Помощ с плъгина Rank System & Admin Prefix

Въпроси и проблеми свързани с AMXModX.
Заключено
Аватар
Invius
Извън линия
Модератор
Модератор
Мнения: 1531
Регистриран на: 27 Ное 2016, 17:47
Местоположение: Invius.eu
Се отблагодари: 103 пъти
Получена благодарност: 247 пъти
Обратна връзка:

Помощ с плъгина Rank System & Admin Prefix

Мнение от Invius » 06 Юли 2017, 21:27

Здравейте,

Пробвах да добавя нов префикс - SMS Admin, но в плъгина показва грешка, ако може да я поправите. Благодаря предварително.

Код:

Код за потвърждение: Избери целия код

#include       <amxmodx>
#include       <amxmisc>
#include       <cstrike>
#include       <fvault>
#include       <colorchat>
#include       <fakemeta>
#include      <fakemeta_util>
#include       <fun>
#include       <hamsandwich>

#define ADMIN_ONE    ADMIN_LEVEL_H //Head Admin префикс "t"
#define ADMIN_TWO    ADMIN_CVAR //Moderator префикс "g"
#define ADMIN_THREE    ADMIN_LEVEL_A //Global Admin префикс "m"
#define ADMIN_FOUR    ADMIN_CFG //Server Support префикс "h"
#define ADMIN_FIVE    ADMIN_BAN //Server Admin префикс "d"
#define ADMIN_SIX    ADMIN_KICK //Test Admin префикс "c"
#define ADMIN_SEVEN    ADMIN_IMMUNITY //SMS Admin префикс "a"

#define MaxLevels     21
#define IsPlayer(%1)     (1 <= %1 <= g_iMaxPlayers)

new MaxPlayers, syncObj, Lvl[33], XP[33], iPrefix
new ranks_hud, knife_xp, he_xp, hs_xp, kill_xp, suicide_xp, killer_msg
new UseAdminPrefixes, UseRankSystem, UseBoth
new HUDR,HUDG,HUDB,HUDX,HUDY, HUDEFFECT
new sayText, teamInfo, szArgs[192], temp_flag[2]
new Vip, VipFlag

new const g_vault_name[] = "ranks";

new const Levels[MaxLevels] =
{
0,
50,
100,
150,
300,
350,
400,
500,
550,
650,
700,
800,
825,
850,
890,
990,
1100,
1200,
1500,
1700,
2500
}

new const Prefix[MaxLevels][] =
{
"Novak",
"Ubiec",
"Super Ubiec",
"Spider-Man",
"MasteR",
"SuperMan",
"Mashina",
"Pro Igrach",
"HeadShot Mashina",
"Nenadminat",
"SuperNova",
"Ekspert Igrach",
"Assasin",
"Super MasteR",
"MonsteR",
"Vendetta",
"Matrix",
"Dragon",
"Agent 007",
"Equilibrium",
"TerminatoR"
}

new const szTag[][] = {
  "",
  "Head Admin",
  "Moderator",
  "Global Amdin",
  "Server Support",
  "Server Admin",
  "Test Admin",
  "SMS Admin"
}

public plugin_init()
{
  register_plugin("Admin Prefixes & Rank System", "1.0", "ajw1337");
  
  register_clcmd ("say", "hook_say")
  register_clcmd ("say_team", "hook_teamsay")
  
  Vip = register_cvar("Vip_On/Off", "1") //Вип настройката "1" включено "0" изключено.
  VipFlag = register_cvar("Vip_Flag", "t") //Вип флага. (В момента е t) 
  
  register_event("DeathMsg","DeathMessage","a")
  
  register_clcmd("say /myrank", "cmdRank")
  register_clcmd("say_team /myrank", "cmdRank")
  register_clcmd("say /xp", "cmdRank")
  register_clcmd("say_team /xp", "cmdRank")

  UseAdminPrefixes = register_cvar("Admin_Prefixes_On/Off", "0") //Админ префикса. 1 включено "0" изключено.
  UseRankSystem = register_cvar("Rank_Prefixes_On/Off", "0") //Ранк системата "1" включено "0" изключено.
  UseBoth = register_cvar("Use_Both_AdminPrefix_Rank", "1") //Ранк системата, и админ префикса. "1" включено "0" изключено
  
  ranks_hud = register_cvar("ranks_hud", "1") //Ранк HUD съобщение.
  iPrefix = register_cvar("rank_prefix", "FunServ.EU"); //Префикса на системата.
  knife_xp = register_cvar("knife_xp", "5") //Колко XP да дава като го убиеш с ножа.
  he_xp = register_cvar("he_grenade_xp", "2") //Колко XP да дава като го убиеш с граната.
  hs_xp = register_cvar("headshot_xp", "10") //Колко XP да дава като го убиеш с HeadShoot
  kill_xp = register_cvar("kill_xp", "3") //Колко XP да дава като го убиеш.
  suicide_xp = register_cvar("suicide_xp", "3") //Колко XP да вземе като се самоубиеш
  killer_msg = register_cvar("kill_message", "1") //Да излиза ли съобщението когато го убиеш противник.
  
  
  HUDR = register_cvar("hud_color_red", "139")
  HUDG = register_cvar("hud_color_green", "0")
  HUDB = register_cvar("hud_color_blue", "139")
  HUDX = register_cvar("hud_position_X", "0.01")
  HUDY = register_cvar("hud_position_Y", "0.14")
  HUDEFFECT = register_cvar("hud_effects", "0")
  
  sayText = get_user_msgid("SayText")
  teamInfo = get_user_msgid("TeamInfo")
  register_message(sayText, "avoid_duplicated")
  
  
  register_concmd ("amx_give_xp", "CmdAddXP", ADMIN_BAN, "<nick | ct | t | @all> <xp>")
  register_concmd ("amx_take_xp", "CmdRemoveXP", ADMIN_BAN, "<nick | ct | t | @all> <xp>")
  
  register_forward( FM_ClientKill, "Fwd_Kill" );
  
  MaxPlayers = get_maxplayers()

  syncObj = CreateHudSyncObj()

  fvault_load(g_vault_name)
}
public getPrefix()
{
  new Prefix[33]
  get_pcvar_string(iPrefix, Prefix, 32)
  return Prefix
}
public ShowHud(id)
{
set_hudmessage(get_pcvar_num(HUDR), get_pcvar_num(HUDG), get_pcvar_num(HUDB), get_pcvar_float(HUDX), get_pcvar_float(HUDY), get_pcvar_num(HUDEFFECT), 6.0, 1.0, 0.0, 0.0, -1)
if(MaxLevels == Lvl[id]+1)
ShowSyncHudMsg(id, syncObj,"Rank: %s^nXP: %d", Prefix[Lvl[id]], XP[id])
else
ShowSyncHudMsg(id, syncObj,"Rank: %s/%s^nXP: %d/%d",Prefix[Lvl[id]], Prefix[Lvl[id]+1], XP[id], Levels[Lvl[id]+1])
}
public cmdRank(id)
{
  if(MaxLevels == Lvl[id]+1)
    ColorChat(id, NORMAL, "^4[%s]^3 My Rank^1:^4 %s^1 | ^3Level^1: ^4%d ^1| ^3XP^1: ^4%d^1.", getPrefix(), Prefix[Lvl[id]], Lvl[id]+1, XP[id])
  else
    ColorChat(id, NORMAL, "^4[%s]^3 My Rank^1:^4 %s^1 | ^3Level^1: ^4%d ^1/ ^4%d ^1| ^3XP^1: ^4 %d ^1/ ^4%d ^1to become ^4%s^1.",getPrefix(), Prefix[Lvl[id]], Lvl[id]+1, MaxLevels, XP[id], Levels[Lvl[id]+1], Prefix[Lvl[id]+1])
}

public client_putinserver(id)
{
if(get_pcvar_num(ranks_hud) == 1)
set_task(1.0, "ShowHud", id, _, _, "b")

new currentPlayerRank = 0;
while(currentPlayerRank < (MaxLevels - 1))
{    
  if(XP[id] >= Levels[currentPlayerRank + 1])
    ++currentPlayerRank;   
  else     
    break;
}
Lvl[id] = currentPlayerRank;
}
public Fwd_Kill(id)
{
  if(is_user_alive(id)) {
    XP[id] -= get_pcvar_num(suicide_xp)
    CheckLevel(id) 
    Save(id)
    if(get_pcvar_num(killer_msg) == 1)
      ColorChat(id, RED, "^4[%s]^1 You committed ^3suicide ^1and ^3lost^4 %d XP^1.", getPrefix(), get_pcvar_num(suicide_xp))

      
    return PLUGIN_CONTINUE
  }
  return PLUGIN_CONTINUE
}

public DeathMessage()
{    
  new killer = read_data(1);
  new victim = read_data(2);
  new headshot = read_data(3);
  new Weapon[ 32 ];
  read_data( 4, Weapon, charsmax( Weapon ) );
  
  format( Weapon, charsmax( Weapon ), "weapon_%s", Weapon );
  
  if( contain( Weapon, "nade" ) >= 0 )
  Weapon = "weapon_hegrenade"
  
  
  new iWeapon = get_weaponid( Weapon );
  
  if(killer == victim)
    return PLUGIN_CONTINUE;
  if(!killer || killer > MaxPlayers)
    return PLUGIN_CONTINUE;
  
  new victim_name[32];
  get_user_name(victim, victim_name, 31);
  
  get_pcvar_string(VipFlag, temp_flag, charsmax(temp_flag));
  
  
  if(iWeapon == CSW_HEGRENADE)
  {
  
    if(get_pcvar_num(Vip) == 1 && get_user_flags(killer) & read_flags(temp_flag)) {
      XP[killer] += get_pcvar_num(he_xp)*2
      CheckLevel(killer)
      Save(killer)
      if(get_pcvar_num(killer_msg) == 1) {
        ColorChat(killer, RED, "^4[%s]^1 You killed ^4%s^1 with ^3HE Grenade^1 and get^4 %d XP^1. [ ^4vip bonus: yes ^1]", getPrefix(),victim_name, get_pcvar_num(he_xp)*2)
        return PLUGIN_CONTINUE
      }
    } else {
      XP[killer] += get_pcvar_num(he_xp)
      CheckLevel(killer)
      Save(killer)
      if(get_pcvar_num(killer_msg) == 1){
        ColorChat(killer, RED, "^4[%s]^1 You killed ^4%s^1 with ^3HE Grenade^1 and get^4 %d XP^1. [ ^3vip bonus: no ^1]", getPrefix(),victim_name, get_pcvar_num(he_xp))
        return PLUGIN_CONTINUE
      }
    }
  }
  if(iWeapon == CSW_KNIFE)
  {
    if(get_pcvar_num(Vip) == 1 && get_user_flags(killer) & read_flags(temp_flag)) {
      XP[killer] += get_pcvar_num(knife_xp)*2
      CheckLevel(killer)
      Save(killer)
      if(get_pcvar_num(killer_msg) == 1) {
        ColorChat(killer, RED, "^4[%s]^1 You killed ^4%s^1 with ^3Knife^1 and get^4 %d XP^1. [ ^4vip bonus: yes ^1]", getPrefix(),victim_name, get_pcvar_num(knife_xp)*2)
        return PLUGIN_CONTINUE
      }
    } else {
      XP[killer] += get_pcvar_num(knife_xp)
      CheckLevel(killer)
      Save(killer)
      if(get_pcvar_num(killer_msg) == 1){
        ColorChat(killer, GREY, "^4[%s]^1 You killed ^4%s^1 with ^3Knife^1 and get^4 %d XP^1.[ ^3vip bonus: no ^1]", getPrefix(),victim_name, get_pcvar_num(knife_xp))
        return PLUGIN_CONTINUE
      }
    }
  }
  
  
  if(headshot)
  {
    if(get_pcvar_num(Vip) == 1 && get_user_flags(killer) & read_flags(temp_flag)) {
      XP[killer] += get_pcvar_num(hs_xp)*2
      CheckLevel(killer)
      Save(killer)
      if(get_pcvar_num(killer_msg) == 1){
        ColorChat(killer, BLUE, "^4[%s]^1 You killed ^4%s^1 with ^3Head^4Shot^1 and get^4 %d XP^1.[ ^4vip bonus: yes ]", getPrefix(),victim_name, get_pcvar_num(hs_xp)*2)
        return PLUGIN_CONTINUE
      }
    } else {
      XP[killer] += get_pcvar_num(hs_xp)
      CheckLevel(killer)
      Save(killer)
      if(get_pcvar_num(killer_msg) == 1) {
        ColorChat(killer, BLUE, "^4[%s]^1 You killed ^4%s^1 with ^3Head^4Shot^1 and get^4 %d XP^1.[ ^3vip bonus: no ^1]", getPrefix(),victim_name, get_pcvar_num(hs_xp))
        return PLUGIN_CONTINUE
      }
    }
  }
  else
  {
    if(get_pcvar_num(Vip) == 1 && get_user_flags(killer) & read_flags(temp_flag)) {
      XP[killer] += get_pcvar_num(kill_xp)*2
      CheckLevel(killer)
      Save(killer)
      if(get_pcvar_num(killer_msg) == 1) {
        ColorChat(killer, NORMAL, "^4[%s]^1 You killed ^4%s^1 and get^4 %d XP^1.[ ^4vip bonus: yes ^1]", getPrefix(),victim_name, get_pcvar_num(kill_xp)*2)
        return PLUGIN_CONTINUE
      }
    } else {
    XP[killer] += get_pcvar_num(kill_xp)
    CheckLevel(killer)
    Save(killer)
    if(get_pcvar_num(killer_msg) == 1){
      ColorChat(killer, RED, "^4[%s]^1 You killed ^4%s^1 and get^4 %d XP^1.[ ^3vip bonus: no ]", getPrefix(),victim_name, get_pcvar_num(kill_xp))
      return PLUGIN_CONTINUE
      }
    }
  }
  CheckLevel(killer)
  Save(killer)
  return PLUGIN_CONTINUE
}

public CheckLevel(id)
{    
  new currentPlayerRank = 0;
  while(currentPlayerRank < (MaxLevels - 1))
  {    
    if(XP[id] >= Levels[currentPlayerRank + 1])
      ++currentPlayerRank;   
    else     
      break;
  }
  Lvl[id] = currentPlayerRank;
}

public client_connect(id)
{
  Load(id)
}


public client_disconnect(id)
{
  Save(id)
  XP[id] = 0
  Lvl[id] = 0
  remove_task(id)
}

public CmdAddXP (index, level, cid)
{
  if(!cmd_access(index, level, cid, 3)) return PLUGIN_HANDLED;
  
  new arg [32]
  read_argv (1, arg, 31)
  
  new AddXP [32]
  read_argv (2, AddXP, charsmax (AddXP))
  
  new XPtoGive = str_to_num (AddXP)
  
  new AdminName [32]
  new TargetName [32]
  get_user_name (index, AdminName, charsmax (AdminName))
  
  if(arg[0]=='@')
  {
    if(equali(arg[1],"All") || equali(arg[1],"ALL"))
    {
      new players[32], totalplayers, All
      get_players(players, totalplayers)
      
      for (new i = 0; i < totalplayers; i++)
      {
        All = players[i]
        
        XP[All] += XPtoGive
      }
      
      CheckLevel(All)
      ColorChat(0, NORMAL, "^4[%s] ^1ADMIN: ^3%s^1 gave^4 %i XP^1 to everyone!", getPrefix(), AdminName, XPtoGive)
    }
    else if(equali(arg[1],"T") || equali(arg[1],"t"))
    {
      new players[32], totalplayers, T
      get_players(players, totalplayers)
      
      for (new i = 0; i < totalplayers; i++)
      {
        if (get_user_team(players[i]) == 1)
        {
          T = players[i]
          
          XP[T] += XPtoGive
        }
      }
      
      CheckLevel(T)
      ColorChat(0, RED, "^4[%s]^1 ADMIN: ^4%s ^1gave ^4%i XP ^1to all ^3Terrorists^1.", getPrefix(), AdminName, XPtoGive)
    }
    else if(equali(arg[1],"CT") || equali(arg[1],"ct"))
    {
      new players[32], totalplayers, CT
      get_players(players, totalplayers)
      
      for(new i = 0; i < totalplayers; i++)
      {
        if(get_user_team(players[i]) == 2)
        {
          CT = players[i]
          
          XP[CT] += XPtoGive
        }
      }
      
      CheckLevel(CT)
      ColorChat(0, BLUE, "^4[%s]^1ADMIN: ^4%s^1 gave^4 %i XP^1to all ^3Counter-Terrorists^1.", getPrefix(), AdminName, XPtoGive)
    }
  }
  else
  {
    new iTarget = cmd_target(index, arg, 3)
    get_user_name (iTarget, TargetName, charsmax (TargetName))
    
    if(iTarget)
    {
      XP[iTarget] += XPtoGive
      
      CheckLevel(iTarget)
      ColorChat(0, NORMAL, "^4[%s]^1 ADMIN: ^3%s^1 gave^4 %i XP^1 to^4 %s^1.", getPrefix(), AdminName, XPtoGive, TargetName)
    }
  }
  return PLUGIN_HANDLED
}
public CmdRemoveXP (index, level, cid)
{
  if(!cmd_access(index, level, cid, 3)) return PLUGIN_HANDLED;
  
  new arg [32]
  read_argv (1, arg, 31)
  
  new RemoveXP [32]
  read_argv (2, RemoveXP, charsmax (RemoveXP))
  
  new XPtoTook = str_to_num (RemoveXP)
  
  new AdminName [32]
  new TargetName [32]
  get_user_name (index, AdminName, charsmax (AdminName))
  
  if(arg[0]=='@')
  {
    if(equali(arg[1],"All") || equali(arg[1],"ALL"))
    {
      new players[32], totalplayers, All
      get_players(players, totalplayers)
      
      for (new i = 0; i < totalplayers; i++)
      {
        All = players[i]
        
        XP[All] -= XPtoTook
      }
      
      CheckLevel(All)
      ColorChat(0, NORMAL, "^4[%s] ^1ADMIN: ^3%s^1 took^4 %i XP^1 from everyone!", getPrefix(), AdminName, XPtoTook)
    }
    else if(equali(arg[1],"T") || equali(arg[1],"t"))
    {
      new players[32], totalplayers, T
      get_players(players, totalplayers)
      
      for (new i = 0; i < totalplayers; i++)
      {
        if (get_user_team(players[i]) == 1)
        {
          T = players[i]
          
          XP[T] -= XPtoTook
        }
      }
      
      CheckLevel(T)
      ColorChat(0, RED, "^4[%s]^1 ADMIN: ^4%s ^1took ^4%i XP ^1from all ^3Terrorists^1.", getPrefix(), AdminName, XPtoTook)
    }
    else if(equali(arg[1],"CT") || equali(arg[1],"ct"))
    {
      new players[32], totalplayers, CT
      get_players(players, totalplayers)
      
      for(new i = 0; i < totalplayers; i++)
      {
        if(get_user_team(players[i]) == 2)
        {
          CT = players[i]
          
          XP[CT] -= XPtoTook
        }
      }
      
      CheckLevel(CT)
      ColorChat(0, BLUE, "^4[%s]^1ADMIN: ^4%s^1 took^4 %i XP^1from all ^3Counter-Terrorists^1.", getPrefix(), AdminName, XPtoTook)
    }
  }
  else
  {
    new iTarget = cmd_target(index, arg, 3)
    get_user_name (iTarget, TargetName, charsmax (TargetName))
    
    if(iTarget)
    {
      XP[iTarget] -= XPtoTook
      
      CheckLevel(iTarget)
      ColorChat(0, NORMAL, "^4[%s]^1 ADMIN: ^3%s^1 took^4 %i XP^1 from^4 %s^1.", getPrefix(), AdminName, XPtoTook, TargetName)
    }
  }
  return PLUGIN_HANDLED
}

public avoid_duplicated(msgId, msgDest, receiver)
{
  return PLUGIN_HANDLED
}

public hook_say(id)
{
if(!is_user_connected(id)) {
  return PLUGIN_HANDLED_MAIN
}

read_args(szArgs, 191)
remove_quotes(szArgs)
  
// Gungame commands and empty messages
if(szArgs[0] == '@' || szArgs[0] == '/' || szArgs[0] == '!' || szArgs[0] == '#' || szArgs[0] == '$' || equal(szArgs, "")) // Ignores Admin Hud Messages, Admin Slash commands
  return PLUGIN_CONTINUE

new iAlive = is_user_alive(id)
new CsTeams:iTeam = cs_get_user_team(id)

new iPlayers[ 32 ], iNum
get_players(iPlayers, iNum)

new szName[32]
get_user_name(id, szName, sizeof szName-1)

new const szPrefixes[2][CsTeams][] = {
{
  "^1*DEAD* ",
  "^1*DEAD* ",
  "^1*DEAD* ",
  "^1*SPEC* "
},
{
  "",
  "",
  "",
  ""
}
}
if(get_pcvar_num(UseAdminPrefixes) == 1){

set_pcvar_num(UseRankSystem, 0)
set_pcvar_num(UseBoth, 0)

new iAdmin = 0, iFlags = get_user_flags(id)

if(iFlags & ADMIN_ONE)
        iAdmin = 1
else if(iFlags & ADMIN_TWO)
        iAdmin = 2
else if(iFlags & ADMIN_THREE)
        iAdmin = 3
else if(iFlags & ADMIN_FOUR)
        iAdmin = 4
else if(iFlags & ADMIN_FIVE)
        iAdmin = 5
else if(iFlags & ADMIN_SIX)
        iAdmin = 6
else if(iFlags & ADMIN_SEVEN)
        iAdmin = 7

  
  
if(iFlags & ADMIN_ONE) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_TWO) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_THREE) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_FOUR) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_FIVE) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_SIX) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
if(iFlags & ADMIN_SEVEN) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else {
if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
  ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^1%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
}else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
  ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^1%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
}

return PLUGIN_HANDLED_MAIN
}

if(get_pcvar_num(UseRankSystem) == 1){
  
set_pcvar_num(UseAdminPrefixes, 0)
set_pcvar_num(UseBoth, 0)
  
new iFlags = get_user_flags(id)
  
if(iFlags & ADMIN_ONE) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_TWO) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_THREE) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_FOUR) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_FIVE) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_SIX) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
if(iFlags & ADMIN_SEVEN) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
} else {
if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
  ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^1%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
}else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
  ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^1%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
}

return PLUGIN_HANDLED_MAIN
}

if(get_pcvar_num(UseBoth) == 1){
  
set_pcvar_num(UseAdminPrefixes, 0)
set_pcvar_num(UseRankSystem, 0)
  
new iAdmin = 0, iFlags = get_user_flags(id)

if(iFlags & ADMIN_ONE)
        iAdmin = 1
else if(iFlags & ADMIN_TWO)
        iAdmin = 2
else if(iFlags & ADMIN_THREE)
        iAdmin = 3
else if(iFlags & ADMIN_FOUR)
        iAdmin = 4
else if(iFlags & ADMIN_FIVE)
        iAdmin = 5
else if(iFlags & ADMIN_SIX)
        iAdmin = 6
else if(iFlags & ADMIN_SEVEN)
        iAdmin = 7

  
  
if(iFlags & ADMIN_ONE) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3[^4%s^3] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3[^4%s^3] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_TWO) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3[^4%s^3] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3[^4%s^3] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_THREE) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3[^4%s^3] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3[^4%s^3] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_FOUR) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3[^4%s^3] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3[^4%s^3] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_FIVE) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3[^4%s^3] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3[^4%s^3] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_SIX) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3[^4%s^3] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3[^4%s^3] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
if(iFlags & ADMIN_SEVEN) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3[^4%s^3] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3[^4%s^3] ^3%s : ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else {
if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
  ColorChat(0, BLUE, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^1%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
}else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
  ColorChat(0, RED, "%s^1[^4%s^1] ^3%s : ^1%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
}
return PLUGIN_HANDLED_MAIN
}

if(get_pcvar_num(UseAdminPrefixes) == 0 && get_pcvar_num(UseRankSystem) == 0 && get_pcvar_num(UseBoth) == 0)
{
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
  ColorChat(0, NORMAL, "%s^3%s^1: %s", szPrefixes[iAlive][iTeam], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, NORMAL, "%s^3%s^1: %s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szName, szArgs)
  }
  
}
return PLUGIN_HANDLED_MAIN
}

public hook_teamsay(id) {
if(!is_user_connected(id)) {
  return PLUGIN_HANDLED_MAIN
}

read_args(szArgs, 191)
remove_quotes(szArgs)
  
// Gungame commands and empty messages
if(szArgs[0] == '@' || szArgs[0] == '/' || szArgs[0] == '!' || szArgs[0] == '#' || szArgs[0] == '$' || equal(szArgs, "")) // Ignores Admin Hud Messages, Admin Slash commands
  return PLUGIN_CONTINUE

new iAlive = is_user_alive(id)
new CsTeams:iTeam = cs_get_user_team(id)

new iPlayers[32], iNum
get_players(iPlayers, iNum)

new szName[32]
get_user_name(id, szName, sizeof szName-1)

new const szPrefixes[2][CsTeams][] = {
{
  "^3(Spectator) ",
  "^1*DEAD* ^3(Terrorist) ",
  "^1*DEAD* ^3(Counter-Terrorist) ",
  "^3(Spectator) "
},
{
"^3(Spectator) ",
"^3(Terrorist) ",
"^3(Counter-Terrorist) ",
"^3(Spectator) "
}
}
if(get_pcvar_num(UseAdminPrefixes) == 1){

set_pcvar_num(UseRankSystem, 0)
set_pcvar_num(UseBoth, 0)

new iAdmin = 0, iFlags = get_user_flags(id)

if(iFlags & ADMIN_ONE)
        iAdmin = 1
else if(iFlags & ADMIN_TWO)
        iAdmin = 2
else if(iFlags & ADMIN_THREE)
        iAdmin = 3
else if(iFlags & ADMIN_FOUR)
        iAdmin = 4
else if(iFlags & ADMIN_FIVE)
        iAdmin = 5
else if(iFlags & ADMIN_SIX)
        iAdmin = 6
else if(iFlags & ADMIN_SEVEN)
        iAdmin = 7

  
  
if(iFlags & ADMIN_ONE) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_TWO) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_THREE) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_FOUR) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_FIVE) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_SIX) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
if(iFlags & ADMIN_SEVEN) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else {
if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
  ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^4: ^1%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
}else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
  ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^4: ^1%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
}

return PLUGIN_HANDLED_MAIN
}

if(get_pcvar_num(UseRankSystem) == 1){
  
set_pcvar_num(UseAdminPrefixes, 0)
set_pcvar_num(UseBoth, 0)
  
new iFlags = get_user_flags(id)
  
if(iFlags & ADMIN_ONE) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_TWO) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_THREE) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_FOUR) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_FIVE) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_SIX) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
if(iFlags & ADMIN_SEVEN) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam],Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
} else {
if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
  ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^4: ^1%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
}else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
  ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^4: ^1%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
}

return PLUGIN_HANDLED_MAIN
}

if(get_pcvar_num(UseBoth) == 1){
  
set_pcvar_num(UseAdminPrefixes, 0)
set_pcvar_num(UseRankSystem, 0)
  
new iAdmin = 0, iFlags = get_user_flags(id)

if(iFlags & ADMIN_ONE)
        iAdmin = 1
else if(iFlags & ADMIN_TWO)
        iAdmin = 2
else if(iFlags & ADMIN_THREE)
        iAdmin = 3
else if(iFlags & ADMIN_FOUR)
        iAdmin = 4
else if(iFlags & ADMIN_FIVE)
        iAdmin = 5
else if(iFlags & ADMIN_SIX)
        iAdmin = 6
else if(iFlags & ADMIN_SEVEN)
        iAdmin = 7

  
  
if(iFlags & ADMIN_ONE) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_TWO) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_THREE) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_FOUR) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_FIVE) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else 
if(iFlags & ADMIN_SIX) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
if(iFlags & ADMIN_SEVEN) {
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
    ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3[^4%s^3] ^3%s^1: ^4%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szTag[iAdmin], szName, szArgs)
  }
} else {
if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
  ColorChat(0, BLUE, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^4: ^1%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
}else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
  ColorChat(0, RED, "%s^3[^4%s^3] ^3%s^4: ^1%s", szPrefixes[iAlive][iTeam], Prefix[Lvl[id]], szName, szArgs)
  }
}
return PLUGIN_HANDLED_MAIN
}

if(get_pcvar_num(UseAdminPrefixes) == 0 && get_pcvar_num(UseRankSystem) == 0 && get_pcvar_num(UseBoth) == 0)
{
  if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT) {
  ColorChat(0, NORMAL, "%s^3%s^1: %s", szPrefixes[iAlive][iTeam], szName, szArgs)
  } else if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_T) {
    ColorChat(0, NORMAL, "%s^3%s^1: %s", szPrefixes[iAlive][iTeam],szName, szArgs)
  }
  
}
return PLUGIN_HANDLED_MAIN
}

public Save(id)
{
  new name[32];
  get_user_name(id,name,31);
  new vaultkey[64],vaultdata[256];
  
  format(vaultkey,63,"%s", name);
  format(vaultdata,255,"%i#%i#",XP[id],Lvl[id]);
  fvault_set_data(g_vault_name,vaultkey,vaultdata);
  
  return PLUGIN_CONTINUE;
}
public Load(id)
{
  new name[32];
  get_user_name(id,name,31);
  new vaultkey[64],vaultdata[256];
  
  format(vaultkey,63,"%s",name);
  format(vaultdata,255,"%i#%i#",XP[id],Lvl[id]);
  fvault_get_data(g_vault_name,vaultkey,vaultdata,charsmax(vaultdata));
  
  replace_all(vaultdata, 255, "#", " ");
  new playerxp[32], playerlevel[32];
  parse(vaultdata, playerxp, 31, playerlevel, 31);
  
  XP[id] = str_to_num(playerxp);
  Lvl[id] = str_to_num(playerlevel);
  
  return PLUGIN_CONTINUE;
}
public changeTeamInfo(player, team[])
{
  message_begin(MSG_ONE, teamInfo, _, player)  // Tells to to modify teamInfo(Which is responsable for which time player is)
  write_byte(player)        // Write byte needed
  write_string(team)        // Changes player's team
  message_end()          // Also Needed
}

public writeMessage(player, szArgs[])
{
  message_begin(MSG_ONE, sayText, {0, 0, 0}, player)  // Tells to modify sayText(Which is responsable for writing colored messages)
  write_byte(player)          // Write byte needed
  write_string(szArgs)          // Effectively write the message, finally, afterall
  message_end()            // Needed as always
}
Последно промяна от Invius на 06 Юли 2017, 21:36, променено общо 1 път.
INVIUS.EU
ИЗРАБОТВАНЕ НА УЕБ ДИЗАЙНИ, УЕБ СИСТЕМИ И PHOTOSHOP УСЛУГИ
Сайт - https://invius.eu/home/
Продукти - https://invius.eu/categories/
Регистация в системата - https://invius.eu/register/
Изображение
Изображение

Аватар
SorryMateYoureDead
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 203
Регистриран на: 21 Май 2017, 17:40
Местоположение: Sliven
Се отблагодари: 3 пъти
Получена благодарност: 1 път
Обратна връзка:

Re: Помощ с плъгина Rank System & Admin Prefix

Мнение от SorryMateYoureDead » 06 Юли 2017, 21:29

Този е от бъгавите , и изисква доста редакции за един ранг ! Ползвай този на OciX или купи от мен 1!
DARKNESS-CS

Order MOD

The GODs here OciXCrom & WaLkZ !
Special thanks to them for the good work!

Аватар
Invius
Извън линия
Модератор
Модератор
Мнения: 1531
Регистриран на: 27 Ное 2016, 17:47
Местоположение: Invius.eu
Се отблагодари: 103 пъти
Получена благодарност: 247 пъти
Обратна връзка:

Re: Помощ с плъгина Rank System & Admin Prefix

Мнение от Invius » 06 Юли 2017, 21:32

SorryMateYoureDead написа:Този е от бъгавите , и изисква доста редакции за един ранг ! Ползвай този на OciX или купи от мен 1!
За мен няма значение какъв е, стига да ми върши работа. А ти нямаше смисъл да го пишеш този безсмислен коментар, ако съм решил да купувам щях да закупя, просто не ми трябва. Някой да помогне, а не да пише безсмислени коментари?
INVIUS.EU
ИЗРАБОТВАНЕ НА УЕБ ДИЗАЙНИ, УЕБ СИСТЕМИ И PHOTOSHOP УСЛУГИ
Сайт - https://invius.eu/home/
Продукти - https://invius.eu/categories/
Регистация в системата - https://invius.eu/register/
Изображение
Изображение

Аватар
DaRk_StyLe
Извън линия
AMXX Скриптър
AMXX Скриптър
Мнения: 264
Регистриран на: 26 Окт 2016, 12:40
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 30 пъти

Re: Помощ с плъгина Rank System & Admin Prefix

Мнение от DaRk_StyLe » 07 Юли 2017, 08:09

► Покажи скъсения текст
Би ли споменал каква грешка ти дава, за да се опитам да помогна по-бързо? На пръв поглед забелязвам, че навсякъде си използвал само if() проверка, а трябва да е else if(), както е при останалите префикси.

Виж дали така ще стане номерът. Затворих някои функции и малко от малко подредих кода. Не знам дали се компилира, не ми се занимава да търся colorchat библиотеката.
► Покажи скъсения текст

Аватар
Invius
Извън линия
Модератор
Модератор
Мнения: 1531
Регистриран на: 27 Ное 2016, 17:47
Местоположение: Invius.eu
Се отблагодари: 103 пъти
Получена благодарност: 247 пъти
Обратна връзка:

Re: Помощ с плъгина Rank System & Admin Prefix

Мнение от Invius » 07 Юли 2017, 12:48

Ключ.
INVIUS.EU
ИЗРАБОТВАНЕ НА УЕБ ДИЗАЙНИ, УЕБ СИСТЕМИ И PHOTOSHOP УСЛУГИ
Сайт - https://invius.eu/home/
Продукти - https://invius.eu/categories/
Регистация в системата - https://invius.eu/register/
Изображение
Изображение

Заключено
 • Подобни теми
  Отговори
  Преглеждания
   Последно мнение

Обратно към “Поддръжка / Помощ”

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта