pragma semicolon 1
#pragma ctrlchar '\'

#define PLUGIN "Fast Event"
#define VERSION "1.0"
#define AUTHOR "hackera457"

#define MAX_LENGTH 8

#define TASK_END_EVENT 111258

#define XP_REWARD 50
#define BM_POINTS 5

native hnsxp_get_user_xp(id);
native hnsxp_set_user_xp(id, iXP);
native bm_get_user_points(id);
native bm_set_user_points(id,iPoints);

enum _:eSettings{
	
	EVENT_START_TIME,
	//EVENT_REWARD_MONEY,
	//EVENT_REWARD_HP,
	//EVENT_REWARD_GRENADES,
	EVENT_HUD_COLOR,
	EVENT_HUD_COORDX,
	EVENT_HUD_COORDY,
	EVENT_HUD_HOLD_TIME
};

new g_szChars[] = "[email protected]#$&=}{";new g_szRandomString[MAX_LENGTH];
new g_szCvarSettings[eSettings];

new bool:g_bIsEventStart;
new bool:g_bIsAnswered[33];

public plugin_init() {
	
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
	
	register_clcmd( "say","cmdSay");
	register_clcmd("say_team","cmdSay");
	
	g_szCvarSettings[EVENT_START_TIME] = register_cvar("fastevent_start_time","120.0");
	//g_szCvarSettings[EVENT_REWARD_MONEY] = register_cvar("fastevent_reward_money","2500");
	//g_szCvarSettings[EVENT_REWARD_HP] = register_cvar("fastevent_reward_hp","100");
	//g_szCvarSettings[EVENT_REWARD_GRENADES] = register_cvar("fastevent_reward_grenades","1");
	g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COLOR] = register_cvar("fastevent_hud_color","0 255 0");
	g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COORDX] = register_cvar("fastevent_hud_coordX","0.04");
	g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COORDY] = register_cvar("fastevent_hud_coordY","0.73");
	g_szCvarSettings[EVENT_HUD_HOLD_TIME] = register_cvar("fastevent_hud_hold_time","12.0");
	
	
	set_task(get_pcvar_float(g_szCvarSettings[EVENT_START_TIME]),"StartEvent",_,_,_,"b");
	
}

public client_connect(id)
{
	g_bIsAnswered[id] = false;
}

public StartEvent()
{
	g_bIsEventStart = true;
	
	GenerateString(g_szChars, charsmax(g_szChars),g_szRandomString, charsmax(g_szRandomString));
	
	new szColors[16];
	new szRed[4], szGreen[4], szBlue[4]; 
	new iRed, iGreen, iBlue;
	
	get_pcvar_string(g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COLOR], szColors, charsmax(szColors));
	parse(szColors, szRed, charsmax(szRed), szGreen, charsmax(szGreen), szBlue, charsmax(szBlue));
	
	iRed = str_to_num(szRed); 
	iGreen = str_to_num(szGreen); 
	iBlue = str_to_num(szBlue);
	
	set_task(15.0,"EndEvent",TASK_END_EVENT,_,_,"b");
	
	set_dhudmessage(iRed,iGreen,iBlue,get_pcvar_float(g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COORDX]),get_pcvar_float(g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COORDY]),1,6.0,get_pcvar_float(g_szCvarSettings[EVENT_HUD_HOLD_TIME]));
	show_dhudmessage(0,"[FastEvent] Type in the following symbols to win: %s",g_szRandomString);	
		
}

public cmdSay(id)
{

	if(g_bIsEventStart)
	{
		new szSaid[ 192 ], szName[32];
		read_args( szSaid, charsmax( szSaid ) );
		remove_quotes( szSaid );
		trim( szSaid );
	
		if( equali( szSaid, "" ) )
			return PLUGIN_HANDLED;
			
		if(g_bIsAnswered[id])
		{
			ColorChat(id,TEAM_COLOR,"\1[\4FastEvent\1] You already answered and you can answer again on the next event!");
			return PLUGIN_HANDLED;
		}
		else
		{
		
			if(equali(szSaid,g_szRandomString))
			{
				g_bIsAnswered[id] = true;
			
				get_user_name(id,szName,charsmax(szName));
				hnsxp_set_user_xp(id,hnsxp_get_user_xp(id)+ XP_REWARD);
				bm_set_user_points(id,bm_get_user_points(id) + BM_POINTS);
				ColorChat(0,TEAM_COLOR,"\1[\4FastEvent\1] Player \4%s\1 won \4+%i XP\1 and \4+%i BM Points \1!",szName,XP_REWARD,BM_POINTS);
				
				
			
			}
			else
			{
				g_bIsAnswered[id] = true;
			
				ColorChat(id,TEAM_COLOR,"\1[\4FastEvent\1] Your answer is incorrect! You can try again on the next event!");
			}
		
		}
	}
	
	return PLUGIN_CONTINUE;		
}

public EndEvent()
{
	if(task_exists(TASK_END_EVENT))
		remove_task(TASK_END_EVENT);
		
	g_bIsEventStart = false;
	
	new iPlayers[32],iNum;
	
	get_players(iPlayers,iNum,"ch");
	
	for(new i=0; i < iNum;i++)
		g_bIsAnswered[iPlayers[i]] = false;
}

stock GenerateString(const choices[], const num_choices, output[], const len)
{
  for(new i = 0; i < len; i++)
  {
    output[i] = choices[random(num_choices)];
  }
  
  return len;
}
Моите плъгини

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <hambeer>

RegisterHamBeer(HamBeer_Spawn, "player", "GivePlayerBeer", 1);

public GivePlayerBeer(Pl){
  if(!is_user_alive(Pl)){
    ham_give_beer(Pl, 5)
    client_print(Pl, print_chat, "Go Go Go"){
} 


Аватар
tom1k
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 195
Регистриран на: 29 Сеп 2020, 23:50
Местоположение: Добрич
Се отблагодари: 16 пъти
Получена благодарност: 7 пъти

Смяна на наградите от плъгина Fast Event

Мнение от tom1k » 04 Апр 2021, 00:24

Благодаря работи!
Само ако може да помоля да ми кажеш стойностите да направя текста по-средата и да е червен? Много ти благодаря! И ако е възможно плъгина да прави проверка и да работи само ако има над 4 човека, извинявам се че не споменах още в първия ми пост.
iG-Blockmaker # HNS 100aa
45.144.155.93:27025


Аватар
impossible
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 471
Регистриран на: 15 Юни 2019, 12:41
Се отблагодари: 23 пъти
Получена благодарност: 45 пъти

Смяна на наградите от плъгина Fast Event

Мнение от impossible » 04 Апр 2021, 00:27

худ позиция -1.0, 0.42
цвят червен 255, 0, 0

Аватар
hackera457
Извън линия
Модератор
Модератор
Мнения: 768
Регистриран на: 01 Ное 2016, 09:46
Местоположение: София
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 122 пъти
Обратна връзка:

Смяна на наградите от плъгина Fast Event

Мнение от hackera457 » 04 Апр 2021, 11:03

tom1k написа: 04 Апр 2021, 00:24 Благодаря работи!
Само ако може да помоля да ми кажеш стойностите да направя текста по-средата и да е червен? Много ти благодаря! И ако е възможно плъгина да прави проверка и да работи само ако има над 4 човека, извинявам се че не споменах още в първия ми пост.
Може

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <fun>
#include <cstrike>
#include <fakemeta>

#if AMXX_VERSION_NUM < 183
	#include <dhudmessage>
#endif

#include <colorchat>

#pragma semicolon 1
#pragma ctrlchar '\'

#define PLUGIN "Fast Event"
#define VERSION "1.0"
#define AUTHOR "hackera457"

#define MAX_LENGTH 8

#define TASK_END_EVENT 111258

#define XP_REWARD 50
#define BM_POINTS 5
#define MIN_PLAYERS 4

native hnsxp_get_user_xp(id);
native hnsxp_set_user_xp(id, iXP);
native bm_get_user_points(id);
native bm_set_user_points(id,iPoints);

enum _:eSettings{
	
	EVENT_START_TIME,
	//EVENT_REWARD_MONEY,
	//EVENT_REWARD_HP,
	//EVENT_REWARD_GRENADES,
	EVENT_HUD_COLOR,
	EVENT_HUD_COORDX,
	EVENT_HUD_COORDY,
	EVENT_HUD_HOLD_TIME
};

new g_szChars[] = "[email protected]#$&=}{";new g_szRandomString[MAX_LENGTH];
new g_szCvarSettings[eSettings];

new bool:g_bIsEventStart;
new bool:g_bIsAnswered[33];

public plugin_init() {
	
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
	
	register_clcmd( "say","cmdSay");
	register_clcmd("say_team","cmdSay");
	
	g_szCvarSettings[EVENT_START_TIME] = register_cvar("fastevent_start_time","120.0");
	//g_szCvarSettings[EVENT_REWARD_MONEY] = register_cvar("fastevent_reward_money","2500");
	//g_szCvarSettings[EVENT_REWARD_HP] = register_cvar("fastevent_reward_hp","100");
	//g_szCvarSettings[EVENT_REWARD_GRENADES] = register_cvar("fastevent_reward_grenades","1");
	g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COLOR] = register_cvar("fastevent_hud_color","0 255 0");
	g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COORDX] = register_cvar("fastevent_hud_coordX","0.04");
	g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COORDY] = register_cvar("fastevent_hud_coordY","0.73");
	g_szCvarSettings[EVENT_HUD_HOLD_TIME] = register_cvar("fastevent_hud_hold_time","12.0");
	
	
	set_task(get_pcvar_float(g_szCvarSettings[EVENT_START_TIME]),"StartEvent",_,_,_,"b");
	
}

public client_connect(id)
{
	g_bIsAnswered[id] = false;
}

public StartEvent()
{
	new iPlayers = get_playersnum();
	
	if(iPlayers >= MIN_PLAYERS)
	{
	
		g_bIsEventStart = true;
	
		GenerateString(g_szChars, charsmax(g_szChars),g_szRandomString, charsmax(g_szRandomString));
	
		new szColors[16];
		new szRed[4], szGreen[4], szBlue[4]; 
		new iRed, iGreen, iBlue;
	
		get_pcvar_string(g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COLOR], szColors, charsmax(szColors));
		parse(szColors, szRed, charsmax(szRed), szGreen, charsmax(szGreen), szBlue, charsmax(szBlue));
	
		iRed = str_to_num(szRed); 
		iGreen = str_to_num(szGreen); 
		iBlue = str_to_num(szBlue);
	
		set_task(15.0,"EndEvent",TASK_END_EVENT,_,_,"b");
	
		set_dhudmessage(iRed,iGreen,iBlue,get_pcvar_float(g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COORDX]),get_pcvar_float(g_szCvarSettings[EVENT_HUD_COORDY]),1,6.0,get_pcvar_float(g_szCvarSettings[EVENT_HUD_HOLD_TIME]));
		show_dhudmessage(0,"[FastEvent] Type in the following symbols to win: %s",g_szRandomString);
	}
		
}

public cmdSay(id)
{

	if(g_bIsEventStart)
	{
		new szSaid[ 192 ], szName[32];
		read_args( szSaid, charsmax( szSaid ) );
		remove_quotes( szSaid );
		trim( szSaid );
	
		if( equali( szSaid, "" ) )
			return PLUGIN_HANDLED;
			
		if(g_bIsAnswered[id])
		{
			ColorChat(id,TEAM_COLOR,"\1[\4FastEvent\1] You already answered and you can answer again on the next event!");
			return PLUGIN_HANDLED;
		}
		else
		{
		
			if(equali(szSaid,g_szRandomString))
			{
				g_bIsAnswered[id] = true;
			
				get_user_name(id,szName,charsmax(szName));
				hnsxp_set_user_xp(id,hnsxp_get_user_xp(id)+ XP_REWARD);
				bm_set_user_points(id,bm_get_user_points(id) + BM_POINTS);
				ColorChat(0,TEAM_COLOR,"\1[\4FastEvent\1] Player \4%s\1 won \4+%i XP\1 and \4+%i BM Points \1!",szName,XP_REWARD,BM_POINTS);
				
				
			
			}
			else
			{
				g_bIsAnswered[id] = true;
			
				ColorChat(id,TEAM_COLOR,"\1[\4FastEvent\1] Your answer is incorrect! You can try again on the next event!");
			}
		
		}
	}
	
	return PLUGIN_CONTINUE;		
}

public EndEvent()
{
	if(task_exists(TASK_END_EVENT))
		remove_task(TASK_END_EVENT);
		
	g_bIsEventStart = false;
	
	new iPlayers[32],iNum;
	
	get_players(iPlayers,iNum,"ch");
	
	for(new i=0; i < iNum;i++)
		g_bIsAnswered[iPlayers[i]] = false;
}

stock GenerateString(const choices[], const num_choices, output[], const len)
{
  for(new i = 0; i < len; i++)
  {
    output[i] = choices[random(num_choices)];
  }
  
  return len;
}
Настройва се брой на играчите от

Код за потвърждение: Избери целия код

#define MIN_PLAYERS 4
Моите плъгини

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <hambeer>

RegisterHamBeer(HamBeer_Spawn, "player", "GivePlayerBeer", 1);

public GivePlayerBeer(Pl){
  if(!is_user_alive(Pl)){
    ham_give_beer(Pl, 5)
    client_print(Pl, print_chat, "Go Go Go"){
} 


Аватар
tom1k
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 195
Регистриран на: 29 Сеп 2020, 23:50
Местоположение: Добрич
Се отблагодари: 16 пъти
Получена благодарност: 7 пъти

Смяна на наградите от плъгина Fast Event

Мнение от tom1k » 04 Апр 2021, 15:59

Евала! Жив и здрав. Лок
iG-Blockmaker # HNS 100aa
45.144.155.93:27025


Заключено
 • Подобни теми
  Отговори
  Преглеждания
   Последно мнение

Обратно към “Поддръжка / Помощ”

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта